Dass

Petter Dass

1. Herre Gud, ditt dyre navn og ære LR 25
2. Kirken er til moder kåret LR 276
3. O Jesus, for din alterfot LR 698
4. Solen på himmelen lukket sitt øie LR 345
5. Velsignet vær, O Jesus Krist LR 346
6. Verden i det onde senkes LR 140

Vi har funnet 6 salmer av Petter Dass i Landstads reviderte salmebok.