Oppdateringer

Oppdateringer (2016):

Dorothe Engelbretsdatter (alle salmer)
Thomas Kingo: (aĺle salmer)
Theodor Wilhelm Oldenburg: (alle salmer)
Jonas Dahl: (alle salmer)
Bernhard Severin Ingemann: (alle salmer)
Lina Sandell: (alle salmer)
Trygve Bjerkrheim (alle salmer)
Magnus Brostrup Landstad (alle salmer)
Elias Blix: (alle salmer)
Ernst Moritz Arndt (alle salmer)
William Orcutt Cushing (alle salmer)
Anders Hovden (alle salmer)
Joachim Neander (alle salmer)

John Ellerton: Den dag du gav oss er til ende.
Horace L. Hasstings: Skal vi møtes hist ved floden.
Jonas Severin Pettersen: Sett meg så jeg ser deg Jesus.
Henry Francis Lyte: O bli hos meg.
Julie Hausmann: Så ta da mine hender.
Jens Nicolai Ludvig Schjørring: Kjærlighet fra Gud.
Martin Luther: Vår Gud han er så fast en borg.
John Ellerton: Den dag du gav oss.
Fanny Crosby: Salige visshet.
John Henry Newman: Lei milde ljos.
Reginald Heber: Hellig, hellig, hellig.
Joachim Neander: Min hyrde du meg svake bær.
Joachim Neander: Lovsyng vår Herre.
Hans Adolph Brorson: Mitt hjerte alltid vanker.
Hans Adolph Brorson: Her kommer dine arme små.
Hans Adolph Brorson: I denne søte juletid.
NFS. Grundtvig: Deilig er den himmel blå.
NFS. Grundtvig: Et barn er født i Betlehem.
NFS. Grundtvig: Det kimer nå til julefest.
Ambrosius: Folkefrelsar til oss kom.
Marie Wexelsen: Jeg er så glad hver julekveld.
Paul Gerhardt: Hjerte løft din gledes vinger.
Charles Wesley: Hør den englesang så skjønn.
Joachim Neander: Underfulle konge.
Joachim Neander: Store profet med den himmelske lære.
Joachim Neander: Alt ditt håp til Gud du feste.
Hans Adolph Brorson: Saligheten er oss nær.

Oppdateringer (2017):

Kirsten Hansen: (alle salmer)
Paul Eber: (alle salmer)
Christian Friedrich Richter: (alle salmer)
Lydia Baxter: (alle salmer)
Johnson Outman: (alle salmer)
Gerhard Tersteegen: (alle salmer)
John Mason Neale: (alle salmer)
Fanny Crosby: (alle salmer)
Ambrosius Stub: (alle salmer)
Charlotte Elliott: (alle salmer)
Frans Michael Franzén: (alle salmer)
George Matheson: (alle salmer)
Mathilde Wiel-Öjerholm: (alle salmer)
Ole Brattekaas: (alle salmer)
Per Nordsletten: (alle salmer)
Per Sivle: (alle salmer)
Philip Paul Bliss: (alle salmer)
Svenning Johansson: (alle salmer)
William Cowper: (alle salmer)
Anna Jonassen: (alle salmer)
Daniel Webster Whittle: (alle salmer)
Nils Frykman: (alle salmer)
Robert Lowry: (alle salmer)
Birgitte Cathrine Boye: (alle salmer)
Hans Utbø: (alle salmer)
Johan Olof Wallin: (alle salmer)
Johannes Levinsen: (alle salmer)
Bernt Støylen: (alle salmer)
Wilhelm Andreas Wexels: (alle salmer)
Charles Wesley: (alle salmer)
Hans Adolph Brorson: (alle salmer)
NFS. Grundtvig: (alle salmer)
Emil Gustafson (alle salmer)
Martin Luther (alle salmer)
Petter Dass (alle salmer)
Paal Gerhardt (alle salmer)
Allan Törberg (alle salmer)
Ukjent forfatter (alle salmer)

Paul Eber: Guds godhet vil vi prise.
Jesper Swedberg: Herre signe du og råde.
Charles F. Butler: Da Jesus satte sjelen fri.
Wilhelm Andreas Wexels : Uverdig er jeg Herre.
Wilhelm Andreas Wexels: Hvert et lys i livets natt.
Paul Eber: O Herre Krist, sann Gud og mann.
Wilhelm Andreas Wexels: Så vide om land.
Hans Adolph Brorson: Korset vil jeg aldri svike.
Wilhelm Andreas Wexels: Hva kan veie opp den glede.
Benjamin Schmolck: Sannhets tolk og taler.
Albert Knapp: Et jeg ønsker fremfor alt hernede.
Edward Hopper: Jesus Frelser los du meg.
Elevine Heeder: Ånd fra himlen kom med nåde.
James Ramsey Murray: Den himmelske lovsang.
Kirsten Hansen: Min Frelser du som legedommen eier.
Henry Burton: Kom nå for deg beredt.
Emilie Thorup: Å tro det er å legge.
Kirsten Hansen: Hvor deilig det er å møte.
Paul Eber: Når syn og hørsel.
Ludämilia Elisabeth: Sørg o kjære Fader du.
Carrie E. Breck: Det var en som var villig å dø i mitt sted.
Samuel Olsen Bruun: Nu solen går ned.
Paul Eber: Når i vår største nød vi ser.
Philip Phillips: Syng evangeliet om Jesus.
Johan Friderichsøn: I Jesu navn skal all vår gjerning skje.
Christian Friedrich Richter: Vår sjel er dertil født og båret.
Anders Gustaf Lindqvist: Guds navn er en klippe i nøden.
Charlotte Elliott: Just som jeg er.
Christian Friedrich Richter: Det koster ei for megen strid.
Fanny Crosby: Gå meg ei forbi o Jesus.
John Henry Newman: Lei milde ljos.
Fanny Crosby: Søk de forvillede.
Augustus Montague Toplady: Klippe du som brast for meg.
Sarah Adams: Nærmere deg min Gud.
Johannes Brunsmand: Guds salige godhet og nåde.
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig: Her møtes alle veie.
Adolf Langsted: Ta Jesus med hvorhen du lenges.
Louise Henriette av Brandenburg: Jesus er mitt håp min trøst.
Lydia Baxter: En port til himlen åpen står.
Louise Stead: Det er godt å tro på Jesus.
Lydia Baxter: Hvor du enn i verden vanker.
Johann Anastasius Freylinghausen: Herlighetens Gud.
Edward Perronet: Lov Jesu namn og herredom.
Nils Frykman: Jeg skulle ei sørge.
Herman Andreas Timm: Under dine vingers skygge.
Ambrosius av Milano: Folkefrelsar til oss kom.
Johannes Johnson: En dalende dag.
Jacob Paulli: Lær meg å kjenne dine veie.
John Mason Neale: Tårnhøge bølgjer går.
Tor Ullsvik: Store store Gud.
William Williams: Led meg gode Gud og Fader.
William Hunter: Den store lege nå er nær.
Gustaf Blom: Jesus alene mitt hjerte skal eie.
Friedrich Gottlieb Klopstock: Salig er de døde hine.
Harry Clark: Kom inn i mitt hjerte Jesus.
Sigurður Jónsson: Den siste skilnad er vel sår.
Vilhelm Birkedal: Jeg så ham som barn.
Heinrich Elmenhorst: Du skjenker meg deg selv.
Johann Rist: Jesus livets rike kilde.
Elias Blix: Den veg til livet er so trong.
Edgar Page Stites: Enkelt stole hver en dag.
Elling Hansen: Jeg har så lun en hytte.
Sigvald Skavlan: Jeg ser min Herres hender.
John Newton: Å nåde underfull og stor.
Anna Jacobsdatter Borrebye: Mitt hjerte seg fryder.
Niels Johannes Holm: Hvor salig er den lille flokk.
Elias Blix: Ljos over grav.
Johnson Outman: Blir du stundom prøvet.
Brendan Grahams: You raise me up.
Johnson Outman: Jeg trenger fram på troens vei.
Thomas Falster: Se hist nu kommer den deilige sommer.
Johnson Outman: Finnes som Jesus.
Ernst Stockmann: Gud skal all ting lage.
Charles Wesley: Jesus du som har meg kjær.
Jim Hill: Det skal komme en dag.
Johann Mentzer: Å om min lovsang kunne lyde.
Christoph Knoll: Nu hjertelig jeg lenges.
Erik Gustaf Geijer: Du bar ditt kors o Jesus mild.
Hans Adolph Brorson: Å hvilken ære.
Johan Krohn: Du grønne glitrene tre.
Gerhard Tersteegen: Kom la oss kjærlig vandre.
Janie West Metzgar: Der hvor roser aldri dør.
Lauritz Beich: Bedre kan jeg ikke fare.
Aage Samuelsen: Å du kjære Golgata.
Christian Scriver: Se solens skjønne lys og prakt.
Johann Daniel Herrnschmidt: Gud nok lagar dine dagar.
Thomas Kingo: Nu nærmer seg vår pinsefest.
Israel Kolmodin: Den blomstringstid nu kommer.
William Hunter: Vi går til det land hvor de hellige hviler.
Emil Liedgren: Eg veit ein hage full av fred.
George Bennard: I det fjerne jeg skuer.
Isaac Watts: Å Gud vår hjelp i fordums tid.
Amelia Mathilda Hull: Det er liv i å se på det Golgata kors.
Ada Blenkhorn: Frykter du at fienden skal med seieren gå.
Ada Ruth Habershon: Frykter jeg min tro å miste.
Anders Christensen Arrebo: Min hyrde det er Herren god.
Anders Haave: Jesus lær du meg å bede.
Johannes Levinsen: Meg bleknet alle roser.
Anders Vassbotn: Å leva det er å elska.
Arthur Tappan Pierson: Å jeg er så salig.
Aukusti Waldemar Koskimies: Pris Herren høyt med salmer.
Benjamin Prätorius: Vær i korset tro og stille.
Bjørnstjerne Bjørnson: Ja vi elsker dette landet.
Christian Richardt: Du som veien er og livet.
Carl Gotthard Liander: Det går fra urtegården.
Carl Gustaf Boberg: O store Gud.
Christian Richardt: Alltid freidig når du går.
Trygve Bjerkrheim: Vi vandrar mot morgonlandet.
Christoffer Hansen: Vern din tro og ungdoms krefter.
Hans Adolph Brorson: Nu har jeg vunnet.
Christoph Friedrich Neander: En nådedag går atter ned.
Edward Payson Hammond: Hin time i Getsemane.
Paul Gerhardt: Velt alle dine veier.
NFS. Grundtvig: Påskemorgen slukker sorgen.
Elevine Heede: Ånd fra himlen.
Philipp Nicolai: Sions vekter hever røsten.
Elizabeth Clephane: Det var nitti og ni.
Hans Adolph Brorson: Den yndigste rose er funnet.
Elizabeth Clephane: Ved korsets fot hos Jesus.
Julius Leopold Fredrik Krohn: Du kongers konge og min Gud.
Kari Bremnes: Sjå det er eit lite barn som kjem her.
Erling Tobiassen: Eg er i Herrens hender.
Frances Ridley Havergal: Som en flod fra himlen.
Catherine Hankey: Fortell det gamle budskap.
Frederick Martin Lehman: Guds kjærlighet.
Fredrik Arvid Bloom: Som en herlig guddomskilde.
Gerhard Tersteegen: Gud er her til stede.
Mauritius Kramer: La din nåde på oss regne.
H.C. Andersen: Barn Jesus i en krybbe lå.
Hans Adolph Brorson: O Hellig Ånd mitt hjerte.
Hallgrimur Pétursson: Ja du er konge Jesus Krist.
Hans Christensen Sthen: Et trofast hjerte Herre min.
Jonas Severin Pettersen: Meg til frelse jeg intet vet.
Hans Jørgen Darre: Et ord er en pil.
Hans Nielsen Hauge: Jeg er hos Gud i nåde.
Charitie Lees Bancroft: For tronen hist.
Rhea F. Miller: Jeg vil heller ha Jesus.
John Mason Neale: O glade pilgrimsflokk.
Fanny Crosby: Frelser mer enn liv for meg.
Fanny Crosby: Det aldri var noen som Jesus på jord.
Fanny Crosby: Om din synd er som skarlagen.
Fanny Crosby: All ære til Gud.
Fanny Crosby: Vis meg veien kjære Frelser.
Hans Poulsen Resen: O hjertekjære Jesus Krist.
Fanny Crosby: La meg få høre om Jesus.
Fanny Crosby: Vel brister sølvsnoren engang.
Fanny Crosby: Skjønneste hvilens dal.
Fanny Crosby: Skal aldri si farvel.
Heinrich Georg Neuss: O Jesus du er min.
Trygve Bjerkrheim: Vær ikkje redd.
Jens Zetlitz: Han Herren slumrer ingen ting.
Herman Richardt Steffensen: Der er en underfull kilde.
Eiler Hagerup: Nådens regn nu faller ned.
Horatio Gates Spafford: Om stille som floden.
Isac Watts: O Gud vår hjelp i fordums tid.
Paul Gerhardt: Her ser jeg et tålmodig lam.
Ivar Birkeland Aartun: Kom Jesus lys din fred på jord.
Jacopone da Todi: Naglet til et kors på jorden.
Johan Ludvig Runeberg: Han på korset han alene.
Jakob Arrhenius: Jeg løfter mine hender.
NFS. Grundtvig: Å sie verden rett farvel.
Paul Speratus: Guds Sønn er kommet ned.
Sven Lidman : Å underfulle salighet.
James Conner Bateman: Et forvillet barn jeg var.
Jens Marius Giverholt: Sku mot himlen.
Jochen Klepper: Det er alt langt på natten.
Joël Blomqvist: Å hvor salig å få vandre.
Johan Halmrast: Å salige stund uten like.
Johann Christoph Arnschwanger: Jesus når jeg skuer ned.
Johann Gramann: Min sjel min sjel lov Herren.
Johann Hermann Schrader: O Gud forstanden fatter ei.
Johann Jakob Schütz: Alt lov og pris og ære bør.
Johann Ludwig Konrad Allendorf: Jesus din søte forening å smake.
Johannes Kleppevik: Jeg har en engel med meg på veien.
Johannes Olearius: Aldri blir den sjel til skamme.
John Appelberg: Hvem kan tørke sorgens tårer.
John Keble: Mi sjelesol min Frelsar kjær.
John Lawley: Hjerter slik som verden trenger.
John Mason: Som krystall klar er livsens strøm.
Jon Klæbo: Kan hende jeg ennå får legge ut.
Joseph Grytzell: Jeg er en kristen og vil det være.
Joseph Scriven: Hvilken venn vi har i Jesus.
Konrad Hubert: O Gud på nåde rik og stor.
Lars Linderot: Ingen vinner frem til den evige ro.
Ludwig Andreas Gotter: Du nådens sol og sete.
Martin Rinkart: Nå la oss takke Gud.
Marie Schmalenbach Holtrup: Lys her inn, milde skinn.
Mary Warburton-Booth: Han har aldri kunnet skuffe.
Melchior Falk Gjertsen: Reis deg Guds menighet.
Nicolaus Selnecker: La meg nu din forblive.
Nils Tjøstelsen Breiungen: Om hele jorden her jeg kunne eie.
Olai Skullerud: Min vandring frem til Kanaan.
Ole Theodor Moe: Jesus det eneste.
Peder M. Offvid: Vi fryder oss av hjertens grunn.
Peter Andreas Jensen: Jesus Kristus er oppstanden.
Philip Dobbridge: Av nåde alt jeg får.
Philipp B. Sinold: Hjelp meg å kjæreste Jesus å vinne.
Phoebe Cary: Den tanke er så skjønn.
Ray Palmer: Min tro ser opp til deg.
Rut Maria Johansson: Den som beder han får.
Samuel Stennett: I himmelen en gyllen stad.
Thorwald Løwø: Det meg gleder mest er Jesu.
Tobias Clausnitzer: Jesus Frelser vi er her.
Wilhelmi Malmivaara: Styr du min vandring Frelser så kjær.
Ambrosius Stub: Uforsagt hvordan min lykke.
Ambrosius Stub: Tiden svinner, tiden rinner.
Anders Nilsson: Jeg tilflukt hos Jesus har funnet.
Charlotte Elliott: Min Gud og Far jeg streifet om.
Frans Michael Franzén: Til ditt hus med takkesang.
Frans Michael Franzén: Milde Jesus dine hender.
George Matheson: O kjærlight som slipper ei.
George Matheson: O du som aldri lot meg fare.
Mathilde Wiel-Öjerholm: Si allting til Jesus.
Mathilde Wiel-Öjerholm: Å jeg vet et land hvor Herren er.
Niels Peder Madsen: Søk din Herre mens han finnes.
Niels Peder Madsen: Du kommer Jesus til meg innn.
Ole Brattekaas: Ren og rettferdig.
Ole Brattekaas: Vi må videre frem.
Per Nordsletten: For Guds folk er hvilen tilbake.
Per Nordsletten: Vår store Gud gjør store under.
Per Nordsletten: O min Frelser så kjær.
Elias Blix: Himmelske Fader.
Per Sivle: Eg stemner fram på livsens hav.
Per Sivle: Den fyrste song eg høyra fekk.
Philip Paul Bliss: Jeg vil prise min gjenløser.
Philip Paul Bliss: Vi stemmer i en frydesang.
Svening Johansson: Å hvor salig det skal blive.
Svening Johansson: Alltid salig om ei alltid glad.
William Cowper: Når Gud vil gjøre underverk.
William Cowper: Her en kilde rinner.
Anna Jonassen: Herre Jesus du har frelst meg.
Anna Jonassen: Jeg er liten men jeg vil.
Anna Jonassen: Deilig krone deilig krans.
Daniel Webster Whittle: Vil for synd du nåde få.
Daniel Webster Whittle: Har du intet rom for Jesus.
Daniel Webster Whittle: Det skal bli strømmer av nåde.
Johan Nordahl Brun: Å salig den Guds ord har hørt.
Johan Nordahl Brun: Jesus lever, graven brast.
Johan Nordahl Brun: Hos Gud er evig glede.
Nils Frykman: Nå er jeg glad og lykkelig.
Nils Frykman: Min framtids dag er lys og lang.
Nils Frykman: Jeg skulle ei sørge.
Robert Lowry: Low in the grave he lay.
Robert Lowry: Tårer kan ei frelse.
Robert Lowry: Jeg trenger deg hver en stund.
Sophie Augusta Bonnevie: Når dagen atter sender.
Sophie Augusta Bonnevie: Mens tidene går.
Sophie Augusta Bonnevie: Kast sorgen på Gud.
Birgitte Cathrine Boye: O lue fra Guds kjærlighet.
Birgitte Cathrine Boye: Han er oppstanden store bud.
Birgitte Cathrine Boye: En frelser er oss født i dag.
Birgitte Cathrine Boye: Her uten sky og skygge.
Hans Utbø: Gullet blinker verden vinker.
Hans Utbø: Det er så underlig her i verden.
Hans Utbø: Deilig det er å tjene Gud.
Hans Utbø: Akk nu er mitt arme hjerte.
Johan Olof Wallin: Länge länge har mitt hjärta.
Johan Olof Wallin: Var är den vän som överallt jag söker.
Johan Olof Wallin: Glede uten Gud ei finnes.
Johan Olof Wallin: Herre Gud hvor er din bolig.
Johannes Levinsen: Meg bleknet alle roser.
Johannes Levinsen: La andre prise hva de vil.
Johannes Levinsen: Hva er dog det som bryter frem.
Johannes Levinsen: Men her må gullet stå sin prøve.
Johannes Levinsen: Jeg går til himlen der er mitt hjem.
Bernt Støylen: Kvar skal eg vel av.
Bernt Støylen: Gud Faders vesle barn eg er.
Bernt Støylen: I himmelen der der det alltid helg.
Bernt Støylen: Ditt barn eg no vil vera.
Bernt Støylen: Til kjærleik Gud oss skapte.
Bernt Støylen: Eg veit i himmerik ei borg.
Wilhelm Andreas Wexels: Å tenk når engang samles skal.
Wilhelm Andreas Wexels: Herre vår Gud med det ømmeste hjerte.
Wilhelm Andreas Wexels: Tenk når engang den tåke er forsvunnet.
Charles Wesley: Og kan det være jeg får nød.
Charles Wesley: O Jesus Krist jeg flyr til deg.
Henry Williams Baker: Pris vår Fader god og stor.
Charles Wesley: Dyp av nåde er hos deg.
Charles Wesley: Å om med tusen tungers prakt.
Charles Wesley: Kjærlighet foruten like.
Hans Adolph Brorson: Jeg ser deg o Guds Lam å stå.
Hans Adolph Brorson: Åpen ligger graven.
Hans Adolph Brorson: O kjære sjel som vanker.
Hans Adolph Brorson: Vår trengsel hvor besværlig.
Hans Adolph Brorson: Den tro som Jesus favner.
Hans Adolph Brorson: Midt igjennom nød og fare.
Hans Adolph Brorson: La oss drage, bange hjerte.
Hans Adolph Brorson: Fred i Jesu død vi skulle.
Gustav Knag: La oss ile, la oss ile.
Hans Adolph Brorson: Å hvor er jeg vel til mote.
Hans Adolph Brorson: Kom hjerte ta ditt regnebrett.
Hans Adolph Brorson: Her vil ties, her vil bies.
Hans Adolph Brorson: Opp alle folk på denne jord.
Hans Adolph Brorson: Jeg går i fare hvor jeg går.
Hans Adolph Brorson: Nu da til lykke med kampen kristen sjel.
Hans Adolph Brorson: Opp alle ting som Gud har gjort.
Hans Adolph Brorson: Hvordan takker vi vår Herre.
Hans Adolph Brorson: Stå fast, min sjel, stå fast.
Hans Adolph Brorson: Halleluja! Jeg har min Jesus funnet.
Hans Adolph Brorson: Guddomsstråle, himmellue.
Hans Adolph Brorson: O Gud som tiden vender.
Hans Adolph Brorson: Skal kjærlighet sin prøve stå.
Hans Adolph Brorson: Den store, hvite flokk, å se.
Hans Adolph Brorson: Opp, våk og be.
Hans Adolph Brorson: Hvem vil med til himmerike.
Hans Adolph Brorson: Overmåte fullt av nåde.
Hans Adolph Brorson: Dristig nu mitt bange hjerte.
NFS. Grundtvig: Kjærlighet er lysets kilde.
NFS. Grundtvig: Den signede dag, som nu vi ser.
NFS. Grundtvig: Alt står i Guds faderhånd.
NFS. Grundtvig: Hill deg, Frelser og forsoner.
NFS. Grundtvig: Krist stod opp av døde.
NFS. Grundtvig: Apostlene satt i Jerusalem.
NFS. Grundtvig: I all sin glans nu stråler solen.
NFS. Grundtvig: Vidunderligst av alt på jord.
NFS. Grundtvig: Med strålekrans om tinde.
Allan Törnberg: Der aldri mer du gråter.
Emil Gustafson: Et stille barnehjerte.
Emil Gustafson: Juble nå, mitt glade hjerte.
Martin Luther: Var Gud ei med oss denne tid.
Allan Törnberg: Salig er det folk som vet hva jubel er.
Petter Dass: Å hvor er så god en hyrde.
Paal Gerhardt: Hvorledes skal jeg møte.
Petter Dass: Velsignet vær O Jesus Krist.
Paal Gerhardt: Opp alle som på jorden bor.
Paal Gerhardt: Hjerte la deg ei innbille.
Petter Dass: O Hellig Ånd, jeg gjerne deg.
Martin Luther: Den Herre Krist i dødens bånd.
John Mason Neale: O glade pilgrimsflokk.
Sophie Augusta Bonnevie: Kast sorgen på Gud.
Hans Adolph Brorson: Når mitt øye, trett av møye.
Martin Luther: Midt i livet finnes vi.
Martin Luther: Du være lovet, Jesus Krist.
Martin Luther: Av dypest nød jeg rope må.
Martin Luther: Oppstandelsen og livet visst.
Emil Gustafson: Stunder så kjære.
Emil Gustafson: Hvor underlig er du i alt hva du gjør.
Paal Gerhardt: Er Gud for meg så trede.
Paal Gerhardt: Å Jesus som har elsket meg.
Petter Dass: Herre Gud ditt dyre navn og rike.
Petter Dass: Kom alle folk.
Hans Adolf Brorson: O Fader, la ditt ord, din Ånd.
Petter Dass: Solen på himmelen.
Allan Törnberg: Navnet ovwr alle navn.
Martha Clausen: Når veiene skilles.
Allan Törnberg: Frels meg gjennom bølgers tvang.
Allan Törnberg: Gud er trofast! Slik lød sangen.
Allan Törnberg: Å Jesus, jeg hvisket ydmykt ditt navn.
Allan Törnberg: Det er en streng i dypet av mitt hjerte.
Ukjent forfatter: Om noen meg nå spørre vil.
Ukjent forfatter: Jeg har et hjemland.
Ukjent forfatter: Were you there when they crusified my Lord.
Ukjent forfatter: just a closer walk with thee.
Ukjent forfatter: Har du ditt hust oppå klippen bygt.
Ukjent forfatter: Kjæreste venn du som vandrer omkring.
Elen Andersdatter Opdal: Jesus styr du mine tanker.
Ukjent forfatter: Jeg slipper Jesus ei. (siste gamle)
Berthe Canutte Aarflot: O Lam jeg ser deg full av sår.
Ole Vig: Vår Fader i det høye.
Nikolaus Ludvig von Zinzendorf: De kristne går fra sted til sted.
Georg Neumark: Hvo ene lader Herren råde.
Lewi Pethrus: Løftene kan ikke svikte.
Trygve Bjerkrheim: Takk at du tok mine byrder.
Gustav Jensen: Det skal ei skje ved kraft og makt.
Ukjent: Herre jeg hjertelig ønsker å fremme din ære.
Elias Blix: Ein saknad sår eg heve røynt.
Peder Palladius: Velsignet dag o Frelser kjær.
Herman Andreas Timm: Herre jeg må klage.
Elle Andersdatter: Eia mitt hjerte inderlig jubilerer.
Henrik Kampmamn: Gud har fra evighet givet sin Sønn oss til Herre.
Olof Kolmodin: Gå varsomt min sjel.
Bertel Christian Ægidius: O hellig Ånd med nådens hånd.
August Ludvig Storm: Takk min Gud for alt som hende.
Karl Johann Philipp Spitta: Jeg vet at salig vil jeg blive.
Godtfried Sacer: I igjennom tidens plager.
Clément Marot: Eg ropar høgt or djupet.
Christian David: Jeg barnlig vil meg lede.
Matteus Apelles von Löwenstern: Mektigste Kriste.
Sophie Augusta Bonnevie: Der går en mann fra nådens port.
Justus Gesenius: Når meg min synd vil krenke.
Theodor Wilhelm Oldenburg: Stille hjerte vær nu stille.
Anders Olsen: Hitinntil Herren har hjulpet så vel.
Johan Baptist von Albertini: Hjem jeg lenges.
Ukjent forfatter: Vær trøstig mitt hjerte og sørg ikke mer.
Friedrich Wilhelm Krummacher: Høyt fra det himmelske høye.
Elias Blix: No livnar det i lundar.
Claus Frimann: Å se i nåde til meg ned.
Hans Adolph Brorson: Vær frimodig redde hjerte.
Marcus Volqvartz: Jesus vær du i min glede.
Elias Blix: Det folk som frægt vil vera.
David Denicke: O Jesus troens dyre skatt.
Magnus Brostrup Landstad: Nå lovsyng Herrens navn.
Anders Christensen Arrebo: Om salighet og glede.
Johannes Levinsen: At du har meg elsket.
Niels Olsen Svee: Du Jesus er en trøst for alle bange.
Hans Adolph Brorson: Hvor er det godt å lande.
Fanny Crosby: Jeg må ha min Frelser med meg.
Fanny Crosby: Sikker i Jesu armer.
Augusta Charlotta Lönborg: Langt bortom himlens skyer.
Thomas Kingo: Nå bør ei synden mere.
Elias Blix: I Jesu namn me stemner fram.
Johan Kahl: Opp du min sjel med sang.
Fortunatus/Forsius: Frydetonen går mot tronen.
Johann Heinrich Schrøder: Ett behøves dette ene.
Bernhard Severin Ingemann: Jesus store seiervinner.
Trygve Bjerkrheim: Det er nok det som Jesus gjorde.
Elias Bix: Min Jesus eg ferdast på jord.
Johan Olof Wallin: Herre Gud du er og bliver.
Fanny Crosby: Gå til Jesus hvem du er.
Samuel Ödmann: Dig allena vare ära.
Zacharias Topelius: Kom sannings Ande.
Edvard Evers: När vintermörkret kring oss står.
Christopher Dahl: Förgäves all den omsorg är.
Joseph Parker: Vår Gud han held vår framtid løynd.
Hans Christensen Sthen: O Jesus livsens Herre.
Magnus Brostrup Landstad: Når synderen rett ser sin våde.
Joachim Neander: Jeg er rede til å bede.
Thomas Kingo: Se hvor nu Jesus treder.
Annie Louisa Coghill: Arbeid for natten kommer.
Elias Blix: Vår Herre er ein hyrding god.
Elias Blix: Nåde, nåde utan ende.
Elias Blix: Det er så godt å vitja.
Konrad Hubert: Til deg alene, Herre Krist.
Thomas Kingo: Nå rinner solen opp.
Elias Blix: Kved opp, Guds folk
Elias Blix: Undarlege er Guds vegar.
Johann Andreas Rothe: Nå har jeg funnet.
Christopher Tietze: Synes det i kors og pine.
Erdmann Neumeister: Jesus kalles syndres venn.
Sigvald Skavlan: Min Herre har kalt meg.
Petter Dass: O Herre la ditt rike.
Elias Blix: Fred det er eit fagert ord.
NFS. Grundtvig: Det er så yndig å følges ad.
Annie Louisa Coghill: Arbeid for natten kommer.
Fanny Crosby: Jesus hold meg ved ditt kors.
Heinrich Seuse: Jeg synger julekvad.
Hans Adolph Brorson: I dag skal all ting sjunge.
Elias Blix: Anden over vatnet sveiv.
Petter Dass: O Jesus for din alterfot.
Elias Blix: Dagsens auga sloknar ut.
Jakob Johan Lund: Vær glad, o sjel, og frykt dog ei.
Lina Sandell: Berg de må vike.
Johann Scheffler: Jesus kom dog selv til meg.
Johannes Levinsen: Hør kære sjæl.
Ellen Maria Huntington Gates: Jeg vil synge en sang.
Lina Sandell: Hvem banker så sakte.
Elias Blix: Synd og sorg er syskenord.
Lina Sandell: Se vi går uppåt till Jerusalem.
James Montgomery: Min Herre er hyrden.
Trygve Bjerkrheim: Jesus gjelder i mitt sted.
Johannes Olearius: Faller på deg motgangs hete.
Petter Dass: Jesus er det beste navn.
Trygve Bjerkrheim: Gud vil ikke miste en eneste én.
Johann Friedrich Räder: Vent min sjel på Herren.
Lampertus Gedicke: Hvor Gud meg fører går jeg glad.
Petter Dass: Gud være lovet bredt og vidt.
Johannes Levinsen: Vekter hva er klokken slagen.
Elias Blix: Av berre det brød som gror på jord.
Lina Sandell: Herre samle nå oss alle.
Benhard Severin Ingemann: Fred hviler over land og by.
Fanny Crosby: Hele veien går han med meg.
Petter Dass: O store Gud som hjelpe kan.
Petter Dass: Kristus kom med vann og blod.
Bernhard Severin Ingemann: En Gud og alles Fader.
Petter Dass: Gud, jeg tror og det bekjenner.
Hans Utbø: Pinse så blid.
Petter Dass: De folk som på jorderik bygge.
Bernhard Severin Ingemann: Jeg lever og vet.
Petter Dass: Om alle mine lemmer.
Petter Dass: Her er det nytt.
Elias Blix: Så elska Gud oss at han gav.
Trygve Bjerkrheim: Kristus død for mine synder.
Mary Ann Pepper Kidder: Er mitt navn skrevet der.
Trygve Bjerkrheim: Eg stend og ser på ei nagla hand.
Elias Blix: Sjå han gjeng inn til syndig mannn.
Marcus Moe: Herre vår Gud som av kjærlighet Sønnen oss skjenkte.
Hans Thomissøn: Jeg løfter min øyne opp.
Elisabeth Ludämilia: Jesus, Jesus, ham alene.
Hjalmar Hansen: Herligste navn som er uttalt på jord.
Trygve Bjerkrheim: Bli med, bli med til livet.
Elias Blix: Sjå Jerusalem.
Elias Blix: Vår sol og skjold og styrke.
Ernst Christoph Homburg: Jesus er mitt liv i live.
Fanny Crosby: Bare et skritt til Jesus.
Nikolai Frederik Severin Grundtvig: Fred til bot for bittert savn.
Philipp Nicolai: Av høyheten opprunnet er.
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig: Kim alle klokker.
Magnus Brostrup Landstad: Gud er nådig han vil ikke.
Magnus Brostrup Landstad: Oppløft ditt syn du kristensjel.
Hans Adolph Brorson: Guds Sønn har gjort meg fri.
Elias Blix: Når hav og himmel dynja.
Jonas Dahl: Velkommen du julens velsignede fest.
Phillip Bliss: Vil du møte meg i himlen.
Thomas Kingo: Hvor stor er dog den glede.
Elias Blix: Syrgjande, men alltid sæle.
Trygve Bjerkrheim: Å gi er å så.
Johannes Levinsen: Kjenner du det lys fra Gud.
Elias Blix: Jesus du er den himmelveg.
Ahasverus Fritsch: Alle vegne hvor jeg vanker.
Matias Skard: Vår Fader som i himlen er.
Bjørn Christian Lund: Min Jesus la mitt hjerte få.

Sist oppdatert 20.10.2017