Besøk

Antall besøk siden 01/01-17: (pr. 05/06-19)

1. Å leva det er å elska (8483)
2. Der hvor roser aldri dør (7175)
3. Blott en dag (3877)
4. Hill deg Frelser og forsoner (3862)
5. Den fyrste song (3145)
6. Mitt hjerte alltid vanker (2923)
7. Kjærlighet fra Gud (2528)
8. Fagert er landet (2387)
9. O bli hos meg (2351)
10. Sorgen og gleden den vandrer (2270)
11. Milde Jesus, dine hender (1910)
12. Alltid freidig (1854)
13. Lær meg å kjenne dine veier (1776)
14. Ingen er så trygg i fare (1718)
15. No livnar det i lundar (1678)
16. Lei milde ljos (1633)
17. Bred dina vida vingar (1616)
18. Så ta da mine hender (1612)
19. Takk min Gud for alt som hende (1500)
20. O store Gud (1410)