Å blogge om salmer

Jeg regner meg som Norges første og eneste salmeblogger. Vel finnes det noen kristne sanger og salmer publisert her og der, men ikke i samme grad som på Salmebloggen. Det er stort sett sitater, uten kommentar.

Så egentlig er vel dette en ganske ensom aktivitet. Det er få å utveksle tanker med. I grunnen er det også heller sparsomt med kommentarer. Fra tid til annen føler jeg at det er unyttig. Det er liten respons.

På den andre siden ser jeg at sidene leses. Det er flere hundre lesere innom hver dag på bloggene. Ser vi på antall sidevisninger, er volumet betydelig høyere. Jeg går også ut fra at stoffet blir brukt. Men det er få som spør om lov. Unntaket er avisene Dagen og Vårt Land og så er det benyttet litt hymnologisk stoff i en bok. Utnyttelse av stoffet økonomisk i bokproduksjon e. lign., er imidlertid ulovlig og kan føre til straffeforfølgelse i henhold til norsk lov om opphavsrett til åndsverk.

Religioner.no står i en særstilling. De har hjulpet meg til å få opp de nye sidene etter at bloggr.no og sier.no ble lagt ned. Dette stoffet gikk tapt. Men ganske mye er blitt rekonstruert. Til sammen hadde de to salmebloggene mine over 600 sanger og salmer med kommentarer. Vi har funnet en gammel logg fra 2013 som viser at salmebloggen på trykker.com totalt hadde 655 innlegg. Men da var også artikler og videoer regnet med. Så det riktige tallet er derfor trolig rundt 600 salmekommentarer. Bloggen ble lagt ned sommeren 2016.

Arbeidet startet i 2006. Det første blogginnlegget var 22.11.06. Det handlet om en sang som mange har et forhold til. Den har flere titler. Både Til den stad jeg er på vandring og Der roser aldri dør er benyttet. Originalen heter Where the roses never fade. Det er det, det handler om.

Det finnes noe bortom skyen og skjult for denne verden. Hos Gud er det en virkelighet som vi bare skimtesvis får se. Det er det sangene forteller oss om. Derfor holder jeg motet oppe og gripes etter hvert som budskapet bak linjene i tekstene åpenbarer seg: «Om all ting forandres, om allting forgår / Jeg hviler i klippen som evig består.» Sangstrofen er skrevet av William Orcutt Cushing. Salmen heter Du evige klippe, hos deg er det ly. Kommentarer til denne salmen er publisert på Salmebloggen.no. Salmen Underfullt deilige Eden, av samme forfatter, er også kommentert på Salmebloggen.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *