Dass

1. Gjør godt mod dem, som mon dig hade LK 218
2. Hør nå godt nytt som på jorderik hendte LK 149
3. Kirken er til moder kåret LK 293
4. Solen paa Himmelen lukked sit Øie LK 354
5. Velsignet vær, o Jesu Krist LK 355

Vi har funnet 5 salmer av Petter Dass i Landstads Kirkesalmebog.