I dine hender Fader blid

I dine hender, Fader blid.

Salmen er skrevet av av den tyske teologen og salmedikteren Nikolaus Selnecher i 1578. Vi finner den i Norsk Salmebok (NoS) som nummer 596 og i Sangboken som nummer 873 med fire strofer. Salmen ble oversatt til norsk av M. B. Landstad i 1861.

Vi siterer strofe en (NoS):

I dine hender, Fader blid,
jeg legger nå til evig tid
min sjel og hva jeg er og har,
ta du det alt i ditt forvar!

Den tyske originaltittelen er muligens Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ, men salmen er trolig ellers satt sammen av flere salmetekster. Vi finner også en rekke bearbeidelser av salmen. Salmen synges i Norge til en nyere melodi av Trond Kverno fra 1975.

Vi siterer strofe to (NoS):

Se, sjel og liv ditt eie er,
det er min trøst, o Herre kjær.
Hva ditt er, hegner du omkring.
Så frykter jeg for ingen ting.

I Norsk Salmebok fra 1985 er Nikolaus Selnecker representert med tre salmer, men bare to av dem ble videreført i Norsk Salmebok (2013). Det er «I dine hender, Fader blid» og «La meg for alltid være». Salmen «I dine hender, Fader blid» står elles oppført under temaet «Hengivelse og etterfølgelse» i Norsk Salmebok (2013) og under «Til slutning» i Norsk Salmebok (1985). I våre dager er det også flere som benytter salmen under vielser. Nikolaus Selnecher er rangert som en av de betydeligste salmediktere i sin samtid.

Vi siterer strofe tre (NoS):

I deg jeg har den gode del.
Ditt ord er føde for min sjel.
Til hjelp i all min fattigdom
du kommer som du alltid kom.

Salmelid skriver at Selnecker alltid var mer opptatt av hva som var Guds lære enn hva de store teologene lærte. Han var en fredens mann som holdt fast ved troen inntil døden. Ved gravferden ble det sagt at han var tro mot den sannhet han engang hadde erkjent og bekjent. (Aanestad).

Vi siterer strofe fire (NoS):

Det er min tro, o Fader blid,
i den jeg lever all min tid.
Ifra ditt barn du aldri vik,
så jeg kan arve himmerik!

Amen, amen, amen.

Kilder:

Sangboken (1962)
Norsk Salmebok (1985)
Norsk Salmebok (2013)

Lars Aanestad (1965), bd. 2. sp. 885-887
Lars Aanestad (1962), bd. 1, sp. 1015-1016
Tobias Salmelid (1997), s. 189 og s. 353
Anne Kristin Aasmundtveit (1995), s. 26

Nikolaus Selnecker på norske Wikipedia
Nikolaus Selnecker på engelske CyberHymnal

Salmen på Den Danske Salmebog Online