Ingemann

Bernhard Severin Ingemann

1. Lover Herren! han er nær LK 8
2. En Gud og Alles Fader LK 536

Vi finner 2 salmer av Bernhard Severin Ingemann i Landstads Kirkesalmebog.