Kingo

Thomas Kingo

1. Aldri er jeg uten våde NoS 432
2. Far, verden, far vel NoS 406
3. Gud Faders navn og ære NoS 688
4. Guds menighet! Lukk opp din munn NoS 677
5. Gå under Jesu kors å stå NoS 155
6. Hør en lovsang, høye himler NoS 142
7. Jeg kneler på din alterfot NoS 636
8. Jesus, åpne du mitt øye NoS 408
9. Kom, sannhets Ånd, og vitne giv NoS 213
10. Lov takk og evig ære NoS 598
11. Nå bør ei synden mere NoS 407
12. Nå rinner solen opp av østerlide NoS 773
13. Opp, gled dykk alle NoS 8
14. Opp, sjel, bryt søvnen av NoS 173
15. Over Kedron Jesus treder NoS 123
16. Rinn nå opp i Jesu navn NoS 775
17. Se hvor nu Jesus treder hen NoS 134
18. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte NoS 597
19. Som den gylne sol frembryter NoS 172
20. Sorgen og gleden den vandrer til hope NoS 463
21. Vær trøstig, Sion, Jesu brud NoS 91
22. Våkn opp og slå på dine strenger NoS 774
23. Vårt bord er dekekt og vi ber til deg NoS 791
24. Å Jesus, kjære Jesus, deg av alt NoS 637

Vi finner 24 originale salmer av Thomas Kingo i Norsk Salmebok.