Norges vakreste salmer

Noregs vakreste salmer

1. Den fyrste song er høyra fekk (Sivle)
2. Det er makt i de foldede hender (Bjerkrheim)
3. Fagert er landet du oss gav (Hovden)
4. Han tek ikkje glansen av livet (Bjerkrheim)
5. Herre Gud ditt dyre navn og ære (Dass)
6. Ikke en spurv til jorden (Prytz Fougner)
7. Ja vi elsker dette landet (Bjørnson)
8. Med Jesus vil eg fara (Blix)
9. Navnet Jesus blekner aldri (Welander)
10. No livnar det i lundar (Blix)
11. Syng i stille morgonstunder (Blix)
12. Tenk når engang den tåke er forsvunnet (Wexels)
13. Å leva det er å elska (Vassbotn)
14. Å tenk når engang samles skal (Wexels)

Vi har valgt ut syv salmer på nynorsk og syv salmer på bokmål og ordnet de alfabetisk. Men utvalget av salmer på listen kan sikkert diskuteres. Noen savner kanskje også klassikere som Alltid freidig nå du går, Fager kveldssol smiler og Ein fin liten blome. Men vi har bare tatt med originale, norske salmer her. Oversatte tekster er ikke med i listen.

I programposten Salmer til alle tider på NRK radio var det til slutt tre salmer som kjempet om å bli kåret til Århundrets salme. De tre salmene var Det er makt i de foldede hender, Ikke en spurv til jorden og Navnet Jesus blekner aldri. Responsen fra radiolytterne var enorm. Den som til slutt gikk seirende ut av denne konkurransen i 2005 var salmen Navnet Jesus blekner aldri.

Det legges forskjellige kriterier til grunn for kåring av salmer. Begreper som finest, vakrest og best brukes ofte. I tillegg kunne vi kanskje bruke ord som mest avspilt, sunget, benyttet og kjent. Det er avhengig av både smak og bakgrunn, ha vi er vant med fra før og hva vi kanskje har hørt og lært som barn. Hva andre mener og sier, har nok også betydning.

Men Norges vakreste salme er nok uten tvil likevel Navnet Jesus, blekner aldri. Den ligger på topp i kåringer både som salme og som bedehussang. I tillegg trekkes salmen frem av mange på flere nettundersøkelser over salmer som folk synes er fine.

Hva vi mener med fin og vakker er kanskje noe subjektivt. Men sammenholder vi synspunktene med avholdt, sunget og populær, får vi kanskje et litt mer nyansert bilde. Går vi også salmen etter i sømmene, og vurderer både tekst og melodi, finner vi i tillegg at dette er en norsk salme vi vanskelig kan komme forbi. Det er kort og godt ingen som er den rangen stridig.