Salmeregister

Oppdaterte salmekommentarer:

Månedens salme: Jesus hold meg ved ditt kors

Dorothe Engelbretsdatter: (alle salmer)
Thomas Kingo: (alle salmer)
Theodor Wilhelm Oldenburg: (alle salmer)
Jonas Dahl: (alle salmer)
Bernhard Severin Ingemann: (alle salmer)
Lina Sandell: (alle salmer)
Trygve Bjerkrheim: (alle salmer)
Elias Blix: (alle salmer)
Magnus Brostrup Landstad: (alle salmer)
Ersnt Moritz Arndt: (alle salmer)
William Orcutt Cushing: (alle salmer)
Anders Hovden: (alle salmer)
Joachim Neander: (alle salmer)
Johnson Outman: (alle salmer)
Kirsten Hansen: (alle salmer)
Paul Eber: ( alle salmer)
Lydia Baxter: (alle salmer)
Christian Richter: (alle salmer)
William Hunter: (alle salmer)
Gerhard Tersteegen: (alle salmer)
Ambrosius Stub: (alle salmer)
Charlotte Elliott: (alle salmer)
Frans Michael Franzén: (alle salmer)
George Matheson: (alle salmer)
Mathilde Wiel-Öjerholm: (alle salmer)
Ole Brattekaas: (alle salmer)
Per Nordsletten: (alle salmer)
Per Sivle: (alle salmer)
Philip Paul Bliss: (alle salmer)
Svenning Johansson: (alle salmer)
William Cowper: (alle salmer)
Anna Jonassen: (alle salmer)
Daniel Webster Whittle: (alle salmer)
Johan Nordahl Brun: (alle salmer)
Nils Frykman: (alle salmer)
Robert Lowry: (alle salmer)
Birgitte Cathrine Boye: (alle salmer)
Hans Utbø: (alle salmer)
Johan Olof Wallin: (alle salmer)
Johannes Levinsen: ( alle salmer)
Bernt Støylen: (alle salmer)
Wilhelm Andreas Wexels: (alle salmer)
Charles Wesley: (alle salmer)
Hans Adolph Brorson: (alle salmer)
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig: (alle salmer)
Emil Gustafson (alle salmer)
Martin Luther (alle salmer)
Petter Dass (alle salmer)
Paal Gerhardt (alle salmer)
Allan Törberg (alle salmer)
Ukjent forfatter (alle salmer)

Akk nu er mitt arme hjerte
Aldri blir den sjel til skamme
Aldri er jeg uten våde
All ære til Gud
Alt ditt håp til Gud du feste
Alt lov og pris og ære bør
Alt står i Guds faderhånd
Alltid freidig når du går
Alltid salig om ei alltid glad
Anden over vatnet sveiv
Apostlene satt i Jerusalem
Arbeid for natten kommer
At du har meg elsket
Av dypest nød jeg rope må
Av nåde alt jeg får

Barn Jesus i en krybbe lå
Bedre kan jeg ikke fare
Blir du stundom prøvet
Blott en dag
Bred dina vida vingar

Da Jesus satte sjelen fri
Dagen viker og går bort
Dagsens auga sloknar ut
De hyrder stirrer i natten ut
De kristne går fra sted til sted
Deilig det er å tjene Gud
Deilig er den himmel blå
Deilig er jorden
Deilig krone deilig krans
Den blomstringstid nu kommer
Den dag du gav oss er til ende
Den fyrste song eg høyra fekk
Den Herre Krist i dødens bånd
Den himmelske lovsang
Den signede dag som vi nu ser
Den siste skilnad er vel sår
Den som beder han får
Den store hvite flokk å se
Den store lege nå er nær
Den sælaste von i verda
Den tanke er så skjønn
Den tro som Jesus favner
Den veg til livet er so trong
Den yndigste rose er funnet
Der aldri mer du gråter
Der er en underfull kilde
Der går en mann fra nådens port
Der hvor roser aldri dør
Der mange skal komme fra øst og fra vest
Der oppe ingen død skal være
Det aldri var noen som Jesus på jord
Det er alt langt på natten
Det er en streng i dypet av nitt hjerte
Det er godt å tro på Jesus
Det er liv i å se på det Golgata kors
Det er makt i de foldede hender
Det er nok det som Jesus gjorde
Det er så yndig å følges ad
Det er så godt å vitja
Det er så underlig her i verden
Det folk som frægt vil vera
Det folk som sat i mørke natt
Det går fra urtegården
Det kimer nå til julefest
Det koster ei for megen strid
Det meg gleder mest er Jesu
Det skal bli strømmer av nåde
Det skal ei skje ved kraft og makt
Det skal komme en dag
Det strøymer ei livselv av lukke
Det var nitti og ni
Det var var en som var villig å dø i mitt sted
Di rettferd er min bunad
Dig allena vare ära
Din herlegdom Frelsar
Din o Jesus din å være
Ditt barn eg no vil vera
Dristig nu mitt bange hjerte
Du bar ditt kors
Du evige klippe
Du får koma til Jesus
Du grønne glitrende tre
Du Jesus er en trøst for alle bange
Du kommer Jesus til meg inn
Du kongers konge og min Gud
Du nådens sol og sete
Du skjenker meg deg selv
Du som veien er og livet
Du taler om vær du taler om vind
Du være lovet Jesus Krist
Du ømme faderhjerte
Dyp av nåde er hos deg
Dype stille sterke milde

Eg er i Herrens hender
Eg lyfter augo mine
Eg retter to tome hender
Eg ropar høgt or djupet
Eg stemner fram på livsens hav
Eg trur men ikkje lenger
Eg veit ein hage full av fred
Eg vei i himmerik ei borg
Eia mitt hjerte inderlig jubilerer
Ein båt i stormen duva
Ein saknad sår eg heve røynt
En dalende dag
En frelser er oss født i dag
En liten stund med Jesus
En liten stund vi kun er her til huse
En morgen uten synd
En nådedag går atter ned
En port til himlen åpen står
Enkelt stole hver en dag
Er det sant at Jesus er min broder
Er det øde og mørkt og kaldt
Er Gud for meg så trede
Et barn er født i Betlehem
Et forvillet barn jeg var
Et jeg ønsker fremfor alt hernede
Et ord er en pil
Et stille barnehjerte
Et sukk igjennom verden går
Et trofast hjerte Herre min
Ett behøves dette ene

Fagert er landet du oss gav
Far verden farvel
Finnes som Jesus en venn i trengsel
Folkefrelsar til oss kom
For Guds folk er hvilen tilbake
For tronen hist der hos min Gud
Fortell det gamle budskap
Förgäves all den omsorg är
Fra flo og fjære
Fred det er eit fagert ord
Fred i Jesu død vi skulle
Frels meg gjennom bølgers tvang
Frelser mer enn liv for meg
Frydetonen går mot tronen
Frykter du at fienden skal med seieren gå
Frykter jeg min tro å miste

Gi oss nå ei nådestund o Jesus
Gjør det lille du kan
Glade jul hellige jul
Glede uten Gud ei finnes
Gud er her til stede
Gud er trofast
Gud Faders navn og ære
Gud Faders vesle barn eg er
Gud har en plan med ditt liv
Gud har fra evighet givet
Gud nok lagar dine dagar
Gud signe vårt dyre fedreland
Gud skal all ting lage
Guddomsstråle himmellue
Guds godhet vil vi prise
Guds kjærlighet
Guds navn er en klippe i nøden
Guds salige godhet og nåde
Guds Sønn er kommet ned
Guds Sønn steg ned å tjene
Gullet blinker verden vinker
Gå meg ei forbi, o Jesus.
Gå til Jesus hvem du er
Gå varsomt min sjel

Halleluja jeg har min Jesus funnet
Han er oppstanden store bud
Han har aldri kunnet skuffe
Han Herren slumrer ingen tid
Han på korset han alene
Han tek ikkje glansen av livet
Har du ditt hus oppå klippen bygt
Har du intet rom for Jesus
Har du mot å følge Jesus
Har sorg og frykt mitt lys utslukt
Hellig, hellig, hellig
Her en kilde rinner
Her kommer dine arme små
Her møtes alle veier
Her ser jeg et tålmodig lam
Her uten sky og skygge
Her veksler lys og skygge
Her vi ties her vi bies
Herlighetens Gud
Herre, ditt åsyn for meg du ei dølge
Herre Gud ditt dyre navn og ære
Here Gud du er og bliver
Herre Gud hvor er din bolig
Herre jeg hjertelig ønsker å fremme din ære
Herre jeg må klage
Herre Jesus du har frelst meg
Herre signe du og råde»
Herre vår Gud med det ømmeste hjerte

Hill deg Frelser og forsoner
Himlens konge vil vi prise
Himmelske Fader
Hin time i Getsemane
Hitinntil Herren har hjulpet så vel
Hjelp meg Herre Krist å strida
Hjelp meg å kjæreste Jesus å vinne
Hjem jeg lenges
Hjerte la deg ei innbille
Hjerte løft din gledes vinger
Hjerter slik som verden trenger
Hos Gud er evig glede
Hva er dog det som bryter frem
Hva kan veie opp den glede
Hvem kan tørke sorgens tårer
Hvem vil med til himmerike
Hvert et lys i livets natt
Hvilken venn vi har i Jesus
Hvo ene lader Herren råde
Hvor deilig det er å møte
Hvor er det godt ved Herrens hjerte
Hvor er det godt å lande
Hvor deilg når tårnhøye bølgene går
Hvor du enn i verden vanker
Hvor salig er den lille flokk
Hvor underlig er du i alt hva du gjør
Hvordan takker vi vår Herre
Hvorledes skal jeg møte
Hør den englesang så skjønn
Hør en lovsang høye himler
Høyt fra det himmelske høye

I all sin glans nu stråler solen
I dag skal all ting sjunge
I denne søte juletid
I det fjerne jeg skuer
I Edens sæle sumar
I gjennom tidens plager

I himmelen der er det alltid helg
I himmelen en gyllen stad
I himmelen, i himmelen
I Jesus namn me stemner fram
I Jesu navn skal all vår gjerning skje
I østen stiger solen opp
Ingen er så trygg i fare
Ingen vinner frem til den evige ro

Ja du er konge Jesus Krist
Ja vi elsker dette landet
Jag kan icke räkna dem alla
Jeg barnlig vil meg lede
Jeg er en fremmed her i landet
Jeg er en gjest og fremmed
Jeg er en kristen og vil de være
Jeg er hos Gud i nåde
Jeg er liten men jeg vil
Jeg er rede til å bede
Jeg er så glad hver julekveld
Jeg går i fare hvor jeg går
Jeg går til himlen der et mitt hjem
Jeg har en engel med meg på veien
Jeg har et hjemland
Jeg har så lun en hytte
Jeg ligger her i vånde
Jeg løfter mine hender
Jeg løfter opp til Gud min sang
Jeg må ha min Frelser med meg
Jeg ser deg o Guds Lam å stå
Jeg ser min Herres hender
Jeg skulle ei sørge
Jeg slipper Jesus ei
Jeg synger julekvad
Jeg så ham som barn
Jeg trenger deg hver en stund
Jeg tilflukt hos Jesus har funnet
Jeg trenger fram på troens vei
Jeg vet at salig vil jeg blive
Jeg vet hva som forbliver
Jeg vet meg en søvn
Jeg vil heller ha Jesus
Jeg vil prise min gjenløser
Jeg vil stride gjerne lide
Jesus alene mitt hjerte skal eie
Jesus det eneste
Jesus din søte forening å smake
Jesus du som har meg kjær
Jesus er mitt håp min trøst

Jesus Frelser los du meg
Jesus Frelser vi er her
Jesus fylg med meg på ferdi
Jesus hold meg ved ditt kors
Jesus kalles syndres venn
Jesus kjær vær meg nær
Jesus Kristus er oppstanden
Jesus lever, graven brast
Jesus livets rike kilde
Jesus lær du meg å bede
Jesus når jeg skuer ned
Jesus som iblant oss står
Jesus store seiervinner
Jesus styr du mine tanker
Jesus tek seg av den eine
Jesus vær di i min glede
Juble nå mitt glade hjerte
Just a closer walk with thee
Just som jeg er ei med et strå

Kan hende jeg ennå får legge ut
Kast sorgen pp Gud
Kirken er til moder kåret
Kjæreste venn du som vandrer omkring
Kjærlighet er lysets kilde
Kjærlighet foruten like
Kjærlighet fra Gud
Kling no klokka
Klippe du som brast for meg
Kom alle folk
Kom inn i mitt hjerte Jesus
Kom la oss kjærlig vandre
Kom nå for deg beredt
Kom Hellig Ånd med skapermakt
Kom hjerte ta ditt regnebrett
Kom Jesus lys din fred på jord
Kom sannings Ande
Korset vil jeg aldri svike
Krist stod opp av døde
Kvar skal eg vel av
Kved opp Guds folk

La andre prise hva de vil
La din nåde på oss regne
La meg få høre om Jesus
La meg nu din forblive
La oss drage bange hjerte
La oss ile, la oss ile
Langt bortom himlens skyer
Länge länge har mitt hjärta
Led meg gode Gud og Fader
Lei milde ljos
Lev for Jesus for alt annet
Ljos over grav
Lov Jesu namn og herredom
Lovsyng Herren han er nær
Lovsyng vår Herre
Low i the grave he lay/Jesus i graven lå
Lykksalig lykksalig hver sjel som har fred
Lys her inn milde skinn
Lysets Gud vi lover deg
Lær meg å kjenne dine veie
Løftene kan ikke svikte

Med Jesus vil eg fara
Med strålekrans om tinde
Meg bleknet alle roser
Meg til frelse jeg intet vet
Mektigste Kriste, menighetens Herre
Men her må gullet stå sin prøve
Mens tidene går så meget omskiftes
Mi sjelesol min Frelsar kjær
Midt i livet finnes vi
Midt igjennom nød og fare
Milde Jesus dine hender
Min framtids dag er lys og lang
Min Frelser du som legedommen eier
Min Gud og Far jeg streifet om
Min Gud og min Frelser
Min heimstad i det høge er
Min Herre har kalt meg
Min hyrde det er Herren god
Min hyrde du meg svake bær
Min Jesus eg ferdast på jord
Min sjel min sjel lov Herren
Min tro ser opp til deg
Min vandring frem til Kanaan
Mitt hjerte alltid vanker
Mitt hjerte seg fryder

Naglet til et kors på jorden
Navnet over alle navn er Jesus
Ned i veste glader
No koma Guds englar
No livnar det i lundar
No soli bakom blåe fjell
Nu da til lykke med kampen kristen sjel
Nu har jeg vunnet
Nu hjertelig jeg lenges
Nu nærmer seg vår pinsefest
Nu solen går ned
När vintermörket kring oss står
Nærmere deg min Gud
Nå bør ei synden mere
Nå er jeg glad og lykkelig
Nå har jeg funnet
Nå la oss takke Gud
Nå lovsyng Herrens navn
Nå rinner solen opp
Nå vandrer fra hver en verdens krok
Nåde, nåde utan ende
Nådens regn nu faller ned
Når dagen atter sender
Når Gud vil gjøre underverk
Når i vår største nød vi ser
Når ingen dager øyet skuer
Når meg min synd vil krenke
Når mitt øye trett av møye
Når syn og hørsel her forgår
Når synderen rett ser sin våde
Når veiene skilles

Når verden med sin glede sviker

O bli hos meg
O du kjære Golgata
O du som aldri lot meg fare
O Fader la ditt ord din Ånd
O glade pilgrimsflokk
O Gud forstanden fatter ei
O Gud min Gud vad jag är glad
O Gud på nåde rik og stor
O Gud som tiden vender
O Gud vår hjelp i fordums tid
O Hellig Ånd jeg gjerne deg
O Hellig Ånd med nådens hånd
O Hellig Ånd mitt hjerte
O Herre Krist sann Gud og mann
O Herre la ditt rike»
O hjertekjære Jesus Krist
O Jesus ditt navn er en tilflukt i nøden
O Jesus du er min
O Jesus for din alterfot
O Jesus Krist jeg flyr til deg
O Jesus livsens Herre
O Jesus troens dyre skatt
O Jesus åpne du mitt øye
O kjære sjel som vanker
O kjærlighet som slipper ei
O Lam jeg ser deg full av sår
O lue fra Guds kjærlighet
O min Frelser så kjær
O store Gud
Og kan det være jeg får nød
Om din synd er som skarlagen
Om hele jorden her jeg kunne eie
Om noen meg nå spørre vil
Om salighet og glede
Om salighet vi synger
Om stille som floden
Opp alle folk på denne jord
Opp alle som på jorden bor
Opp alle ting som Gud har gjort
Opp du min sjel med sang
Opp gledes alle gledes no
Opp våk og be
Oppstandelsen og livet visst
Overmåte fullt av nåde

Pris Herren høyt med salmer
Pris vår Fader god og stor
Påskemorgen slukker sorgen

Reis deg Guds menighet
Ren og rettferdig himmelen verdig
Rinn nå opp i Jesu navn

Salig er de døde hine
Salig er det folk som vet hva jubel er
Salige visshet Jesus er min
Saligheten er oss nær
Sannhets tolk og taler
Se hist nu kommer den deilige morgen
Se hvor nu Jesus treder
Se solens skjønne lys og prakt
Ser jeg meg i verden om
Sett meg så jeg ser deg Jesus
Si allting til Jesus
Sikker i Jesu armer
Sions vekter hever røsten
Sjå dagen sprett
Sjå det er eit lite barn som kjem her
Skal aldri si farvel
Skal kjærlighet sin prøve stå
Skal vi møtes hist ved floden
Skjønneste hvilens dal
Skriv deg Jesus på mitt hjerte
Sku mot himlen
Slokt er dagens lyse flammer
Solen på himmelen lukket sitt øye
Som den gylne sol frembryter
Som en flod fra himlen
Som en herlig guddomskilde
Som et barn så mangen gang
Som krystall klar er livsens strøm
Sorgen og gleden de vandrer til hope
Stille hjerte vær nu stille
Store profet med den himmelske lære
Store store Gud
Stunder så kjære
Styr du min vandring Frelser så kjær
Stå fast min sjel stå fast
Synes det i kors og pine
Syng da så det giver klang
Syng evangeliet om Jesus
Syng i stille morgonstunder
Søk de forvillede
Søk din Herre mens han finnes
Sørg o kjære Fader du
Så mørk er ei natt
Så ta da mine hender
Så vide om land

Ta Jesus med hvorhen du lenges
Takk at du tok mine byrder
Takk min Gud for alt som hende
Tenk når engang den tåke er forsvunnet
Tiden svinner tiden rinner
Til deg alene, Herre Krist
Til ditt hus med takkesang
Til himlene rekker din miskunnhet Gud

Til kjærleik Gud oss skapte
Tårer kan ei frelse
Tårnhøge bølgjer går

Uforsagt hvordan min lykke
Undarlege er Guds vegar
Under dine vingers skygge
Underfulle konge
Underfullt deilge Eden
Uverdig er jeg Herre

Var är den vän som överallt jag söker
Var Gud ei med oss denne tid
Ved Jesu hjerte har jeg fred
Ved Jesu hjerte stille er
Ved korsets fot hos Jesus
Vel brister sølvsnoren en gang
Velsignet dag o Frelser blid
Velsinget vær o Jesus Krist
Velsignet være Herrens navn
Velt alle dine veier
Ver ikkje redd
Verdens ørken mørk og tåket
Vern din tro og ungdoms krefter
Vi fryder oss av hjertens grunn
Vi går til det land hvor de hellige hviler
Vi kaster atter garnet
Vi må videre frem her er ikke vårt hjem
Vi stemmer i en frydesang
Vi vandrar mot morgonlandet
Vidunderligst av alt på jord
Vil for synd du nåde få
Vis meg veien kjære Frelser
Vær frimodig redde hjerte
Vær glad o sjel og frykt dog ei
Vær i korset tro og stille
Vær trøstig mitt hjerte
Våkn opp du som sover
Vår Fader i det høye
Vår Gud han er så fast en borg
Vår Gud han held vår framtid løynd
Vår Herre er ein hyrding god
Vår sjel er dertil født og båret
Vår store Gud gjør store under
Vår trengsel hvor besværlig

Were you there when they crusified my Lord

You raise me up

Å du store kjærleiks under
Å glade pilgrinsflokk
Å Gud vår hjelp i fordums tid
Å hvilken ære
Å hvor er så god en hyrde
Å hvor jeg er vel til mote
Å hvor salig det skal blive
Å hvor salig å få vandre
Å jeg er så salig
Å jeg vet et land hvor Herren Gud
Å Jesus jeg hvisket ydmykt ditt navn
Å Jesus som har elsket meg
Å leva det er å elska
Å nåde underfull og stor
Å om med tusen tungers prakt
Å om min lovsang kunne lyde
Å salig den Guds ord har hørt
Å salige stund uten like
Å se i nåde til meg ned
Å sie verden rett farvel
Å tenk når engang samles skal
Å tro det er å legge
Å underfulle salighet
Å var eg på Jesus ei levande grein
Ånd fra himlen
Åpen ligger graven

Antall oppdaterte salmekommentarer: 567
Sist redigert 18.08.17