Besøk

Antall besøk siden 01/01-17: (pr. 23/04-19)

1. Å leva det er å elska (7166)
2. Der hvor roser aldri dør (6614)
3. Blott en dag (3622)
4. Hill deg Frelser og forsoner (3608)
5. Mitt hjerte alltid vanker (2848)
6. Den fyrste song (2772)
7. Kjærlighet fra Gud (2349)
8. O bli hos meg (2199)
9. Sorgen og gleden den vandrer (2114)
10. Milde Jesus, dine hender (1807)
11. Alltid freidig (1707)
12. Fagert er landet (1662)
13. Lær meg å kjenne dine veier (1618)
14. Ingen er så trygg i fare (1536)
15. Lei milde ljos (1515)
16. Så ta da mine hender (1439)
17. Takk min Gud for alt som hende (1411)
18. Bred dina vida vingar (1408)
19. Påskemorgen, slukker sorgen (1316)
20. Salige visshet (1298)