Blix

1. All verdi ligg i vesaldom LR 558
2. Anden yver vatnet sveiv LR 241
3. Av berre det brød som gror på jord LR 248
4. Ber no bod til heidningland LR 168
5. Dagsens auga sloknar ut LR 835
6. Dauden gjenom verdi gjeng LR 578
7. Den siste silnad er vel sår LR 742
8. Den store, kvite flokk me sjå LR 620 (O)
9. Den største høgtid her på jord LR 709
10. Den veg til livet er so trong LR 324
11. Det er så godt å vitja LR 40
12. Det folk som frægt vil vera LR 233
13. Det høgtid er i himmelborg LR 480
14. Du hovudsmann, å du var sæl LR 190
15. Du loge av Guds kjæleiks eld LR 428
16. Ein båt i stormen duva LR 202
17. Ein konge byd stor brudlaupslyd LR 597
18. Ein saknad sår eg heve høyrt LR 94
19. Eit ljos på jordi med Jesus rann LR 606
20. Eit år me ser no atter renna LR 163 (O)
21. Fordom til federne so jamt LR 127
22. Fred, det er eit fagert ord LR 364
23. Frå Betlehem eit gjetord gjeng LR 123
24. Gamleåret seig i hav LR 159
25. Giv Gud den æra, han skal hava LR 636
26. Gode hyrding! Konungs vyrding LR 324
27. Gud Fader, tak i nåde LR 664
28. Gud, eg er ein syndig mann LR 538
29. Gud gjerer godt på kviledagen LR 581
30. Gud signe vårt dyre fedreland LR 791
31. Guds kyrkja stend og stirer LR 416
32. Guds Ord det er eit heilagt sverd LR 34
33. Guds Ord det er vår fedrearv LR 685 (O)
34. Han er oppstanden, dyre ord LR 334 (O)
35. Heilag er kyrkja her LR 624
36. Her kjem me, Herre på ditt ord LR 18
37. Herre Gud, du såg di kyrkja LR 628
38. Herre Jesu Krist LR 47 (O)
39. Herre Jesus, lat meg læra LR 193
40. Himmelske Fader LR 27
41. Høyr, eit ord Gjeng yver jord LR 471
42. I alle land og rike LR 544
43. I dag er fødd vår Frelsarmann LR 115 (O)
44. I Edens sæle sumar LR 360
45. I fyrste upphav var Guds ord LR 132
46. I Guds fred, arbeid og bed LR 526
47. I Jesu namn me stemna fram LR 203
48. I øydemark forutan braud LR 515
49. Jesus du er den himmelveg LR 385
50. Jesus, her ditt bord du sette LR 297
51. Jesus kom som barn her ned LR 672
52. Jesus kom til jorderike LR 98
53. Jesus Krist, du nådens kjelda LR 536
54. Jesus, lyft ditt ljose merke LR 266
55. Jesus stig i båt ved strand LR 501
56. Kling no, klokka LR 125
57. Kom Heilag Ande, himmeltrøyst LR 446
58. Kom, sjå eit barn på kyrkjeveg LR 173
59. Kva gagnar det ein gudlaus mann LR 467
60. Kva tykkjer du um Jesus Krist? LR 587
61. Kvar som meg vil høyra til LR 468
62. Kvart tre på frukti kjennast må LR 521
63. Kved upp, Guds folk, syng høgt i kor LR 438
64. Kven vil no meg klaga LR 491 (O)
65. Kvitsundagen, kyrkjehagen LR 434
66. Lat deg upp, du bundne munn LR 541
67. Livet lid, til kvelds det hallar LR 633
68. Ljos yver grav, som oss livsvoni gav LR 242
69. Med Jesus vil eg fara LR 505
70. Min heimstad i det høge er LR 388
71. Mitt hjarta, tru med tryggje LR 601
72. No koma Guds englar med helsing i sky LR 129
73. No livnar det i lundar LR 395
74. No soli bakum blåe fjell LR 833
75. Nåde, nåde utan ende LR 221
76. Når hav og himmel dynja LR LR 84
77. Renn upp, vår sol, med sæla LR 774
78. Renn upp yver grav LR 642
79. Seg Jerusalem: Sjå, din konung kjem LR 75
80. Seg, kvar skulde me vel ganga LR 656
81. Ser du, Sion, Jesus græt LR 532
82. Simeon, kor du var sæl LR 143
83. Sjå, dagen sprett LR 814
84. Sjå, han gjeng inn til syndig mann LR 186
85. Sjå, Jesus stend i stemnestova LR 79
86. So elska Gud oss, at han gav LR 328
87. Som du dømer, fær du dom LR 489
88. Statt upp or svevne LR 347
89. Still no dine strenger LR 407
90. Synd og sorg er syskinord LR 594
91. Syng i stille morgonstunder LR 819
92. Syrgjande, men alltid sæle LR 367
93. Sæle jolekveld LR 109
94. Sælt det er å fretta LR 273
95. Underlege ting me sjå LR 546
96. Upp, alle ting, som Gud hev gjort LR 458 (O)
97. Upp, hjarta, rør din beste streng LR 354
98. Vil du mot målet renna LR 227
99. Vår Frelsar høgt på berget stend LR 216
100. Vår Gud han er so fast ei borg LR 244 (O)
101. Vår Herre er ein hyrding god LR 374
102. Vår Herre held ein nattverd stor LR 477
103. Vår sol og skjold og styrke LR 379
104. Å du stor kjærleiks under LR 302
105. Å Herre Krist, kor ille stend LR 208
106. Å tenk på Gud i ungdoms år LR 179