Brorson

1. Akk Fader, la ditt ord, din Ånd LR 11
2. Akk visste du som går LR 530
3. Den store hvite flokk å se LR 619
4. Den store kvite flokk å sjå LR 620
5. Den tro som Jesum favner LR 257
6. Den yndigste rose er funnen LR 130
7. Den ypperligste vei LR 549
8. Dristig nu, mitt bange hjerte LR 643
9. Et hellg liv, en salig død LR 142
10. Far herut, urene ånd LR 269
11. Guds i gjenfødte, nylende sjele LR 486
12. Halleluja, jeg har min Jesus funnet LR 229
13. Her kommer dine arme små LR 108
14. Her løper jeg i blinde LR 172
15. Her vil ties, her vil bies LR 492
16. Hvem vil med til himmerike LR 470
17. Hvor er det godt å lande LR 383
18. Hvor er dog påske lys og blid LR 344
19. Hvor ser det ut i verdens ørk LR 487
20. Hvordan takker vi vår Herre LR 137
21. I dag skal all ting sjunge LR 405
22. I denne søte juletid LR 121
23. I som sørger såre LR 357
24. Jeg går i fare hvor jeg går LR 265
25. Jeg ser dig, o Guds lam, å stå LR 409
26. Kom hjerte, ta ditt regnebrett LR 631
27. Korset vil jeg aldri svike LR 427
28. Kven vil no meg klaga LR 491
29. La ditt rike alle vegne LR 616
30. La oss drage, bange hjerte LR 326 31.
31. Midt igjennom nød og fare LR 82
32. Mitt hjerte alltid vanker LR 122
33. Nu da til lykke med kampen LR 605
34. Nu har jeg vunnet LR 733
35. Nu våre sjeles høitid står LR 708
36. Når mit øie, trett av møie LR 493
37. O du min Immanuel LR 62
38. O Gud, hvor er du mer enn skjønn LR 456
39. O Gud, som tiden vender LR 161
40. O Jesus, se min skam og ve LR 189
41. O kjære sjel som vanker LR 523
42. Op alle folk på denne jord LR 444
43. Op, våk og be LR 242
44. Opp all den ting som Gud har gjort LR 457
45. Overmåte full av nåde LR 26
46. På Jesu død og dyre sår LR 70
47. Saligheten er oss nær LR 160
48. Skal kjærlighet sin prøve stå LR 545
49. Stille er min sjel hos Gud LR 205
50. Stå fast, min sjel, stå fast LR 267
51. Stå op at møte LR 359
52. Stå som en klippe LR 219
53. Så skal da mammon vike LR 563
54. Til høgtid no seg samle LR 104
55. Upp, alle ting som Gud hev gjort LR 458
56. Vår trengsel, hvor besværlig LR 424
57. Å, hvilken ære LR 146
58. Å hvor er jeg vel til mode LR 258
59. Å lytt nu til, I folk LR 469

Vi finner 59 salmer av H. A. Brorson i Landstads reviderte salmebok. Salmeboken utelot 22 av Brorson-salmene fra Landstads Kirkesalmebog, men til gjengjeld ble det tatt inn 23 nye salmer. ”Indholdsmæssigt er der sket en mindre forskydning fra Troens Fryde-Fest og Troens Midler mod Troens Frugt og Svane-Sang» skriver en dansk nettside om salmedikteren Hans Adolph Brorson.