Rinn nå opp i Jesu navn

Rinn nå opp i Jesu navn.

Salmen er skrevet av Thomas Kingo i 1674. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 775 med fire strofer. I den nyeste salmeboken vår fra 2013 står salmen som nummer 791 med samme antall strofer. Melodien er ved Jean Baptiste Lully fra 1661.

Vi siterer strofe en (NoS):

Rinn nå opp i Jesu navn,
underfulle morgenrøde!
Jeg med sang vil dagen møte,
ta dens nye håp i favn.
Halleluja, evig ære
være deg, treeing Gud,
som på hender ville bære
meg fra mørkets fengsel ut!

Salmen er sammen med Nå rinner solen opp av østerlide er av våre mest kjente morgensalmer. Begge to er skrevet av Thomas Kingo og vi finner dem plassert under temaet ”Dagens tider / Morgen” i salmeboken. Dagen kommer med nytt håp og Kingo vil gå morgenen i møte med sang og lovprisning til Gud som har bevart ham gjennom nattens mørke. Det beste møtet med den nye dagen er å begynne den i Jesu navn.

Vi siterer strofe to (NoS):

Gi det, Gud, jeg kunne så
dagen i din frykt begynne
at jeg ikke skulle synde
og på onde veier gå!
Herre Jesus, du opprinne
over meg som sol og skjold,
så jeg kunne overvinne
kjød og blod og Satans vold!

I Landstatds Kirkesalmebog hadde salmen tittelen Rind nu op i Jesu Navn. Her finner vi salmen som nummer 608. Dessverre ble den ikke tatt inn igjen i Landstads reviderte salmenbok, men salmen har vært sentral også i våre norsk og danske sangbøker. Den danske Hjemlandstoner fra 1989 har f. eks. salmen som nummer 72 med hele åtte strofer. Dansk Salmebog har den for øvrig som nummer 739 med syv strofer.

Vi siterer strofe tre (NoS):

Mine dager, mine år,
lykke, velferd, liv og ære,
hvordan de skal skiftet være,
i din gode vilje står.
Før meg, Herre, alle dager,
bland du selv mitt levnets skål,
ikke slik som det meg smaker –
men så som det er ditt mål.

Det kan koste å be denne salmen med et helt og udelt hjerte: ”Før meg, Herre, alle dager / bland du selv mitt levnets skål / ikke slik som det meg smaker / men så som det er ditt mål.” Det er ikke alltid slik at våre veier også er Guds veier. Men han er vår gode og kjærlige far som leder sine barn på de rette veier for sitt navns skyld. Og når døden en dag kommer, er det bare en ting som gjelder: Å få se Guds ”åsyns skinn”.

Vi siterer strofe fire (NoS):

Gud, min Herre, hjelp meg da
når de slokner, mine sanser,
når mitt hjul fullstendig stanser
og mitt åk skal løftes av!
La meg uten tid og dager
da får se ditt åsyns skinn,
og la synd og sorg og plager
smuldre med mitt jordelin!

Kilder:

Norsk Salmebok (1985)
Tobias Salmelid (1997), s. 332

Salmen på Den danske Salmebog Online

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *