Mange besøker sidene

Takk til alle som besøker nettstedet. Salmebloggen driftes fra nyttår 2017 på eget webhotel og systemet er nå stort sett oppe og går som det skal.

Men vi beklager sterkt at Salmebloggen på trykker.com er vekke. Trykker.com tilbyr ikke lenger tjenesten. Det betyr at alle salmekommentarene som lå på trykker.com nå er borte. Dette vil ikke skje i fremtiden da PRO ISP, som driver webhotellet i Stavanger, tar seg av den biten.

Det er ikke første gangen i Salmebloggens historie at vi er truet av nedleggelser. Denne bloggen ble med god hjelp av systemfolkene på religioner.no opprettet da bloggr.no la ned i 2013. Men verst var det nok da trykker.com ble lagt ned sommeren 2016 og mange hundre salmer plutselig forsvant over natten. Men vi er kommet sterkt tilbake der trykker.com sa takk for seg. Vi har nå lagt tilbake alle salmene fra to gamle PC’er og siste backup av bloggen før den ble lagt ut på webhotellet ble tatt 28. desember 2016.

Vi er nå ferdig med med å gå gjennom alle de gamle salmekommentarene. Retting av feilsitater og åpenbare gjentagelser av opplysninger har vært prioritert i arbeidet som er utført.

Antall salmekommentarer på Salmebloggen: 528

NB: På grunn av store menger spam har vi lagt inn en sperre for useriøse kommentarer. Aksimet har allerede stoppet en rekke forsøk på å oversvømme sidene med reklame. Vi beklager dette.

Antall besøk pr. 12/7-17:

1. O bli hos meg (866)
2. Der hvor roser aldri dør (707)
3. Lei milde ljos (565)

Siste oppdaterte og redigerte salme av de gamle salmekommentarene: Jeg slipper Jesus ei.

Nyskrevne innlegg/aldri publisert før (2017):

07.02.17: Det er liv i å se på det Golgata kors.
16.02.17: Du som veien er og livet.
17.04.17: La oss ile, la oss ile.

Videre plan for nye innlegg/fra slettede arkiver i 2017:

1. Arbeid før natten kommer (august)
2. Hvor Gud meg fører går jeg glad (september)
3. Bli med, bli med til livet (oktober)
4. Kall meg, o Herre, bort herfra (november)
5. Ja du har sagt at du kommer (desember)

Salmebloggen driftes og administreres for øvrig nå utelukkene på smarttelefon. Det er også tatt fullstendig backup av bloggen og det tar i prinsippet bare noen få sekunder å få hele bloggen opp igjen om noe skulle gå galt. PRO ISP har selvfølgelig også backupsystemer og full oversikt både over deres kunder og data.