Nye innlegg

Nye innlegg fra tidligere slettede blogger:

19.01.17: Salig er de døde hine.
20.01.17: Den siste skilnad er vel sår.
21.01.17: Du skjenker meg deg selv.
21.01.17: Jesus livets rike kilde.
21.01.17: Den veg til livet er so trong.
22.01.17: Jeg har så lun en hytte.
23.01.17: Jeg ser min Herres hender.
24.01.17: Hvor salig er den lille flokk.
25.01.17: Ljos over grav.
26.01.17: Jesus du som har meg kjær.
31.01.17: Kom la oss kjærlig vandre.
01.02.17: Der hvor roser aldri dør.
03.02.17: Gud nok lagar dine dagar.
03.02.17: Nu nærmer seg vår pinsefest.
04.02.17: Vi går til det land hvor de hellige hviler.
05.02.17: Du kommer Jesus til meg inn.
10.02.17: Meg bleknet alle roser.
18.02.17: Vi vandrar mot morgonlandet.
20.02.17: Nu har jeg vunnet.
23.02.17: Sions vekter hever røsten.
25.02.17: Den yndigste rose er funnet.
25.02.17: Ved korsets fot hos Jesus.
01.03.17: Fortell det gamle budskap.
03.03.17: La din nåde på oss regne.
05.03.17: O Hellig Ånd mitt hjerte.
05.03.17: Ja du er konge Jesus Krist.
06.03.17: Meg til frelse jeg intet vet.
06.03.17: Et ord er en pil.
07.03.17: For tronen hist.
08.03.17: Jeg vil heller ha Jesus.
08.03.17: O glade pilgrimsflokk.
09.03.17: Vær ikkje redd.
09.03.17: Han Herren slumrer ingen ting.
10.03.17: Nådens regn nu faller ned.
12.03.17: Her ser jeg et tålmodig lam.
14.03.17: Han på korset han alene.
15.03.17: Å sige verden rett farvel.
15.03.17: Guds Sønn er kommet ned.
16.03.17: Å underfulle salighet.
31.03.17: O min Frelser så kjær.
01.04.17: Himmelske Fader.
05.04.17: Jesus lever, graven brast.
30.04.17: O Fader la ditt ord din Ånd.
01.05.17: Når veiene skilles.
04.05.17: Jesus styr du mine tanker.
05.05.17: O Lam jeg jeg ser deg full av sår.
07.05.17: Vår Fader i det høye.
09.05.17: De kristne går fra sted til sted.
11.05.17: Hvo ene lader Herren råde.
12.05.17: Løftene kan ikke svikte.
13.05.17: Takk at du tok mine byrder.
16.05.17: Det skal ei skje ved kraft og makt.
18.05.17: Herre jeg hjertelig ønsker å fremme din ære.
19.05.17: Ein saknad sår eg heve røynt.
19.05.17: Velsignet dag o Frelser blid.
21.05.17: Herre jeg må klage.
21.05.17: Eia mitt hjerte inderlig jubilerer.
21.05.17: Gud har fra evighet givet sin Sønn oss til Herre.
23.05.17: Gå varsomt min sjel.
23.05.17: O Hellig Ånd med nådens hånd.
23.05.17: Takk min Gud for alt som hende.
01.06.17: Jeg vet at salig vil jeg blive.
12.06.17: I igjennom tidens plager.
13.06.17: Eg ropar høgt or djupet.
14.06.17: Jeg barnlig vil meg lede.
14.06.17: Mektigste Kriste, menighetens Herre.
16.06.17: Der går en mann fra nådens port.
20.06.17: Når meg min synd vil krenke.
21.06.17: Stille hjerte vær nu stille.
22.06.17: Hitinntil Herren har hjulpet så vel.
22.06.17: Hjem jeg lenges.
25.06.17: Vær trøstig mitt hjerte og sørg ikke mer.
25.06.17: Hvor er det godt ved Herrens hjerte.
28.06.17: Høyt fra det himmelske høye.
29.06.17: No livnar det i lundar.
29.06.17: Å se i nåde til meg ned.
30.06.17: Vær frimodig redde hjerte.
01.07.17: Jesus vær du i min glede.
03.07.17: Det folk som frægt vil vera.
04.07.17: O Jesus troens dyre skatt.
05.07.17: Nå lovsyng Herrens navn.
05.07.17: Om salighet og glede.
06.07.17: At du har meg elsket.
07.07.17: Du Jesus er en trøst for alle bange.
08.07.17: Hvor er det godt å lande.
09.07.17: Jeg må ha min Frelser med meg.
09.07.17: Sikker i Jesu armer.
10.07.17: Langt bortom himlens skyer.
10.07.17: Nå bør ei synden mere.
12.07.17: I Jesu namn me stemner fram.
13.07.17: Opp du min sjel med sang.
14.07.17: Frydetonen går mot tronen.
15.07.17: Ett behøves dette ene.
15.07.17: Jesus store seiervinner.
16.07.17: Det er nok det som Jesus gjorde.
17.07.17: Min Jesus eg ferdast på jord.
18.07.17: Herre Gud du er og bliver.
18.07.17: Gå til Jesus hvem du er.
18.07.17: Dig allena vare ära.
19.07.17: När vintermörket kring oss står.
20.07.17: Förgäves all den omsorg är.
20.07.17: Vår Gud han held vår framtid løynd.
20.07.17: O Jesus, livsens Herre.
21.07.17: Når synderen rett ser sin våde.
21.07.17: Jeg er rede til å bede.
22.07.17: Kom sannings Ande.
22.07.17: Se hvor nu Jesus treder.
26.07.17: Vår Herre er ein hyrding god.
26.07.17: Nåde, nåde utan ende.
26.07.17: Det er så godt å vitja.
27.07.17: Nå rinner solen opp.
27.07.17: Til deg alene, Herre Krist.
27.07.17: Kved opp Guds folk.
27.07.17: Undarlege er Guds vegar.
28.07.17: Nå har jeg funnet.
29.07.17: Jesus kalles syndres venn.
30.07.17: Min Herre har kalt meg.
31.07.17: O Herre la ditt rike.
31.07.17: Fred, det er eit fagert ord.
01.08 17: Det er så yndig å følges ad.
01.08.17: Arbeid for natten kommer.
09.08.17: Jesus hold meg ved ditt kors.
14.08.17: Jeg synger julekvad.
15.08.17: I dag skal all ting sjunge.
16.08.17: Anden over vatnet sveiv.
16.08.17: O Jesus for din alterfot.
17.08.17: Dagsens auga sloknar ut.
18.08.17: Vær glad, o sjel, og frykt dog ei.
19.08.17: Berg de må vike.
21.08.17: Jesus kom dog selv til meg.
21.08.17: Hør kære sjæl.
23.08.17: Jeg vil synge en sang om det salige land.
23.08.17: Synd og sorg er syskenord.
24.08.17: Se vi går uppåt till Jerusalem.
25.08.17: Min Herre er hyrden.
26.08.17: Jesus gjelder i mitt sted.
27.08.17: Faller på deg motgangs hete.
28.08.17: Jesus er det beste navn.
29.08.17: Gud vil ikke miste en eneste én.
31.08.17: Vent min sjel på Herren.
01.09.17: Hvor Gud meg fører går jeg glad.
02.09.17: Gud være lovet bredt og vidt.
05.09.17: Vekter hva er klokken slagen.
06.09.17: Av berre brød som gror på jord.
10.09.17: Herre samle nå oss alle.
13.09.17: Fred hviler over land og by.
14.09.17: Hele veien går han med meg.
14.09.17: O store Gud som hjelpe kan.
14.09.17: Kristus kom med vann og blod.
15.09.17: En Gud og alles Fader.
15.09.17: Pinse så blid.
15.09.17: Gud jeg tror og det bekjenner.
15.09.17: De folk som på jorderik bygge.
15.09.17: Jeg lever og vet.
15.09.17: Om alle mine lemmer.
15.09.17: Her er det nytt.
15.09.17: Gud vil ikke slippe din skjelvende hånd.
23.09.17: Så elska Gud oss at han gav.
23.09.17: Kristus død for mine synder.
23.09.17: Er mitt navn skrevet der.
26.09.17: Jeg vil synge en sang.
29.09.17: Herre vår Gud som av kjærlighet Sønnen oss skjenkte.
30.09.17: Jeg løfter mine øyne opp.
30.09.17: Jesus, Jesus, ham alene.
30.09.17: Jesus er mitt liv i live.
30.09.17: Herligste navn som er uttalt på jord.
01.10.17: Bli med, bli med til livet.
01.10.17: Sjå Jerusalem.
01.10.17: Vår sol og skjold og styrke.
02.10.17: Jesus er mitt liv i live.
03.10.17: Bare et skritt til Jesus.
04.10.17: Fred til bot for bittert savn.
04.10.17: Av høyheten opprunnet er.
04.10.17: Kim alle klokker.
04.10.17: Gud er nådig han vil ikke.
05.10.17: Oppløft ditt syn du kristensjel.
05.10.17: Guds Sønn har gjort meg fri.
05.10.17: Når hav og himmel dynja.
05.10.17: Velkommen du julens velsignede fest.
06.10.17: Vil du møte meg i himlen.
06.10.17: Hvor stor er dog den glede.
06.10.17: Syrgjande, men alltid sæle.
06.10.17: Å gi er å så.
17.10.17: Kjenner du det lys fra Gud.
18.10.17: Jesus du er den himmelveg.
19.10.17: Alle vegne hvor jeg vanker.
20.10.17: Vår Fader som i himlen er.
20.10.17: Min Jesus la mitt hjerte få.

Siste oppdaterte og redigerte salme av de gamle salmekommentarene: Jeg slipper Jesus ei.

Nyskrevne innlegg/aldri publisert før (2017):

07.02.17: Det er liv i å se på det Golgata kors.
16.02.17: Du som veien er og livet.
17.04.17: La oss ile, la oss ile.
03.12.17: På Jesu død og dyre sår.
03.12.17: Opp gledes alle gledes nu.
10.12.17: Gled deg du Kristi brud.
24.12.17: Til høgtid no seg samle.