Besøk

Antall besøk siden 01/01-17: (pr. 06/11-19)

1. Å leva det er å elska (11171)
2. Der hvor roser aldri dør (8737)
3. Blott en dag (4875)
4. Hill deg Frelser og forsoner (4444)
5. Den fyrste song (3816)
6. Mitt hjerte alltid vanker (3592)
7. Kjærlighet fra Gud (3001)
8. O bli hos meg (2904)
9. Sorgen og gleden den vandrer (2867)
10. Fagert er landet (2622)
11. Lær meg å kjenne dine veier (2544)
12. Milde Jesus, dine hender (2216)
13. Lei milde ljos (2145)
14. Ingen er så trygg i fare (2137)
15. Alltid freidig (2088)
16. Så ta da mine hender (2079)
17. Bred dina vida vingar (2016)
18. No livnar det i lundar (1943)
19. Takk min Gud for alt som hende (1857)
20. O store Gud (1781)