Hvilken salme er finest

Mitt hjerte alltid vanker
Navnet Jesus blekner aldri
Blott en dag
O bli hos meg
Deilig er jorden
Ingen er så trygg i fare
Bred dine vide vingar
Det hev ei rose sprunge
Herre Gud ditt dyre navn og ære
Nordnorsk julesalme

Deg være ære
Fagert er landet
Alltid freidig når du går
Jeg er i Herrens hender
Å leva det er å elska
O store Gud
Kjærlighet fra Gud

En side på nettet (klikk.no) spurte hvilken salme leserne syntes var vakrest. Det kom mange svar. De 10 øverste (tilfeldig rekkefølge) på listen var blant salmene som flere trakk frem. De syv nederste var også nevnt, men bare en gang. Legger vi så til nasjonale salmer, salmer til jul og påske, samt andre høytidssalmer, får vi helt sikkert en liste på nærmere 30 salmer. Men hva heter Norges vakreste salme?

Neste artikkel: Norges vakreste salme.