Blix

1. All Verdi ligg i Vesaldom LK 752
2. Alt det, som komet er av Kjøt LK 73
3. Anden yver Vatnet sveiv LK 779
4. Av berre det Braud, som gror paa Jord LK 681
5. Aa Herre Krist, kor illa stend LK 672
6. Aa lat din Ande med oss vera LK 778
7. Aa tenk paa Gud i Ungdoms Aar LK 665
8. Ber no Bod til Heidningland LK 663
9. Born av denne Verdi er LK 746
10. Dagsens Auga sloknar ut LK 784
11. Dauden gjenom Verdi gjeng LK 756
12. Den fagraste Rosa er funni KL 648
13. Den Gjerd er Gud til Vilje gjord LK 725
14. Den Naud og Trengsla som eg lid LK 766
15. Den Paaske er vel ljos og blid LK 702
16. Den sidste Skilnad er vel saar LK 771
17. Den Veg til Livet er so trong LK 723
18. Der Høgtid er i Himmelborg LK 737
19. Det er so godt aa vitja LK 677
20. Det Folk, som sat i myrke Natt LK 650
21. Det store Bodord, Gud oss gav LK 759
22. Det største Under her paa Jord LK 721
23. Ditt Minne, Jesus, er saa søtt LK 780
24. Du Hovudsmand, aa du var sæl LK 668
25. Du, som Sorg kann svala LK 628
26. Du vere lovad, Jesus Krist LK 615
27. Døyparen stend ved Jordans Strand LK 640
28. Eg gjeng i Fare, kvar eg gjeng LK 686
29. Eg Syn og Hjarta lyfta maa LK 674
30. Ein Baat i stormen duvad LK 670
31. Ein Saknad saar eg heve røynt LK 641
32. Ein Saamand gjekk og skulde saa LK 676
33. Eit Aar me sjaa no atter renna LK 659
34. Eit Barn er født, ein Son oss send LK 655
35. Eit Ljos paa Jordi med Jesus rann LK 764
36. Er her nokon, som vil høyra LK 706
37. Far utor Dine Skor LK 765
38. Fordom til Federne so jamt LK 654
39. Fraa Betlehem eit Gitord gjeng LK 653
40. Fraa Himmelen Guds Ande for LK 729
41. Fraa høge Himmel kjem eg her LK 644
42. Fred det er eit fagert Ord LK 708
43. Fyr deg, vaar Herre, Aartusund er LK 657
44. Gamleaaret seig i Hav LK 658
45. Giv Gud den Æra, han skal hava LK 769
46. Gjer Dyrri høg, gjer Porten vid LK 635
47. Gode Hyrding, Konungs Vyrding LK 699
48. Gud, eg er ein syndug Mann LK 748
49. Gud gjerer godt paa Kviledagen LK 758
50. Gud, hald oss uppe ved ditt Ord LK 715
51. Gud, Heilag Ande, rett oss lær LK 726
52. Gud, lat din Ande og ditt Ord LK 673
53. Gud signe vaart dyre Fedraland LK 770
54. Gud, sjaa fraa Himmelen hertil LK 745
55. Guds Kyrkja stend og stirer LK 720
56. Guds Ord det er eit heilagt Sverd LK 777
57. Guds Ord det er vaar Fedra-Arv LK 776
58. Herre Jesu Krist LK 718
59. Herre, kvar skal me vel av LK 692
60. I Dag er Nådens Tid LK 713
61. I denne søte Joletid LK 647
62. I Edens sæle Sumar LK 707
63. I fyrste Upphav var Guds Ord LK 652
64. I Hus og Heim, der Mann og Viv 666
65. I Jesu Namn LK 671
66. I Øydemark forutan Braud LK 687
67. Jesus, dine djupe Vunder LK 697
68. Jesus, du er den Himmelveg LK 712
69. Jesus, eg hjarteleg lengtar aa smaka LK 694
70. Jesus kom til Jorderike LK 642
71. Jesus Krist, du Naadens Kjelda LK 749
72. Jesus, lyft ditt ljose Merke LK 685
73. Jesus stig i Baat ved Strand LK 741
74. Kling no, Klokka LK 649
75. Kom, Heilag Ande, Himmeltrøyst LK 732
76. Kom, Heilag Ande, til oss ned LK 724
77. Kom, Hjarta, gjer din Rekneskap LK768
78. Kom, sjaa eit Barn paa Kyrkjeveg LK 664
79. Kor fager skal Guds Kyrkja staa LK 739
80. Kor godt det er i Jesu Armar LK 754
81. Kor illt det ser i Verdi ut LK 743
82. Kor kan oss møta nokor Naud LK 688
83. Korleides skal eg møta LK 636
84. Krist stod upp av Daude LK 701
85. Kvar den, som et av Herrens Braud LK 698
86. Kvart Tre paa Frukti kjennast maa LK 744
87. Kvat gagnar det ein gudlaus Mann LK 735
88. Kvat tykkjer du um Jesus Krist LK 760
89. Kved upp, Guds Folk, syng høgt i Kor LK 730
90. Kven vil no meg klaga LK 740
91. Kvinna, sjaa, di Tru er stor LK 684
92. Kvitsundagen, Kyrkjehagen LK 731
93. Lat deg upp, du bundne Munn LK 750
94. Livet lid, til Kvelds det hallar LK 767
95. Ljos yver Grav LK 703
96. Lys upp og klaarna, Saal og Sinn LK 727
97. Marta ho er ei Jomfru rein LK 696
98. Med Jesus vil eg fara LK 742
99. Min Gud, kor vis er all din Veg LK 683
100. Min Heimstad i det Høge er LK 714
101. Min Jesus, som er so hjartegod LK 660
102. Mitt Hjarta, lova Herren LK 761
103. Mitt Hjarta, tru med Tryggje LK 763
104. Mi Von og Trøyst og Tillit stend LK 639
105. Naade, Naade utan Ende LK 675
106. Naar Hav og Himmel dynja LK 638
107. No kjem det Bod fraa Englekor LK 689
108. No koma Guds Englar med Helsing fraa Sky LK 651
109. No lid det nær til Kvitsundfest LK 722
110. No livnar det i Lundar LK 716
111. No møte aalment, Kristenfolk Lk 679
112. No Soli bak um blaae Fjell LK 783
113. Or Djupsens Naud eg ropa maa LK 682
114. Or Høgdi ned i Verdi skin LK 646
115. Paa Gud aaleine LK 753
116. Renn upp, vaar Sol med Sæla LK 662
117. Renn upp yver Grav, du signad Sol LK 772
118. Seg Jerusalem LK 637
119. Seg, kvar skulde me vel ganga LK 775
120. Ser du, Sion, Jesus græt LK 656
121. Simeon i Alder graa LK 656
122. Sjaa, Dagen sprett LK 781
123. Sjaa der Guds Lamb kjem gangande LK 695
124. Sjaa, han gjeng inn til syndug Mann LK 667
125. Sjaa Heidningar leggja mot Herren Raad LK 661
126. Sjaa, Jesus gjeng til Jordans Aa LK 678
127. Sjaa no vil Jesus draga LK 691
128. So elskad Gud oss, at han gav LK 698
129. Som den gyllne Sol kann brjota LK 700
130. Statt upp or Svevne LK 704
131. Still no dine Strengjer LK 719
132. Synd og Sorg er Syskin-Ord LK 762
133. Syng i stille Morgonstunder LK 782
134. Syrgjande, men alltid sæle LK 709
135. Syrgje ei fyr deim, som sova LK 774
136. Syrg, min kjære Fader du LK 755
137. Sæl den, som rett i Jesu Namn LK 717
138. Til Gud eg lyfter Augat mitt LK 669
139. Undarlege Ting me sjaa LK 751
140. Upp alle ting, som Gud hev gjort LK 734
141. Upp, gledjest alle, gledjest no LK 643
142. Upp, Hjarta, rør din beste Streng LK 705
143. Vakna upp, so ljodar Luren LK 773
144. Vaar Gud han er so fast ei Borg LK 680
145. Vaar Gud oss skapte LK 738
146. Vaar Herre er ein Hyrding god LK 710
147. Vaar Herre held ein Nattverd stor LK 736
148. Vaar Sol og Skjold og Styrke LK 711
149. Ver glad, mi Saal, og far med Fred LK 757
150. Ver helsad, Hovud høge LK 696

Landstads Kirkesalmebog hadde et tillegg med salmer på nynorsk av Elias Blix. De var tidligere utgitt i noen mindre publikasjoner som ble kalt for Nokre Salmar I og Nokre Salmar II. I endelig utgave ble det i alt 150 salmer. De består av både originale og oversatte salmer. Mange av disse ble senere tatt inn i Nynorsk Salmebok.