Oppdateringsplan

Videre plan for arbeidet med salmene fremover

Vi har laget en liste med nærmere 200 slettede salmekommentarer som vi har notert etter bruddstykker fra gamle backuplogger. De er nå i tur og orden undersøkt manuelt både med tanke på innhold og eventuelle dobbeltpubliseringer. Noen kommentarer har også fått ny tittel. Denne listen er derfor foreløpig og ført 4 år frem i tid. Mye kan skje, men vi satser først på å få lagt tilbake så mange salmer som mulig i løpet av 2017/2018.

Vi regner nå ellers med at vi har funnet alle de gamle salmene som ble slettet fra trykker, bloggr, blogg, sier, bloggnorge, bloggbyen, wordpress og weblogg. Vi har også oppdatert alle referansene vi har funnet til Salmebloggen på Wikipedia. Og vi har allerede nådd målet vårt med å publisere 500 salmekommentarer. Det var en stor milepel i Salmebloggens historie.

Vi er nå også ferdig med å gå gjennom alle de gamle backuploggene. Og pr. 22.07.17 har vi lokalisert totalt 692 salmer. Vi har også sjekket listen for dubletter og er ganske sikker på at vi nå har kommet frem til det riktige antallet salmer fra backupene. Det står da i underkant av 130 salmekommentarer igjen å legge ut frem til juli 2021.

Det er således ganske sannsynlig at vi kan klare å legge ut nærmere 700 salmekommentarer i løpet av 2021 fra bl. a. slettet blogg på salmebloggen.trykker.com sommeren 2016. Vi hadde ingen fullstendig backup av denne bloggen så mye av stoffet måtte rekonstrueres fra forskjellige backupfragmenter. Men det endelige antallet er langt høyere enn vi på forhånd hadde våget å tro på.

Vi begynte forsiktig med en prognose på ca 400 salmer. Men det ble både 500, 600 og 700 salmekommentarer. Vi har nå revidert publiserinsgsplanen noe for å bli ferdig til 2021. Arbeidsmengden utgjør pr 22/7-17 ca tre salmer i måneden. Men vi håper å komme ned i ca 2 salmer pr måned og i underkant av 100 salmer igjen å legge ut i løpet av 2017. Er vi heldige, klarer vi kanskje også å runde totalt 600 salmekommentarer på bloggen i løpet av dette året. De fleste kommentarene blir for øvrig publisert med sin opprinnelige dato.

Resterende salmekommentarer: 129/692