Du nådens sol og sete

Du nådens sol og sete.

Dette er en salme skrevet av Ludwig Andreas Gotter i 1695. Den er oversatt til norsk av W. A. Wexels i 1840. Salmen er på seks strofer og vi finner den i Norsk Salmebok (1985) som nummer 350 og i Norsk Salmebok (2013) som nummer 111. I vår nyeste salmebok er salmen plassert under ”Fastetiden”, mens den i Norsk Salmebok (1985) var å finne under temaet ”Dåpen og troen”.

Vi siterer strofe en (NoS):

Du nådens sol og sete,
o Jesus, livets liv,
ditt lys, din trøst, din glede
meg i mitt hjerte giv!
La meg din godhet nyte,
la den min ånd få pryde,
min lyst og ære bliv!

Ludwig Andreas Gotter ble født i Gotha i Tyskland 26. mai 1661. Hans far var generalsuperintendent og overhoffprest hos hertugen. Sønnen, Ludwig Andreas Gotter, fikk sitt virke i hjembyen som privatsekretær. Senere hadde han arbeid som hoffråd og hoffpredikant. Ludwig Andreas Gotter døde 19. september 1735. Han ble 74 år gammel.

Vi siterer strofe to (NoS):

Fra deg mitt håp begynner,
og det forblir hos deg.
Forlat meg mine synder
og slipp meg, Herre, ei!
Akk, la ditt hjertes tale
min trette sjel husvale,
o Herre, hør du meg!

Salmedikteren Ludwig Andreas Gotter var en beskjeden mann. Han ønsket ikke noe publisitet. Derfor ble også hans salmer utgitt anonymt. Den første samlingen kom ut i Halle i 1697. Året 1698 ble det publisert enda en ny samling med salmer i Darmstadt. Også denne var anonym. I tillegg har Gotter skrevet en gjendiktning av Davids salmer. De ble imidlertid aldri utgitt, men finnes i manuskript. Det er særlig Freylinghausen som har gjort Ludwig Andreas Gotters navn kjent. Han tok med 23 av hans salmer i sine salmebøker fra 1704-1714. Brorson har ellers oversatt en rekke av Andreas Gotters salmer til dansk.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Fordriv av hu og sinne
den gamle Adams lyst,
og bygg deg selv der inne
ditt tempel i mitt bryst,
så alt mitt liv må være
oppofret deg til ære
som dyrt meg har forløst.

I  tillegg til at Ludwig Andreas Gotter både var en from og gudfryktig mann, var han var også en hjertelig og åndfull salmedikter. Aanestad forteller at en av Gotters venner en gang hadde utgitt en av hans pasjonssalmer uten hans samtykke. I en fortale til salmen var også forfatterens navn røpet. Vennen hadde der skrevet noen ord om Gotter. Han ble svært bedrøvet over dette. Senere ble det kjent at Gotter faktisk var inne på tanken om å brenne alle salmene han hadde skrevet. Gotter var redd for at hans navn kunne ta fokuset vekk fra salmens oppbyggelige side.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Å, la meg alltid finnes,
i lysets rette drakt,
og la meg alltid minnes
min dåps den dyre pakt,
så glad jeg deg alene
i lov og død må tjene
tross helveds list og makt.

Salmen Du nådens sol og sete er oversatt fra tysk. Originaltittelen er Herr Jesus Gnadenssonne. Salmen ble første gang publisert i Luppius-salmeboken i 1695. Wexels tok den norske utgaven med i sin Christelige Psalmer fra 1840. I Landstads Kirkesalmebog finner vi salmen under tittelen O Naadens Sol og Sæde som nummer 280 med seks strofer. Dette er en kjent, gammel bønnesalme som hos oss har ”vært meget avholdt og flittig brukt”, skriver Johannes Nilsson Skaar om denne salmen.

Vi siterer strofe fem (NoS):

Ja, Jesus, gi meg evne,
gi du meg kraft og mot
alt ondt du vet å nevne,
å trede under fot!
Jeg intet kan utrette,
kun du kan gjøre dette,
min Frelser, stor og god!

Kilder:

John Stene (1933), s. 50-51
Tobias Salmelid (1997), s. 83
Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 574-575
P. E. Rynning (1967), s. 243

Ludwig Andreas Gotter på Wikipedia

2 tanker om “Du nådens sol og sete

  1. Takk for Du nådens sol og sete! og for nærmere opplysninger om salmedikteren Gotter. Jeg visste ikke mye om ham fra før.
    Denne salmen har jeg ofte selv brukt som meditasjon,- kan anbefales! Syng den langsomt eller les den høyt. Den er en dyp og vakker bønn.
    Eva Marie

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *