Wexels salmebok

Wilhelm Andreas Wexels er en stor forkynner og betydelig salmedikter. Men hans innsats kommer ofte i skyggen av Magnus Brostrup Landstad. Wexels håpte på at hans Christelige Psalmer skulle bli innført som kirkesalmebok i Norge, men det er som kjent Landstad som fikk oppdraget med å lage den første norske salmeboken. Det er nok mer de nasjonale strømninger i tiden enn Wexels grundtvigianske kristendomssyn som var hovedgrunnen til at hans salmebok ikke slo igjennom.

Allerede i 1826 hadde Wexels kontaktet Grundtvig i Danmark for å få ham med i arbeidet med et forslag til ny salmebok. Men Grundtvig var ikke interessert i dette arbeidet. Wexels arbeidet derfor ut på egen hånd et forslag som ble lagt frem i 1834. Wexels hadde forsøkt å trekke ut det som var brukbart fra Grundtvigs samlearbeid. Men på denne tiden, med gryende norsk nasjonal identitet, var det ikke rom for dansk kultur. I 1840 kom så et nytt forslag som fikk navnet Christelige Psalmer. Flere mente Wexels Psalmebog burde autoriseres til kirkelig bruk, mens andre minnet om Wexels rolle i «forklaringsstriden». Wexels salmebok ble likevel autorisert i en begrenset periode i Slaveriet på AkershusBodsfængselet og i Christiania Tugthus. Det ble også utarbeidet et tillegg som fikk navnet Chistianiatillegget. Dette ble godkjent og utgitt i 1854. Tillegget ble benyttet ved siden av Kingos Salmebog og Evangelisk-christelig Psalmebog r Landstad Kirkesalmebog overtok.

Landstad tok med 2 av Wexels salmer og 3 av hans oversettelser i sin salmebok. I Landstads reviderte salmebok er Wexels representert med 9 originale salmer. Norsk Salmebok har 8 salmer av ham. I Nynorsk Salmebok finner vi også 8 salmer av Wexels, men bare 2 av dem er oversatt til nynorsk. De andre salmene finner vi i tillegget. Salmene Tenk når engang den tåke er forsvunnet og Å tenk når en gang samles skal blir regnet som de to beste av hans salmer.

Kilder:

Lars Aanestad (1965), bd. 2, sp. 1132-1136

Wilhelm Andreas Wexels på norske Wikipedia

Den frie norske salmesiden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *