Jeg vet hva som forbliver

Jeg vet hva som forbliver.

Salmen er skrevet av den tyske professoren, historikeren og salmedikteren Ernst Moritz Arndt i 1818. Den ble oversatt til svensk av J.C. Hauch og videre modernisert av E.H. Persson i 1977. Vi finner salmen i Bibeltrogna vänners sångbok som nummer 794 og i Dansk Salmebog (DaS) som nummer 672 med fire strofer. Salmen ble delvis fornorsket og oversatt til norsk av Salmebloggeren (LeH) i 2013.

Vi siterer strofe en (LeH):

Jeg vet hva som forbliver
En grunn å bygge på,
Når tidens stormer driver
Alt jordisk vil forgå.
Hva verdens vise tenker
Blir til et narrespill,
Men denne grunnen skjenker
Et håp for den som vil.

Ernst Moritz Arndt ble født i Schloritz på øyen Rügen 6. desember 1769. Han ble student i 1787 og tatt opp ved Universitetet i Greifswald i 1791. Ernst Moritz Arndt studerte først teologi, men gikk siden over til historie og ble i 1805 professor i Greifswald og i 1818 professor i historie ved det nye Universitetet i Bonn. Tidlig i livet sitt, kjempet han for avskaffelse av livegenskap, senere mot Napoleon sin dominans over Tyskland, og han måtte flykte til Sverige for en periode på grunn av hans anti-franske meninger. Arndt er en av de viktigste grunnleggerne av tysk nasjonalisme og bevegelsen for tysk gjenforening. Han spilte en viktig rolle i tidligere nasjonale og liberale bevegelser. Ernst Moritz Arndt døde 29. januar 1860.

Vi siterer strofe to (LeH):

Det er den faste klippe,
Som trosser makt og list,
Den hånd som ei vil slippe,
Det er min Herre Krist;
Hans Ånd er livets kjerne,
Hans ord kan aldri dø,
Han er den faste stjerne
På tankens ville sjø.

I tillegg til historiske publikasjoner, nasjonal litteratur og musikalske stykker, skrev også Ernst Moritz Arndt en rekke salmer. Han ivret for en felles salmebok som alle kirkesamfunn kunne være enige om. Men hans forsøk på å lage en salmebok for både lutheranere, katolikker, kalvinster, swinglianere, metodister og zinzendorfere førte ikke frem. Aadland skriver at Arndt i de senere år av sitt liv selv også skiftet retning fra katolsk til evangelisk kristendom. Helt til sin død var Arndt ivrig med i det kristelige arbeid i Bonn. Og med boken Fra Ordet og fra kirkesalmen har han også skrevet seg inn i salmehistorien.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Han som med dødens klede
Kun ble i graven lagt
For atter frem å trede,
Til herlighet oppvakt,
Han har min synd forsonet,
Hans død meg gjorde fro,
Hans nåde har meg kronet,
Han skjenket meg sin tro.

Vi finner minst tre verk av Ernst Moritz Arndt på svensk. Det er salmene Jag vet vad som förbliver, När ingen ljusning alls jag finner og Vad är den kraft. På engelsk har vi en rekke oversatte salmer av ham. Kjent er for eksempel Come here, you are invited og I know what I believe in som begge ble publisert i Evangelisches Gesangbuch på tysk. På norsk jord er kanskje Ernst Moritz Arndt mest husket for å ha skrevet melodien til Vern din tro, din ungdoms krefter i tillegg til salmen Hvor er den kraft, hvor er den makt som ble mye sunget her hos oss før i tiden. Men kjent er også begravelsessalmen Geht nun hin und grabt mein Grab som på engelsk har tittelen Go and dig my grave today. I Landstads salmebok finner vi den på norsk som Gå nu hen og grav min grav. Hymnen er trolig en av de mest berømte salmene etter Ernst Moritz Arndt og den ble også sunget i hans egen begravelse i Bonn 1. februar 1860.

Vi siterer strofe fire (LeH):

Jeg vet hva som forbliver
En grunn å bygge på,
Når tidens stormer driver
Alt jordisk vil forgå.
Og sist til døden lenges
Min grunn ei røves bort,
Når tidens grense sprenges
Ved himlens åpne port.

Kilder:

Tobias Salemlid (1997), s. 19
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 119-120

Ernst Moritz Arndt på Wikipedia
Salmen på Danske Salmebog Online