Publiseringsplan

29.01.17: Nu hjertelig jeg lenges.
30.01.17: Å hvilken ære.
30.01.17: Du bar ditt kors.
31.01.17: Du grønne glitrende tre.
01.02.17: Bedre kan jeg ikke fare.
01.02.17: Der hvor roser aldri dør (ny).
02.02.17: O du kjære Golgata.
03.02.17: Se solens skjønne lys og prakt.
03.02.17: Gud nok lagar dine dagar (ny).
03.02.17: Nu nærmer seg vår pinsefest (ny).
04.02.17: Vi går til det land hvor de hellige hviler (ny).
04.02.17: Den blomstringstid nu kommer.
05.02.17: Eg veit ein hage full av fred.
06.02.17: I det fjerne jeg skuer.
07.02.17: Å Gud vår hjelp i fordums tid.
07.02.17: Det er liv i å se på det Golgata kors (ny).
08.02.17: Frykter du at fienden skal med seieren gå.
09.02.17: Frykter jeg min tro å miste.
10.02.17: Min hyrde det er Herren god.
11.02.17: Jesus lær du meg å bede.
11.02.17: Meg bleknet alle roser (ny).
12.02.17: Å leva det er å elska.
13.02.17: Å jeg er så salig.
14.02.17: Pris Herren høyt med salmer.
15.02.17: Vær i korset tro og stille.
16.02.17: Ja vi elsker dette landet.
16.02.17: Du som veien er og livet (ny).
17.02.17: Det går fra urtegården.
18.02.17: O store Gud.
18.02.17: Vi vandrar mot morgonlandet (ny)
19.02.17: Alltid freidig når du går.
20.02.17: Nu har jeg vunnet (ny)
20.02.17: Hvilken venn vi har i Jesus.
21.02.17: Vern din tro din ungdoms krefter.
22.02.17: En nådedag går atter ned.
23.02.17: Hin time i Getsemane.
23.02.17: Påskemorgen slukker sorgen.
23.02.17: Velt alle dine veier.
23.02.17: Sions vekter hever røsten (ny)
24.02.17: Ånd fra himlen.
25.02.17: Det var nitti og ni.
25.02.17: Den yndigste rose er funnet (ny)
25.02.17: Ved korsets fot hos Jesus (ny)
26.02.17: Du kongers konge og min Gud.
26.02.17: Sjå det er eit lite barn som kjem her.
27.02.17: Eg er i Herrens hender.
28.02.17: Som en flod fra himlen.
01.03.17: Fortell det gamle budskap (ny)
02.03.17: Guds kjærlighet.
03.03.17: Som en herlig guddomskilde.
04.03.17: Gud er her til stede.
04.03.17: La din nåde på oss regne (ny)
05.03.17: Barn Jesus i en krybbe lå.
05.03.17: O Hellig Ånd mitt hjerte.
05.03.17: Ja du er konge Jesus Krist
06.03.17: Et trofast hjerte Herre min.
06.03.17: Meg til frelse jeg intet vet (ny)
06.03.17: Et ord er en pil (ny)
07.03.17: Jeg er hos Gud i nåde.
07.03.17: For tronen hist (ny)
08.03.17: O hjertekjære Jesus Krist.
08.03.17: Jeg vil heller ha Jesus (ny)
08.03.17: O glade pilgrimsflokk (ny)
08.03.17: Frelser mer enn liv for meg.
08.03.17: Det aldri var noen som Jesus på jord.
08.03.17: Om din synd er som skarlagen.
08.03.17: All ære til Gud.
08.03.17: Vis meg veien kjære Frelser.
08.03.17: La meg få høre om Jesus.
08.03.17: Vel brister sølvsnoren engang.
08.03.17: Skjønneste hvilens dal.
09.03.17: Ver ikkje redd (ny)
09.03.17: O Jesus du er min.
09.03.17: Han Herren slumrer ingen ting (ny)
10.03.17: Der er en underfull kilde.
10.03.17: Nådens regn nu faller ned (ny)
11.03.17: Om stille som floden.
12.03.17: O Gud vår hjelp i fordums tid.
12.03.17: Her ser jeg et tålmodig lam.
13.03.17: Kom Jesus lys din fred på jord.
14.03.17: Han på korset han alene (ny)
14.03.17: Naglet til et kors på jorden.
15.03.17: Jeg løfter mine hender.
15.03.17: Å sige verden rett farvel (ny)
15.03.17: Guds Sønn er kommet ned (ny)
16.03.17: Et forvillet barn jeg var.
16.03.17: Å underfulle salighet (ny)
17.03.17: Sku mot himlen.
18.03.17: Det et alt langt på natten.
19.03.17: Å hvor salig å få vandre.
20.03.17: Å salige stund uten like.
21.03.17: Jesus når jeg skuer ned.
22.03.17: Min sjel min sjel lov Herren.
23.03.17: O Gud forstanden fatter ei.
24.03.17: Alt lov og pris og ære bør.
25.03.17: Jesus dine søte forening.
26.03.17: Jeg har en engel med meg.
27.03.17: Aldri blir min sjel til skamme.
28.03.17: Hvem kan tørke sorgens tårer.
29.03.17: Mi sjelesol min Frelsar kjær.
30.03.17: Hjerter slik som verden trenger.
31.03.17: O min Frelser så kjær (ny)
31.03.17: Som krystall klar.
01.04.17: Himmelske Fader (ny)
01.04.17: Kan hende jeg ennå får legge ut.
02.04.17: Jeg er en kristen og vil det være.
03.04.17: Hvilken venn vi har i Jesus.
04.04.17: O Gud på nåde rik og stor.
05.04.17: Ingen vinner frem.
05.04.17: Jesus lever, graven brast (ny)
06.04.17: I himmelen, i himmelen.
07.04.17: Du nådens sol og sete.
08.04.17: Lys her inn, milde skinn.
09.04.17: Nå la oss takke Gud.
10.04.17: Han har aldri kunnet skuffe.
11.04.17: Reis deg Guds menighet.
12.04.17: La meg nu din forblive.
13.04.17: Om hele jorden her jeg kunne eie.
14.04.17: Min vandring frem til Kanaan.
14.04.17: Pris vår Fader gog og stor.
15.04.17: Jesus det eneste.
16.04.17: Vi fryder oss av hjertens grunn.
17.04.17: Jesus Kristus er oppstanden.
18.04.17: Av nåde alt jeg får.
19.04.17: Hjelp meg å kjæreste Jesus.
20.04.17: Den tanke er så skjønn.
21.04.17: Min tro ser opp til deg.
22.04.17: Den som beder han får.
23.04.17: I himmelen en gyllen stad.
24.04.17: Det meg gleder mest.
25.04.17: Jesus, Frelser, vi er her.
26.04.17: Styr du min vandring.
27.04.17: Uforsagt hvordan min lykke.
28.04.17: Tiden svinner, tiden rinner.
28.04.17: Hvor underlig er du i alt hva du gjør.
28.04.17: Stunder så kjære.
29.04.17: Jeg tilflukt hos Jesus har funnet.
29.04.17: Er Gud for meg så trede.
Q9.04.17: Å Jesus som har elsket meg.
30.04.17: Herre Gud ditt dyre navn og ære.
30.04.17: Kom alle folk.
30.04.17: O Fader, la ditt ord, din Ånd (ny)
01.05.17: Just som jeg er.
01.05.17: Solen på himmelen.
01.05.17: Navnet over alle navn.
01.05.17: Når veiene skilles (ny)
02.05.17: Frels meg gjennom bølgers tvang.
02.05.16: Gud er trofast.
02.05.17: Min Gud og Far jeg streifet om.
03.05.17: Å Jesus jeg hvisket ydmykt ditt navn.
03.05.17: Det er en streng i dypet av mitt hjerte.
03.05.17: Til ditt hus med takkesang.
04.05.17: Milde Jesus dine hender.
04.05.17: Jeg har et hjemland.
04.05.17: Om noen meg nå spørre vil.
04.05.17: Jesus styr du mine tanker (ny)
05.05.17: O kjærlighet som slipper ei.
05.05.17: Where you there when they cruisified.
05.05.17: Jeg slipper Jesus ei.
05.05.17: O Lam jeg jeg ser deg full av sår (ny)
06.05.17: O du som aldri lot meg fare.
06.05.17: Just a closer walk with thee.
06.05.17: Kjæreste venn du som vandrer omkring.
07.05.17: Gud er her til stede.
07.05.17: Har du gitt hus oppå klippen bygt.
07.05.17: Vår Fader i det høye (ny)
08.05.17: Kom la oss kjærlig vandre.
09.05.17: Jesus når jeg skuer ned.
09.05.17: De kristne går fra sted til sted (ny)
10.05.17: Si allting til Jesus.
11.05.17: Å jeg vet et land hvor Herren Gud.
11.05.17: Hvo ene lader Herren råde (ny)
12.05.17: Søk din Herre mens han finnes.
13.05.17: Du kommer Jesus til meg inn.
14.05.17: Ren og rettferdig.
15.05.17: Vi må videre frem.
16.05.17: Vår store Gud gjør store under.
17.05.17: For Guds folk er hvilen tilbake.
18.05.17: Eg stemner fram på livsens hav.
19.05.17: Den fyrste song eg høyra fekk.
20.05.17: Jeg vil prise min gjenløser.
21.05.17: Vi stemmer i en frydesang.
22.05.17: Alltid salig om ei alltid glad.
23.05.17: Å hvor salig det skal blive.
24.05.17: Når Gud vil gjøre underverk.
25.05.17: Her en kilde rinner.
26.05.17: Herre du har frelst meg.
27.05.17: Jeg er liten men jeg vil
28.05.17: Deilig krone, deilg krans.
29.05.17: Vi for synd du nåde få.
30.05.17: Har du intet rom for Jesus.
31.05.17: Det skal bli strømmer av nåde.
01.06.17: Jeg vet at salig vil jeg blive (ny)
01.06.17: Å salig den Guds Ord har hørt.
02.06.17: Jesus som ibant oss står.
03.06.17: Hos Gud er evig glede.
04.06.17: Blir du stundom prøvet.
05.06.17: Jeg trenger frem på troens vei.
06.06.17: Finnes som Jesus.
07.06.17: Nå er jeg glad og lykkelig.
08.06.17: Min framtids dag er lys og lang.
09.06.17: Jeg skulle ei sørge.
10.06.17: Tårer kan ei frelse.
11.06.17: Jeg trenger deg hver en stund.
12.06.17: Low in the grave he lay.
13.06.17: Mens tidene går.
14.06.17: Når dagen atter sender.
15.06.17: Kast sorgen på Gud.
16.06.17: En frelser er oss født i dag.
17.06.17: Han er oppstanden store bud.
18.06.17: Her uten sky og skygge.
19.06.17: O lue fra Guds kjærlighet.
20.06.17: Et stille barnehjerte.
21.06.17: Juble nå mitt glade hjerte.
22.06.17: Akk nu er mitt arme hjerte.
23.06.17: Gullet blinker verden vinker.
24.06.17: Det er så underlig her i verden.
25.06.17: Deilig det er å tjene Gud.
26.06.17: Länge länge har mitt hjärta.
27.06.17: Hvor er den venn.
28.06.17: Glede uten Gud ei finnes.
29.06.17: Herre Gud, hvor er din bolig.
01.07.17: Jesus vær du i min glede (ny)
01.08.17: Arbeid for natten kommer (ny)
01.09.17: Hvor Gud meg fører går jeg glad (ny)
01.10.17: Bli med, bli med til livet (ny)
01.11.17: Kall meg, o Herre, bort herfra (ny)
01.12.17: Ja du har sagt at du kommer (ny)
01.01.18: Å, min sjel, du går og vanker (ny)
01.02.18: Bryt frem, mitt hjertes trang å lindre (ny)
01.03.18: Vår tro er visshet om å ha (ny)
01.04.18: Guds Son i krubba funnen (ny)
01.05.18: Ta tid til å bede (ny)
01.06.18: O Jesus, som har elsket meg (ny)
01.07.18: Jesus når jeg skuer ned (ny)
01.08.18: Du Jesus er en trøst (ny)
01.09.18: Give Gud på hvem vi stole (ny)
01.10.18: Hør du som sitter med sorgen (ny)
01.11.18: Å tenk på Gud i ungdoms år (ny)
01.12.18: Stå som en klippe (ny)
01.01.19: Dag over Norge (ny)
01.02.19: Herre for ditt åsyn står (ny)
01.03.19: Guds kirke står så stø og fast (ny)
01.04.19: Takk, o Gud, for dette møte (ny)
01.05.19: I paradis er fagre ord (ny)
01.06.19: O du Guds Sønn der hjulpet har så mange (ny)
01.07.19: Det er så godt å vitja (ny)
01.08.19: Syng da så det giver klang (ny)
01.09.19: Verdens ørken mørk og tåket (ny)
01.10.19: Opp mitt hjerte vær nu rede (ny)
01.11.19: Vær frimodig, redde hjerte (ny)
01.12.19: Hvorfor sørger du min sjel (ny)
01.01.20: Lovsyng nå Herren (ny)
01.02.20: O Guds Lam uskyldig (ny)
01.03.20: Det er så godt å vitja (ny)
01.04.20: Syng da så det giver klang (ny)
01.05.20: Verdens ørken mørk og tåket (ny)
01.06.20: Opp mitt hjerte vær nu rede (ny)
01.07.20: Vær frimodig, redde hjerte (ny)
01.08.20: Hvorfor sørger du min sjel (ny)
01.09.20: Lovsyng nå Herren! For Herren å love (ny)
01.10.20: Nu fryde sig hver kristen sjel (ny)
01.11.20: Tenk hvilke nåde det er av Gud (ny)
01.12.20: Nu kommer bud fra englekor (ny)
01.01.21: Hva kan oss komme til for nød (ny)
01.02.21: Det finst ingen grunn til mismot (ny)
01.03.21: Kom hen til meg du trette sjel (ny)
01.04.21: Min Jesus la mitt hjerte få (ny)
01.05.21: Vår Fader som i himlen er (ny)
01.06.21: Alle vegne hvor jeg vanker (ny)
01.07.21: Jesus du er den himmelveg (ny)

Andre slettede salmekommentarer som et lokalisert og som vil bli publisert:

1. Dig allena vare ära (18/7-17)
2. Kom sannings Ande (22/7-17)
3. När vintermörket kring oss står (19/7-17)
4. Langt bortom himlens skyer (12/7-17)
5. Takk, min Gud, for alt som hende (23/5-17)
6. Förgäves all den omsorg är (20/7-17)
7. Opp, du min sjel, med sang (13/7-17)
8. Gå varsomt, min sjel (publisert tidligere)
9. Jag lyfter mine händer (publisert tidligere)
10. O Hellig Ånd med nådens hånd (publ. tidligere)
11. Det går en mann fra nådens port (16/6-17)
12. O Jesus livsens Herre (20/7-17)
13. Gud har fra evighet givet sin Sønn (21/5-17)
14. Vår Gud han held vår framtid løynd (20/7-17)
15. Stille hjerte vær nu stille (21/6-17)
16. Eia mitt hjerte inderlig jubilerer (21/5-17)
17. Ett behøves dette ene (15/7-17)
18. Herre jeg må klage (21/5-17)
19. Velsignet dag o Frelser blid (19/5-17)
20. Når synderen rett ser sin våde (21/7-17)
21. Ein saknad sår eg heve røynt (18/5-17)
22. Herre jeg hjertelig ønsker (18/5-17)
23. Det skal ei skje ved kraft og makt (16/5-17)
24. Guds kjærleik er som stranda (copyright).
25. Jeg er rede til å bede (15/5-17)
26. Om salighet og glede (5/7-17)
27. Vår Herre er ein hyrding god (26/7-17)
28. Nåde, nåde utan ende (26/7-17)
29. Det er så godt å vitja (26/7-17)
30. Kved opp Guds folk (27/7-17)
31. I Edens sæle sumar (publisert tidligere)
32. Underlege er Guds vegar (27/7-17)
33. Jesus du er den himmelveg (plan 01/07-21)
34. Nå rinner solen opp (27/7-17)
35. Til deg alene, Herre Krist (27/7-17)
36. Synes det i kors og pine (28/7-17)
37. Nå har jeg funnet (28/7-17)
38. Jesus kalles syndres venn (29/7-17)
39. Min Herre har kalt meg (30/7-17)
40. Høyt fra det himmelske høye (28/6-17)
41. Å se i nåde til meg ned (publisert tidligere)
42. No livnar det i lundar (29/6-17)
43. I dag skal all ting sjunge (15/8-17)
44. Anden over vatnet sveiv (16/8-17)
45. Men her må gullet stå sin prøve (publ. tidligere)
46. Hvor er det godt ved Herrens hjerte. (publ. tidligere)
47. O Jesus, for din alterfot (16/8-17)
48. Dagsens auga sloknar ut (17/8-17)
49. O, Herre, la ditt rike (31/7-17)
50. De folk som på jorderik bygge. Ok
51. Gud være lovet bredt og vidt. Ok
52. Jesus et det beste navn. Ok
53. Gud, jeg tror og det bekjenner. Ok
54. Vekter hva er klokken slagen. Ok
55. Det folk som frægt vil vera (3/7-17)
56. Hør kære sjæl og lad dig sige. Ok
57. Av berre brød som gror på jord. Ok
58. At du har meg elsket (6/7-17)
59. Berg de må vike. Ok
60. Herre samle nå oss alle. Ok
61. Min Herre er hyrden. Ok
62. Kjenner du det lys fra Gud. Ok
63. Dyraste Jesus. Ok
64. Jesus, eg deg trur på Ordet. Ok
65. Dauden gjennom verdi gjeng. Ok
66. Jerusalmem du fagre. Ok
67. Fred det er eit fagert ord (31/7-17)
68. Herre samle nu oss alle. Ok
69. Min Jesus eg ferdast på jord (17/7-17)
70. Er mitt navn skrevet der. Ok
71. Vår sol og skjold og styrke. Ok
72. Vær glad o sjel og frykt dog ei (18/8-17)
73. Ånd over ånder. Ok
74. Faller på deg motgangs hete. Ok
75. Jesus kom dog selv til meg. Ok
76. Jeg vil synge en sang. Ok
77. Jesus store seiervinner (15/7-17)
78. Hvem banker så stille. OK
79. Opp alle som Jesus vår konge vil ære. OK
80. Se vi går uppåt Jerusalem. OK
81. Så elska Gud oss at han gav. OK
82. Kristus død for mine synder. OK
83. Eg stend og ser på ei nagla hand. OK
84. Jesus gjelder i mitt sted. OK
85. Det er nok det som Jesus gjorde (16/7-17)
86. Sjå han gjeng inn. OK
87. Synd og sorg er søskenord. OK
88. Velkommen du julens velsignede fest. OK
89. Sjå Jerusalem. OK
90. Når hav og himmel dynja. OK
91. Kom Heilag Ande himmeltrøyst. OK
92. Syrgjande men alltid sæle. OK
93. Renn opp over grav. OK
94. Nå lovsyng Herrens navn (5/6-17)
95. Oppløft ditt syn du kristensjel. OK
96. Gud la ditt ord i nåde lykkes. OK
97. Hvor stor er dog den glede. OK
98. Sikker i Jesu armer (9/7-17)
99. Vil du møte meg i himmlen. OK
100. Av høyheten opprunnet er. OK
101. Kom brødre og søstre. OK
102. Länge, länge har mitt hjärta (publ. tidligere)
103. Herre Gud du er og bliver (18/7-17)
104. Mi sjelesol, min Frelsar kjær (publ. tidligere)
105. Våkn opp igjen, du ånd som brente. OK
106. Jesus, Jesus, ham alene. OK
107. I dine hender Fader blid. OK
108. Velsignet er det hjem for visst. OK
109. Vent min sjel på Herren. OK
110. Du Jesus er en trøst for alle bange (7/7-17)
111. Hans navn skal kalles Jesus (copyright)
112. Jeg synger julekvad. OK
113. Guds Son i krubba funnen. OK
114. Gud, når du til regnskap kaller. OK
115. Gull, røkelse og myrra fin. OK
116. Gjør døren høy, gjør porten vid. OK
117. Min største hjertens glede (22/2-17)
118. Om din synd er som skarlagen (publ. tidligere)
119. Give Gud på hvem vi stole. OK
120. Du kjem ikkje utanom Jesus. OK
121. Å gi er å så. OK
122. Her er Guds hus og himlens port. OK
123. Gå til Jesus hvem du er (18/7-17)
124. O Herre la ditt rike. OK
125. Hvor er det godt å lande (8/7-17)
126. Gud vil ikke miste en eneste en. OK
127. Det er så yndig å følges ad. OK
128. Kim alle klokker. OK
129. Jesus hold meg ved ditt kors (9/8-17)
130. Fred til bot for bittert savn. OK
131. Jeg står for Gud som allting vet. OK
132. Bare et skritt til Jesus. OK
133. Herre, bevar og velsigne din aker. OK
134. Guds Sønn har gjort meg fri. OK
135. Jeg takker Gud min kristen tro. OK
136. Gud er nådig, han vil ikke. OK
137. Gud vil ikke slippe din skjelvende hånd. OK
138. Jeg må ha min Frelser med meg (9/7-17)
139. Hele veien går han med meg. OK
140. Jeg lever og vet hvor lenge for visst. OK
141. En Gud og alles Fader. OK
142. Her er nytt. OK
143. Tålmodighet behøves. OK
144: Frydetonen går mot tronen (14/7-17)
145. Om alle mine lemmer. OK
146. O store Gud som hjelpe kan. OK
147. Kristus kom med vann og blod. OK
148. Langt bortom himlens skyer (10/7-17)
149. Fred hviler over land og by. OK
150. Pinse så blid. OK
151. Nå bør vi synden mere (10/7-17)
152. Herre Jesus Krist. OK
153. Se hvor nu Jesus tre der (22/7-17)

Alle de gamle salmekommentarene er oppdatert