Brorson

LK 51 Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saa
LK 52 O Sjæl, hvor blev de gode Ord
LK 68 Nu vore Sjæles Høitid staar
LK 79 O du min Immanuel
LK 101 Paa Jesu Død og blodig’ Saar
LK 106 Midt igjennem Nød og Fare
LK 109 O Menneske, som tror og veed
LK 120 Den gamle Adams Sind
LK 128 Nu ville vi os samle
LK 130 Her kommer dine arme Smaa
LK 134 I denne søde Juletid
LK 143 Mit Hjerte altid vanker
LK 151 Hvordan takke vi vor Herre
LK 153 Den yndigste Rose er funden
LK 158 Frisk op! endnu engang
LK 161 Et helligt Liv, en salig Død
LK 166 O hvilken Ære
LK 176 Saligheden er os nær
LK 178 O Gud, som Tiden vender
LK 200 Her løber jeg i Blinde
LK 213 O Jesu, se Min Skam og Ve
LK 230 Ak Fader, lad dit Ord, din Aand
LK 244 Staa som en Klippe
LK 251 Halleluja, jeg har Min Jesum fundet
LK 259 Det volder sure Miner
LK 268 Op, vaag og beed
LK 275 Den Tro, som Jesum favner
LK 279 O, hvor er jeg vel til Mode
LK 283 Jeg gaar i Fare, hvor jeg gaar
LK 284 Staa fast, min Sjæl, staa fast
LK 340 Lad os drage, bange Hjerte
LK 348 Hvad er dog Paaske sød og og blid
LK 360 Hører I, som græde
LK 363 Stat op at møde Din Løser
LK 391 Lad dit Rige allevegne
LK 412 I Dag skal alting sjunge
LK 425 Vor Trængsel, hvor besværlig
LK 440 Op alle Folk paa denne Jord
LK 449 O Gud, hvad er du meer end skjøn
LK 451 Op al den Ting, som Gud har gjort
LK 452 Overmaade fuld af Naade
LK 460 O, giver Lyd, I Folk
LK 461 Hvo vil med til Himmerige
LK 463 Den ypperligste Vei
LK 474 Hvor ser det ud i Verdens Ørk
LK 476 Her vil ties, her vil bies
LK 477 Naar mit Øie, træt af Møie
LK 498 O kjære Sjæl, som vanker
LK 505 Nu Jesus til sin Pine gaar
LK 507 Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke
LK 516 Skal Kjærlighed sin Prøve staa
LK 523 Saa skal da Mammon vige
LK 552 Nu da til Lykke med Kampen
LK 559 Den store, hvide Flok vi se
LK 560 Kom, Hjerte, tag dit Regnebret
LK 568 Dristig nu, mit bange Hjerte
LK 626 Nu har jeg vunden

Vi finner 57 salmer av Hans Adolph Brorson i Landstads Kirkesalmebog. Flere salmer har en annen begynnelse i de forskjellige salmebøkene. Salmen Hører I, som græde er egentlig den samme salmen som Åpen ligger graven. I LR er tittelen på salmen I som sørger såre og her finner vi salmen som nummer 357 med seks strofer. Hos Rynning (1967) er det for øvrig listet opp 96 originale salmer av H. A. Brorson fordelt på flere norske og danske salmebøker.