Boye

Birgitte Cathrine Boye.

1. Den helt som knuste dødens makt LR 413
2. Den trøst er stor LR 57
3. Du ledet frem med almakts bud LR 715
4. En Frelser er oss født i dag LR 114
5. Han er oppstanden, store bud LR 333
6. Her uten sky og skygge LR 218
7. Jesus gråt – fall på mitt hjerte LR 533
8. O lue fra Guds kjærlighet LR 428

Vi finner 8 salmer av Birgitte Cathrine Boye i Landstads reviderte salmebok.