Besøk

Antall besøk siden 01/01-17: (pr. 12/03-18)

1. Der hvor roser aldri dør (2320)
2. Å leva det er å elska (1465)
3. Hill deg Frelser og forsoner (1179)
4. O bli hos meg (1178)
5. Blott en dag (1106)
6. Alltid freidig når du går (822)
7. Kjærlighet fra Gud (778)
8. Den fyrste song (769)
9. Lei milde ljos (693)
10. O store Gud (644)
11. Ingen er så trygg i fare (641)
12. Salige visshet (637)
13. Mitt hjerte alltid vanker (604)
14. Milde Jesus, dine hender (602)
15. Du som veien er og livet (576)
16. Det er liv i å se (572)
17. Fagert er landet (561)
18. Det er makt i de foldede hender (472)
19. Han tek ikkje glansen av livet (469)
20. Herre Gud ditt dyre navn og ære (466)
21. Nærmere deg min Gud (463)
22. I det fjerne jeg skuer (462)
23. Påskemorgen slukker sorgen (458)
24. Lovsyng vår Herre (447)
25. Vår Gud han er så fast en borg (440)
26. Kom la oss kjærlig vandre (435)
27. Hin time i Getsemane (435)
28. Lær meg å kjenne dine veier (432)
29. Kom Jesus lys din fred på jord (431)
30. Hvilken venn vi har i Jesus (430)