Oppdateringsplan

Videre plan for arbeidet med salmene fremover

Vi har laget en liste med nærmere 200 slettede salmekommentarer som vi har notert etter bruddstykker fra gamle backuplogger. De er nå i tur og orden undersøkt manuelt både med tanke på innhold og eventuelle dobbeltpubliseringer. Noen kommentarer har også fått ny tittel. Denne listen er derfor foreløpig og ført 4-5 år frem i tid. Mye kan skje, men vi satser først på å få lagt tilbake så mange salmer som mulig i løpet av 2017.

Vi regner nå ellers med at vi har funnet alle de gamle salmene som ble slettet fra trykker, bloggr, blogg, sier, bloggnorge, bloggbyen, wordpress og weblogg. Vi har også oppdatert alle referansene vi har funnet til Salmebloggen på Wikipedia. Og vi har allerede nådd målet vårt med å publisere 500 salmekommentarer. Det var en stor milepel i Salmebloggens historie.

Vi er nå også ferdig med å gå gjennom alle de gamle backuploggene. Og pr. 17.10.17 har vi lokalisert totalt 687 salmer. Blant dem er også 4 nyskrevne adventsalmer som publiseres i desember 2017. Vi har også sjekket listen for dubletter og var ganske sikker på at vi nå har kommet frem til det riktige antallet salmer fra backupene. Men vi har nettopp funnet et gammelt arkiv med slettede filer fra bloggnorge.com. Her var det flere nye salekommentarer som vi ikke har tatt med tidligere. Det endelige antallet på bloggen blir da noe høyere enn tidligere antatt. Målet er derfor 700 salmekommentarer til Salmebloggens 15 års jubileum i 2021. Vi har nå 60 salmekommentarer igjen å legge ut frem til 2022, men håper vi kan spare inn et år og bli ferdig i 2021.

Det er således ikke helt umulig at vi kan klare å legge nærmere 700 salmekommentarer i løpet av 2021 fra bl. a. slettet blogg på salmebloggen.trykker.com sommeren 2016. Vi hadde ingen fullstendig backup av denne bloggen så mye av stoffet måtte rekonstrueres fra forskjellige backupfragmenter. Men det endelige antallet er langt høyere enn vi på forhånd hadde våget å tro på.

Vi begynte forsiktig med en prognose på ca 400 salmer. Men det ble både 500, 600 og 700 salmekommentarer. Vi har nå revidert publiserinsgsplanen noe for å bli tidligere ferdig enn først antydet samtidig med at vi også har rundet 600 salmekommentarer på bloggen. Dermed ligger vi nå litt foran planen vi satte opp for året 2017. De fleste kommentarene blir for øvrig publisert med sin opprinnelige dato.

Vi har oppdatert ugivelsesplanen pr. 17.10.17. Med en salmekommentar i måneden, vil vi bruke ca fem år på å legge ut alle innleggene, men det kan tenkes vi justerer planen noe og avslutter arbeidet til sommeren eller høsten 2021. Vi kan selvfølgelig ikke love noe helt sikkert, men skal prøve så godt vi kan å fullføre arbeidet mellom mange andre daglige gjøremål.

Resterende salmekommentarer: 60/687