Grundtvig

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

1. Alt står i Guds faderhånd LR 880
2. Apostlene satt i Jerusalem LR 442
3. Bli barn igjen på Jesu ord LR 177
4. Blomstre som en rosengård LR 103
5. Deilig er den himmel blå LR LR 853
6. Den signede dag som vi nu ser LR 440
7. Den siste skilnad er vel sår LR 742
8. Det er så yndig å følges ad LR 844
9. Dette er dagen som Herren har gjort LR 15
10. Døden er den siste fiende LR 661
11. Er du mismodig kjære venn LR 564
19. For dig, o Herre, som dager kun LR 149
13. Fred til bot for bittert savn LR 63
14. Give Gud jeg efterhånden LR 178
15. Guds menighet, syng vår skaper i lønn LR 29
16. Guds ord det er vårt arvegods LS 684
17. Han som har hjulpet hitinntil LR 272
18. Har hånd du lagt på Herrens plog LR 475
19. Her ei ties, her innvies LR 724
20. Her møtes alle veie 741
21. Herre, hvor skal vi gå hen LR 298
22. Hyggelig, rolig LR 41
23. Idag på apostolisk vis LR 720
24. Ikke sørg for dem som sover LR 650
25. Jesus i det høie troner LR 412
26. Kimer, i klokker LR 111
27. Kirken den er et gammelt hus LR 723
28. Kjærlighet er lysets kilde LR 206
29. Kom nu hit kun med de små LR 667
30. Krist stod opp av døde LR 335
31. Kvinne, se din tro er stor LR 262
32. Løft hoved op, all kristendom LR 81, st 2-7
33. Med strålekrans om tinde LR 214
34. Mitt lys i mørke, Jesus Krist LR 574
35. Nu hjertelig jeg lenges LR 625
36. O kristelighet LR 873
37. Påskemorgen slukker sorgen LR 338
38. Som dugg på slagne enger LR 736
39. Som tørstige hjort monne skrike LR 552
40. Talsmann som på jorderike LR 447
41. Tegn der skal skje for dommedag LR 85
42. Tvang til tro er dårers tale LR 476
43. Verden, o verden, hvi frister du mig LR 145
44. Vidunderligst av alt på jord LR 417
45. Vår Herre Jesu minnefest LR 710
46. Å sie verden rett farvel LR 602

Vi finner 45 originale salmer av N. F. S. Grundtvig i Landstads reviderte salmebok. Av salmen Løft hoved op, all kristendom har han diktet alle strofene med unntak av den første.