Tårnhøge bølgjer går

Tårnhøge bølgjer går.

Denne salmen er skrevet av John Mason Neale i 1862 etter en tekst på gresk av Anatolius fra Konstantinopel på 800-tallet. Salmen ble oversatt til bokmål av Dagfinn Zwilgmeyer i 1958 og 1967. Vi finner den i Norsk Salmebok (2013) som nummer 461 under temaet «Trengsel og trøst». I Norsk Salmebok (1885) stod den som nummer 475. Salmen Tårnhøge bølgjer går skildrer vårt jordiske livsløp som en seilas gjennom båre og brenning. Det er et kjent motiv som mange salmediktere har benyttet tidligere. Men det er nytt at salmen også knyttes til trosbekjennelsen (den nikenske fra år 325, revidert i år 381 og 431). Salmen er oversatt fra bokmål til nynorsk av Salmebloggeren i 2014. Tårnhøge bølgjer går har for øvrig tre strofer både på norsk, gresk og på engelsk. Den engelske teksten er Fierce was the wild billow. Melodien er ved Egil Hovland fra 1972.

Vi siterer strofe en (LeH):

Tårnhøge bølgjer går
langt ifrå hamn.
Skipet sin skumkrans slår,
dukkar sin stamn.
Ikkje eit stjernebod
brenn her for meg,
då seier Gud av Gud:
Fred, det er eg!

Vi kan tydelig se for oss skipet som kjemper mot de voldsomme naturkreftene. Bølgene er høye og skipet er langt ifra havn. Det er mørkt og det er ikke en eneste stjerne å styre etter. Men midt i stormen griper Gud inn og sier: Fred, det er eg. Disse fire ordene gjentas som siste verselinje i hver av de tre strofene i salmen.

Vi siterer strofe en på engelsk:

Fierce was the billow wild,
dark was the night;
Oars labored heavily,
foam glimmered white.
Trembled the mariners;
peril was nigh:
Then said the God of God,
Peace: it is I.

Det er pilegrimsmotivet som skinner igjennom. På denne måten står skipet som et symbol på menigheten eller den enkelte troende. Det er grunn til å tro at dette var kjent allerede i oldkirken. Ankeret ble tidlig benyttet som et symbol for håpet. Det er kjent fra katakombene. Og i Hebreerbrevet i Bibelen skildres håpet som anker for sjelen:

Med løfte og ed, to ting som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve, skulle vi ha en mektig trøst, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når inn gjennom forhenget, dit Jesus gikk inn som forløper for oss, han som til evig tid er blitt øversteprest av samme slag som Melkisedek.” (Hebr 6, 18 – 20).

Vi siterer strofe to (LeH):

Lyfta på bølgjerygg,
teke i famn,
er eg i stormen trygg,
kjenner mi hamn.
Løynd enn i sorg og gys
leia for meg,
skin det eit lys av lys:
Fred, det er eg!

Den engelske presten John Mason Neale er mest kjent som oversetter og salmedikter. Han ble født i London og levde fra 1818-1866. Neale ble ikke gammel, bare 48 år. Men han har beriket engelsk salmesang med mange gamle salmer oversatt fra gresk og latin. John Mason Neale var lidenskapelig glad i musikk og hadde et utsøkt øre for melodien i ordene.

Vi siterer strofe to på engelsk:

Ridge of the mountain wave,
lower thy crest;
Wail of the tempest wind,
be thou at rest.
Sorrow can never be,
darkness must fly,
Where saith the Light of light,
Peace! it is I!

Bibelen er realistisk. Den forteller om skipsreiser og forlis. Og vi finner også Jesus midt i begivenhetene. Salmen Tårnhøge bølgjer går bygger blant annet på avsnittet i Bibelen hvor Jesus stiller stormen i Matt 8, 23-27. Der er scenen Genesaretsjøen. Det blåser storm og Jesus sover i båten. Disiplene vekker ham og spør om han ikke bryr seg om at de går under. Men Jesus truer stormen og det blir blikkstille. Midt i stormen er vi trygg, når Jesus er om bord.

Vi siterer strofe tre (LeH):

Jesus, du dyre namn,
dagen tek av.
Los meg ein gong i hamn,
bortanfor hav.
Tal i mi døyand stund
ordet til meg,
sagt med din eigen munn:
Fred, det er eg!

I den nikenske trosbekjennelsen finner vi ordene Gud av Gud og lys av lys. Den engelske teksten har God of God i strofe en, Light of light i strofe to og Truth of truth i strofe tre. Det siste mangler i den norske oversettelsen, men salmen er ikke mindre verdifull av den grunn. Jesus loser salmisten vel i havn. Også i dødens stund møtes ham med ordene: Fred, det er eg! Vi møter ellers ordet fred mange ganger i Bibelen. Også Jesus bruker fred om seg selv.

Vi finner det blant annet i Joh 14, 27. I avsnittet foran har Jesus forkynt at han er veien, sannheten og livet. Så kommer teksten om talsmannen, den Hellige Ånd. Deretter finner vi ordene om Kristi fred: ”Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.

Vi siterer strofe tre på engelsk:

Jesus, Deliverer,
near to us be;
Soothe thou my voyaging
over life’s sea;
Thou, when the storm of death
roars, sweeping by,
Whisper, O Truth of truth,
Peace: it is I.

Kilder:

Bibelen (2011)

Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)
Sangboken (1983)

John Mason Neale: Fierce was the wild billow
Cyberhymnal: Fierce was the wild billow
Cyberhymnal: John Mason Neale
Chris Johnson: The Work of John Mason Neale in Orthodox Hymnology

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *