Landstad

1. Brødre! vender eders Blikke LK 504
2. Dage komme, Tider skride LK 572
3. De arme Sjæle, som i Hedenskabet vanke LK 591
4. De unge Kristne knæle ned LK 45
5. Der mange skal komme fra Øst og fra Vest LK 216
6. Du være lovet, Jesu Krist LK 133
7. Fra Fjord og Fjære LK 137
8. Fra Himmlen kom et veldigt Veir LK 436
9. Give Gud, paa hvem vi stole LK 446
10. Godt Haab, I gode Kristne LK 221
11. Gud er naadig, han vil ikke LK 469
12. Gud Fader lig at være LK 306
13. Gud, lad dit Ord i Naade lykkes LK 496
14. Gud, naar du til Regnskab kalder LK 561
15. Gud være med os alle LK 594
16. Her er Guds Hus og Himlens Port LK 6
17. Her falder megen Trætte LK 217
18. Her vi sidde nu med Gammen LK 603
19. Herre, bevar og velsigne din Ager LK 581
20. Herre Gud, vi var i Nød LK 596
21. Herre Jesu, kom tilstede LK 63
22. Hos dig, o Jesu, seent om Nat LK 447
23. Hva er, som jager Jesum bort LK 184
24. Hvad er det blandt saa mange LK 288
25. Hvor ilde dog af Synds Begjær LK 499
26. Hvor To og Tre forsamlet er LK 7
27. I denne Stund vi gjøre, meenig Mand LK 24
28. I Paradis er fagre Ord LK 257
29. I Hus og Hjem LK 206
30. Jeg ligger her i Vaande LK 621
31. Jeg løfter op til Gud min Sang LK 107
32. Jeg staar for Gud, som al Ting veed LK 53
33. Jeg takker Gud, min kristen Tro LK 83
34. Jeg veed mig en søvn i Jesu Navn LK 570
35. Kirken er til Moder kaaret LK 293
36. Knæler, Kristi Vidneskare LK 587
37. Kom Ord fra Gud med Aand og Liv LK 255
38. Lær mig, Gud, min synd at kjende LK 126
39. Min Sjæl for Herren kvæder LK 299
40. Naar Synderen ret ser sin Vaade LK 124
41. Nu lover Herrens Navn LK 545
42. Naar Synderen ret ser sin Vaade LK 124
43. O, Jesu, herlighedenes Haab LK 553
44. O Jesu, kom dit Ord ihu LK 423
45. O, kommer hid fra alle Land LK 454
46. O, Kristenhed! i Nattens Stund LK 556
47. O Sjæleven, o Herre Jesu Krist LK 25
48. Opløft dit Syn, o kristen Sjæl LK 593
49. Opstanden er den Herre Krist LK 349
50. Sank Peder faldt for Kristo ned LK 480
51. Ser jeg mig i Verden om LK 399
52. Slukt er Dagens lyse Flammer LK 616
53. Stor, Jesu, er din Miskundhed LK 468
54. Tak for dit Ord, O Herre Krist LK 32
55. Til Guds Hus velkommen vær LK 159
56. Til Hyrder fromme LK 148
57. Vi kaste atter Garnet LK 481
58. Vi takke Gud, vor Fader LK 55
59. Vaagn op du som sover LK 103

Vi finner 59 originale salmer av Landstad i Landstads Kirkesalmebog. Stene oppgir at det er 65 originale salmer av Landstad, men da har han nok også talt med salmer som Landstad har oversatt og hvor han har lagt til en eller flere strofer som Landstad har diktet selv. Landstad har i tillegg tatt med 82 oversettelser og 20 omarbeidede eldre danske salmer i sin salmebok, skriver Stene videre.