Publiseringsplan

Oppdateres ….

29.01.17: Nu hjertelig jeg lenges.
30.01.17: Å hvilken ære.
30.01.17: Du bar ditt kors.
31.01.17: Du grønne glitrende tre.
01.02.17: Bedre kan jeg ikke fare.
01.02.17: Der hvor roser aldri dør (ny).
02.02.17: O du kjære Golgata.
03.02.17: Se solens skjønne lys og prakt.
03.02.17: Gud nok lagar dine dagar (ny).
03.02.17: Nu nærmer seg vår pinsefest (ny).
04.02.17: Vi går til det land hvor de hellige hviler (ny).
04.02.17: Den blomstringstid nu kommer.
05.02.17: Eg veit ein hage full av fred.
06.02.17: I det fjerne jeg skuer.
07.02.17: Å Gud vår hjelp i fordums tid.
07.02.17: Det er liv i å se på det Golgata kors (ny).
08.02.17: Frykter du at fienden skal med seieren gå.
09.02.17: Frykter jeg min tro å miste.
10.02.17: Min hyrde det er Herren god.
11.02.17: Jesus lær du meg å bede.
11.02.17: Meg bleknet alle roser (ny).
12.02.17: Å leva det er å elska.
13.02.17: Å jeg er så salig.
14.02.17: Pris Herren høyt med salmer.
15.02.17: Vær i korset tro og stille.
16.02.17: Ja vi elsker dette landet.
16.02.17: Du som veien er og livet (ny).
17.02.17: Det går fra urtegården.
18.02.17: O store Gud.
18.02.17: Vi vandrar mot morgonlandet (ny)
19.02.17: Alltid freidig når du går.
20.02.17: Nu har jeg vunnet (ny)
20.02.17: Hvilken venn vi har i Jesus.
21.02.17: Vern din tro din ungdoms krefter.
22.02.17: En nådedag går atter ned.
23.02.17: Hin time i Getsemane.
23.02.17: Påskemorgen slukker sorgen.
23.02.17: Velt alle dine veier.
23.02.17: Sions vekter hever røsten (ny)
24.02.17: Ånd fra himlen.
25.02.17: Det var nitti og ni.
25.02.17: Den yndigste rose er funnet (ny)
25.02.17: Ved korsets fot hos Jesus (ny)
26.02.17: Du kongers konge og min Gud.
26.02.17: Sjå det er eit lite barn som kjem her.
27.02.17: Eg er i Herrens hender.
28.02.17: Som en flod fra himlen.
01.03.17: Fortell det gamle budskap (ny)
02.03.17: Guds kjærlighet.
03.03.17: Som en herlig guddomskilde.
04.03.17: Gud er her til stede.
04.03.17: La din nåde på oss regne (ny)
05.03.17: Barn Jesus i en krybbe lå.
05.03.17: O Hellig Ånd mitt hjerte.
05.03.17: Ja du er konge Jesus Krist
06.03.17: Et trofast hjerte Herre min.
06.03.17: Meg til frelse jeg intet vet (ny)
06.03.17: Et ord er en pil (ny)
07.03.17: Jeg er hos Gud i nåde.
07.03.17: For tronen hist (ny)
08.03.17: O hjertekjære Jesus Krist.
08.03.17: Jeg vil heller ha Jesus (ny)
08.03.17: O glade pilgrimsflokk (ny)
08.03.17: Frelser mer enn liv for meg.
08.03.17: Det aldri var noen som Jesus på jord.
08.03.17: Om din synd er som skarlagen.
08.03.17: All ære til Gud.
08.03.17: Vis meg veien kjære Frelser.
08.03.17: La meg få høre om Jesus.
08.03.17: Vel brister sølvsnoren engang.
08.03.17: Skjønneste hvilens dal.
09.03.17: Ver ikkje redd (ny)
09.03.17: O Jesus du er min.
09.03.17: Han Herren slumrer ingen ting (ny)
10.03.17: Der er en underfull kilde.
10.03.17: Nådens regn nu faller ned (ny)
11.03.17: Om stille som floden.
12.03.17: O Gud vår hjelp i fordums tid.
12.03.17: Her ser jeg et tålmodig lam.
13.03.17: Kom Jesus lys din fred på jord.
14.03.17: Han på korset han alene (ny)
14.03.17: Naglet til et kors på jorden.
15.03.17: Jeg løfter mine hender.
15.03.17: Å sige verden rett farvel (ny)
15.03.17: Guds Sønn er kommet ned (ny)
16.03.17: Et forvillet barn jeg var.
16.03.17: Å underfulle salighet (ny)
17.03.17: Sku mot himlen.
18.03.17: Det et alt langt på natten.
19.03.17: Å hvor salig å få vandre.
20.03.17: Å salige stund uten like.
21.03.17: Jesus når jeg skuer ned.
22.03.17: Min sjel min sjel lov Herren.
23.03.17: O Gud forstanden fatter ei.
24.03.17: Alt lov og pris og ære bør.
25.03.17: Jesus dine søte forening.
26.03.17: Jeg har en engel med meg.
27.03.17: Aldri blir min sjel til skamme.
28.03.17: Hvem kan tørke sorgens tårer.
29.03.17: Mi sjelesol min Frelsar kjær.
30.03.17: Hjerter slik som verden trenger.
31.03.17: O min Frelser så kjær (ny)
31.03.17: Som krystall klar.
01.04.17: Himmelske Fader (ny)
01.04.17: Kan hende jeg ennå får legge ut.
02.04.17: Jeg er en kristen og vil det være.
03.04.17: Hvilken venn vi har i Jesus.
04.04.17: O Gud på nåde rik og stor.
05.04.17: Ingen vinner frem.
05.04.17: Jesus lever, graven brast (ny)
06.04.17: I himmelen, i himmelen.
07.04.17: Du nådens sol og sete.
08.04.17: Lys her inn, milde skinn.
09.04.17: Nå la oss takke Gud.
10.04.17: Han har aldri kunnet skuffe.
11.04.17: Reis deg Guds menighet.
12.04.17: La meg nu din forblive.
13.04.17: Om hele jorden her jeg kunne eie.
14.04.17: Min vandring frem til Kanaan.
14.04.17: Pris vår Fader gog og stor.
15.04.17: Jesus det eneste.
16.04.17: Vi fryder oss av hjertens grunn.
17.04.17: Jesus Kristus er oppstanden.
18.04.17: Av nåde alt jeg får.
19.04.17: Hjelp meg å kjæreste Jesus.
20.04.17: Den tanke er så skjønn.
21.04.17: Min tro ser opp til deg.
22.04.17: Den som beder han får.
23.04.17: I himmelen en gyllen stad.
24.04.17: Det meg gleder mest.
25.04.17: Jesus, Frelser, vi er her.
26.04.17: Styr du min vandring.
27.04.17: Uforsagt hvordan min lykke.
28.04.17: Tiden svinner, tiden rinner.
28.04.17: Hvor underlig er du i alt hva du gjør.
28.04.17: Stunder så kjære.
29.04.17: Jeg tilflukt hos Jesus har funnet.
29.04.17: Er Gud for meg så trede.
Q9.04.17: Å Jesus som har elsket meg.
30.04.17: Herre Gud ditt dyre navn og ære.
30.04.17: Kom alle folk.
30.04.17: O Fader, la ditt ord, din Ånd (ny)
01.05.17: Just som jeg er.
01.05.17: Solen på himmelen.
01.05.17: Navnet over alle navn.
01.05.17: Når veiene skilles (ny)
02.05.17: Frels meg gjennom bølgers tvang.
02.05.16: Gud er trofast.
02.05.17: Min Gud og Far jeg streifet om.
03.05.17: Å Jesus jeg hvisket ydmykt ditt navn.
03.05.17: Det er en streng i dypet av mitt hjerte.
03.05.17: Til ditt hus med takkesang.
04.05.17: Milde Jesus dine hender.
04.05.17: Jeg har et hjemland.
04.05.17: Om noen meg nå spørre vil.
04.05.17: Jesus styr du mine tanker (ny)
05.05.17: O kjærlighet som slipper ei.
05.05.17: Where you there when they cruisified.
05.05.17: Jeg slipper Jesus ei.
05.05.17: O Lam jeg jeg ser deg full av sår (ny)
06.05.17: O du som aldri lot meg fare.
06.05.17: Just a closer walk with thee.
06.05.17: Kjæreste venn du som vandrer omkring.
07.05.17: Gud er her til stede.
07.05.17: Har du gitt hus oppå klippen bygt.
07.05.17: Vår Fader i det høye (ny)
08.05.17: Kom la oss kjærlig vandre.
09.05.17: Jesus når jeg skuer ned.
09.05.17: De kristne går fra sted til sted (ny)
10.05.17: Si allting til Jesus.
11.05.17: Å jeg vet et land hvor Herren Gud.
11.05.17: Hvo ene lader Herren råde (ny)
12.05.17: Søk din Herre mens han finnes.
13.05.17: Du kommer Jesus til meg inn.
14.05.17: Ren og rettferdig.
15.05.17: Vi må videre frem.
16.05.17: Vår store Gud gjør store under.
17.05.17: For Guds folk er hvilen tilbake.
18.05.17: Eg stemner fram på livsens hav.
19.05.17: Den fyrste song eg høyra fekk.
20.05.17: Jeg vil prise min gjenløser.
21.05.17: Vi stemmer i en frydesang.
22.05.17: Alltid salig om ei alltid glad.
23.05.17: Å hvor salig det skal blive.
24.05.17: Når Gud vil gjøre underverk.
25.05.17: Her en kilde rinner.
26.05.17: Herre du har frelst meg.
27.05.17: Jeg er liten men jeg vil
28.05.17: Deilig krone, deilg krans.
29.05.17: Vi for synd du nåde få.
30.05.17: Har du intet rom for Jesus.
31.05.17: Det skal bli strømmer av nåde.
01.06.17: Jeg vet at salig vil jeg blive (ny)
01.06.17: Å salig den Guds Ord har hørt.
02.06.17: Jesus som ibant oss står.
03.06.17: Hos Gud er evig glede.
04.06.17: Blir du stundom prøvet.
05.06.17: Jeg trenger frem på troens vei.
06.06.17: Finnes som Jesus.
07.06.17: Nå er jeg glad og lykkelig.
08.06.17: Min framtids dag er lys og lang.
09.06.17: Jeg skulle ei sørge.
10.06.17: Tårer kan ei frelse.
11.06.17: Jeg trenger deg hver en stund.
12.06.17: Low in the grave he lay.
13.06.17: Mens tidene går.
14.06.17: Når dagen atter sender.
15.06.17: Kast sorgen på Gud.
16.06.17: En frelser er oss født i dag.
17.06.17: Han er oppstanden store bud.
18.06.17: Her uten sky og skygge.
19.06.17: O lue fra Guds kjærlighet.
20.06.17: Et stille barnehjerte.
21.06.17: Juble nå mitt glade hjerte.
22.06.17: Akk nu er mitt arme hjerte.
23.06.17: Gullet blinker verden vinker.
24.06.17: Det er så underlig her i verden.
25.06.17: Deilig det er å tjene Gud.
26.06.17: Länge länge har mitt hjärta.
27.06.17: Hvor er den venn.
28.06.17: Glede uten Gud ei finnes.
29.06.17: Herre Gud, hvor er din bolig.
01.07.17: Jesus vær du i min glede (ny)
01.08.17: Arbeid for natten kommer (ny)
01.09.17: Hvor Gud meg fører går jeg glad (ny)
01.10.17: Bli med, bli med til livet (ny)
18.10.17: Jesus du er den himmelveg (ny)
19.10.17: Alle vegne hvor jeg vanker (ny)
20.10.17: Vår Fader som i himlen er (ny)
20.10.17: Min Jesus la mitt hjerte få (ny)
01.11.17: Kall meg, o Herre, bort herfra (ny)
01.12.17: Ja du har sagt at du kommer (ny)
03.12.17: På Jesu død og dyre sår. (ny)
03.12.17: Opp gledes alle gledes nu. (ny)
10.12.17: Gled deg du Kristi brud. (ny)
24.12.17: Til høgtid no seg samle. (ny)
01.01.18: Å, min sjel, du går og vanker (ny)
01.02.18: Bryt frem, mitt hjertes trang å lindre (ny)
01.03.18: Vår tro er visshet om å ha (ny)
01.04.18: Guds Son i krubba funnen (ny)

01.05.18: Dyraste Jesus. Ok
01.06.18: Jesus, eg deg trur på Ordet. Ok
01.07.18: Dauden gjennom verdi gjeng. Ok
01.08.18: Jerusalem du fagre. Ok
01.09.18: Ånd over ånder. Ok
01.10.18: Renn opp over grav. OK
01.11.18: Kom Heilag Ande himmeltrøyst. OK
01.12.18: Gud la ditt ord i nåde lykkes. OK
01.01.19: Kom brødre og søstre. OK
01.02.19: I dine hender Fader blid. OK
01.03.19: Velsignet er det hjem for visst. OK
01.04.19: Gud, når du til regnskap kaller. OK
01.05.19: Gull, røkelse og myrra fin. OK
01.06.19: Gjør døren høy, gjør porten vid. OK
01.07.19: Du kjem ikkje utanom Jesus. OK
01.08.19: Her er Guds hus og himlens port. OK
01.09.19: Jeg står for Gud som allting vet.OK
01.10.19: Jeg takker Gud min kristen tro. OK
01.11.19: Tålmodighet behøves. OK
01.12.19: Herre Jesus Krist. OK
01.01.20: Opp alle som Jesus vår konge vil ære. OK
01.02.20: Herre, bevar og velsigne din aker. OK
01.03.20: Våkn opp igjen, du ånd som brente. OK

01.04.20: Ta tid til å bede (ny)
01.05.20: O Jesus, som har elsket meg (ny)
01.06.20: Jesus når jeg skuer ned (ny)
01.07.20: Give Gud på hvem vi stole (ny)
01.08.20: Hør du som sitter med sorgen (ny)
01.09.20: Å tenk på Gud i ungdoms år (ny)
01.10.20: Stå som en klippe (ny)
01.11.20: Dag over Norge (ny)
01.12.20: Herre for ditt åsyn står (ny)
01.01.21: Guds kirke står så stø og fast (ny)
01.02.21: Takk, o Gud, for dette møte (ny)
01.03.21: I paradis er fagre ord (ny)
01.04.21: O du Guds Sønn der hjulpet har så mange (ny)
01.05.21: Syng da så det giver klang (ny)
01.06.21: Opp mitt hjerte vær nu rede (ny)
01.07.21: Vær frimodig, redde hjerte (ny)
01.08.21: Hvorfor sørger du min sjel (ny)
01.09.21: Lovsyng nå Herren (ny)
01.10.21: O Guds Lam uskyldig (ny)
01.11.21: Nu fryde sig hver kristen sjel (ny)
01.12.21: Tenk hvilke nåde det er av Gud (ny)
01.01.22: Nu kommer bud fra englekor (ny)
01.02.22: Hva kan oss komme til for nød (ny)
01.03.22: Det finst ingen grunn til mismot (ny)
01.04.22: Kom hen til meg du trette sjel (ny)

Andre slettede salmekommentarer som et lokalisert og som vil bli publisert:
1. Dig allena vare ära (18/7-17)
2. Kom sannings Ande (22/7-17)
3. När vintermörket kring oss står (19/7-17)
4. Langt bortom himlens skyer (12/7-17)
5. Takk, min Gud, for alt som hende (23/5-17)
6. Förgäves all den omsorg är (20/7-17)
7. Opp, du min sjel, med sang (13/7-17)
8. Gå varsomt, min sjel (publisert tidligere)
9. Jag lyfter mine händer (publisert tidligere)
10. O Hellig Ånd med nådens hånd (publ. tidligere)
11. Det går en mann fra nådens port (16/6-17)
12. O Jesus livsens Herre (20/7-17)
13. Gud har fra evighet givet sin Sønn (21/5-17)
14. Vår Gud han held vår framtid løynd (20/7-17)
15. Stille hjerte vær nu stille (21/6-17)
16. Eia mitt hjerte inderlig jubilerer (21/5-17)
17. Ett behøves dette ene (15/7-17)
18. Herre jeg må klage (21/5-17)
19. Velsignet dag o Frelser blid (19/5-17)
20. Når synderen rett ser sin våde (21/7-17)
21. Ein saknad sår eg heve røynt (18/5-17)
22. Herre jeg hjertelig ønsker (18/5-17)
23. Det skal ei skje ved kraft og makt (16/5-17)
24. Guds kjærleik er som stranda (copyright).
25. Jeg er rede til å bede (15/5-17)
26. Om salighet og glede (5/7-17)
27. Vår Herre er ein hyrding god (26/7-17)
28. Nåde, nåde utan ende (26/7-17)
29. Det er så godt å vitja (26/7-17)
30. Kved opp Guds folk (27/7-17)
31. I Edens sæle sumar (publisert tidligere)
32. Underlege er Guds vegar (27/7-17)
34. Nå rinner solen opp (27/7-17)
35. Til deg alene, Herre Krist (27/7-17)
36. Synes det i kors og pine (28/7-17)
37. Nå har jeg funnet (28/7-17)
38. Jesus kalles syndres venn (29/7-17)
39. Min Herre har kalt meg (30/7-17)
40. Høyt fra det himmelske høye (28/6-17)
41. Å se i nåde til meg ned (publisert tidligere)
42. No livnar det i lundar (29/6-17)
43. I dag skal all ting sjunge (15/8-17)
44. Anden over vatnet sveiv (16/8-17)
45. Men her må gullet stå sin prøve (publ. tidligere)
46. Hvor er det godt ved Herrens hjerte. (publ. tidligere)
47. O Jesus, for din alterfot (16/8-17)
48. Dagsens auga sloknar ut (17/8-17)
49. O, Herre, la ditt rike (31/7-17)
50. De folk som på jorderik bygge (15/9-17)
51. Gud være lovet bredt og vidt (2/9-17)
52. Jesus et det beste navn (28/8-17)
53. Gud, jeg tror og det bekjenner (15/9-17)
54. Vekter hva er klokken slagen (5/9-17)
55. Det folk som frægt vil vera (3/7-17)
56. Hør kære sjæl og lad dig sige (21/8-17)
57. Av berre brød som gror på jord (6/9-18)
58. At du har meg elsket (6/7-17)
59. Berg de må vike (19/8-17)
60. Herre samle nå oss alle (publ. tidigere)
61. Min Herre er hyrden (25/8-17)
62. Kjenner du det lys fra Gud (17/10-17)
67. Fred det er eit fagert ord (31/7-17)
68. Herre samle nu oss alle (10/9-17)
69. Min Jesus eg ferdast på jord (17/7-17)
70. Er mitt navn skrevet der (23/9-17)
71. Vår sol og skjold og styrke (1/10-17)
72. Vær glad o sjel og frykt dog ei (18/8-17)
74. Faller på deg motgangs hete (27/8-17)
75. Jesus kom dog selv til meg (21/8-17)
76. Jeg vil synge en sang (23/8-17)
77. Jesus store seiervinner (15/7-17)
78. Hvem banker så sakte (23/8-17)
80. Se vi går uppåt Jerusalem (24/8-17)
81. Så elska Gud oss at han gav (23/9-17)
82. Kristus død for mine synder (23/9-17)
83. Eg stend og ser på ei nagla hand (26/9-17)
84. Jesus gjelder i mitt sted (26/8-17)
85. Det er nok det som Jesus gjorde (16/7-17)
86. Sjå han gjeng inn (26/9-17)
87. Synd og sorg er søskenord (23/8-17)
88. Velkommen du julens velsignede fest (5/10-17)
89. Sjå Jerusalem (1/10-17)
90. Når hav og himmel dynja (5/10-17)
92. Syrgjande men alltid sæle (6/10-17)
94. Nå lovsyng Herrens navn (5/6-17)
95. Oppløft ditt syn du kristensjel (5/10-17)
97. Hvor stor er dog den glede (6/10)
98. Sikker i Jesu armer (9/7-17)
99. Vil du møte meg i himmlen (6/10-17)
100. Av høyheten opprunnet er (4/10-17)
102. Länge, länge har mitt hjärta (publ. tidligere)
103. Herre Gud du er og bliver (18/7-17)
104. Mi sjelesol, min Frelsar kjær (publ. tidligere)
106. Jesus, Jesus, ham alene (publ. tidligere)
109. Jeg vil synge en sang (26/9-17)
110. Vent min sjel på Herren (31/8-17)
111. Du Jesus er en trøst for alle bange (7/7-17)
112. Hans navn skal kalles Jesus (copyright)
113. Jeg synger julekvad (14/8-17)
118. Min største hjertens glede (22/2-17)
119. Om din synd er som skarlagen (publ. tidligere)
120. Give Gud på hvem vi stole (plan 1/9-18)
122. Å gi er å så (6/10-17)
124. Gå til Jesus hvem du er (18/7-17)
125. O Herre la ditt rike (publ. tidligere)
126. Hvor er det godt å lande (8/7-17)
127. Gud vil ikke miste en eneste en (29/8-17)
128. Det er så yndig å følges ad (1/8-17)
129. Kim alle klokker (4/10-17)
130. Jesus hold meg ved ditt kors (9/8-17)
131. Fred til bot for bittert savn (4/10-17)
133. Bare et skritt til Jesus (3/10-17)
135. Guds Sønn har gjort meg fri (5/10-17)
137. Gud er nådig, han vil ikke (4/10-17)
138. Gud vil ikke slippe din skjelvende hånd (15/9-17)
139. Jeg må ha min Frelser med meg (9/7-17)
140. Hele veien går han med meg (14/9-17)
141. Jeg lever og vet hvor lenge for visst (15/9-17)
142. En Gud og alles Fader (15/9-17)
143. Her er det nytt (15/9-17)
145. Frydetonen går mot tronen (14/7-17)
146. Om alle mine lemmer (15/9-17)
147. O store Gud som hjelpe kan (14/9-17)
148. Kristus kom med vann og blod (14/9-17)
149. Langt bortom himlens skyer (10/7-17)
150. Fred hviler over land og by (13/9-17)
151. Pinse så blid (15/9-17)
152. Nå bør vi synden mere (10/7-17)
154. Se hvor nu Jesus treder (22/7-17)
155. Herre vår Gud som av kjærlighet Sønnen oss skjenkte (29/9-17)
156. Jeg løfter mine øyne opp (30/9-17)
157. Herligste navn som er uttalt på jord (30/9-17)
158. Jesus er mitt liv i live (2/10-17)

Alle de gamle salmekommentarene er oppdatert