Han la i min munn en ny sang

Han la i min munn en ny sang.

Det er rart hvordan sangene kan være med å forme livet vårt. Mennesket er det eneste vesenet på jorden som kommuniserer ved hjelp av sang. Og det ser ut til at sangen nærmest er sjelens språk. Blir du først rørt av en sang eller melodi, får du den ikke så lett ut av hukommelsen igjen. Den kjører rundt om og om igjen.

Og hvis det er verdslig musikk jeg lytter til, så er den som stadig kverner rundt i hodet på meg. Den kan være fin nok. Og det trenger ikke å være noe galt i det heller. Men musikken fanger meg. Setter jeg meg ned og søker andre melodier med kristne tekster, så er det dette som kommer tilbake og tilbake igjen.

Jeg husker fra min barndoms dal. Vi hadde ikke mindre enn syv bedehus i bygden. I tillegg hadde vi kirken. Og det ble også bygd et menighetshus i tilknytning til den. Ingen skulle ha noen unnskyldning for å ikke å finne frem til et sted hvor Guds Ord ble forkynt. Men det var den lille flokk hvert sted. En trodde nærmest det var en lov at når de gamle ble borte, kom det ingen nye til. Men etter det jeg kjenner til, lever fremdeles bedehusene i beste velgående.

Bedehusene forvaltet en rik sangskatt. Hver misjon hadde kanskje sin egen sangbok avhengig hvor de befant seg i kirkelandskapet. Noen var nært knyttet til kirken, andre hadde brutt ut og sto helt på egne ben. Men de hadde sangene. Mye av sangtekstene var felles kristelig arvegods. Jeg husker min mor spesielt for sangen. Hun hang gjerne over vasken og brekket seg i migrenen som plaget henne i alle år. Men hun sang. Det gjorde noe med et lite barnesinn. Det er vel sangen og bønnen jeg husker hennes mest for rent kristelig sett. Men livet hennes talte nok sterkest til de som ikke kalte seg for kristne. Hun holdt alltid ord og hun var alltid raus.

Vi hadde også misjonsforening, kvinneforening, barneforening og søndagsskole. Alt falt liksom naturlig inn. De var med i alt. Arbeidet var gården og husarbeidet. Fritiden var bedehuset. Emissærene vanket inn og ut hjemme. De spiste og de sov der. Det fulgte velsignelse med sånt. Da jeg i ungdomstiden brøt med kristentroen, gikk det ikke så mange år før Herren møtte meg igjen. Jeg var i militæret og var invitert av en soldatvenn på et kristelig husmøte. Det ble ikke bare den ene gangen. Jeg gikk flere ganger. Det så ikke ut til at det var mulig å unngå samlingene og en nyttårsaften på vakt i kongens klær, skjønte jeg at jeg skulle tjene en annen Konge resten av mitt liv. Han la i min munn en ny sang.

Det gikk en vekkelsens vind over Sætermoen i 1970/1971. Mange fikk ta imot Jesus som sin personlige Frelser og Herre. Endog om natten kunne det i en av leirene komme soldater og be om forbønn. Jeg var ikke selv vitne til det, men jeg husker jeg ble sterkt grepet av det som ble fortalt. Noen av sangene har jeg sikkert tatt med meg senere i livet. Men det finnes i forrige århundre en kristen personlighet som Norge knapt har sett maken til. Han ble kalt «Herrens glade hurragutt.» Aage Samuelsen ble kristen året før annen verdenskrig sluttet. Det var også sangen som dro ham mot bedehuset og fikk ham til å stoppe opp. Han som hadde spilt i danseband, skulle snart spille på andre strenger til Herrens pris. Ikke mindre enn 300 sanger har vi fra ham.

Den kanskje mest kjente sangen til Aage Samuelsen er «O, Jesus du som fyller alt i alle.» Jeg har sunget på den i flere dager nå. Jeg husker ikke alle versene, men melodien kjører rundt og rundt. Sangen har bitt seg fast og lever sitt eget liv inni i meg et eller annet sted. En enkelt strofe eller en del av en melodi kommer igjen og igjen. Den er den eneste Samuelsen-sangen som den norske kirke har tatt til seg. Sangen er med i tillegget til Norsk Salmebok. I pinsevennenes sangbok, Evangelietoner, har de tatt med to av hans sanger. Det sier vel kanskje også noe om hvor kontroversiell Aage Samuelsen var og fortsatt er. Sangen har en egen historie som vi skal komme tilbake til etterpå. Her skal vi først sitere et par vers fra sangen i nynorsk oversettelse (Salmebloggeren 2016).

O, Jesus du som fyller alt i alle.
Så miskunnsam og rik på nåde er.
Eg som Maria ved din fot vil falle.
For ingen kvilestad er betre her.

Min Jesus god, ditt kjære namn eg nemner.
Frå djupet av mitt hjarta prisar deg.
Og gjennom mørke skyer fram eg stemner.
Til nådesola gjennomstrålar meg.

Det hadde seg slik at Samuelsen høsten 1947 holdt noen møter i Evangeliesalen på Grünerløkka i Oslo. Og det ser ut til at han var innkvartert i et privat hjem. Vi lar broder Aage selv fortelle hva som skjedde videre:

«Jeg var da i et hjem og spiste middag. Etter middagen skulle jeg legge meg på sofaen og hvile litt. Klokken var halv fire, og jeg hadde bare ligget i fem minutter, så hørte jeg en vidunderlig melodi og sang. Jeg reiste meg opp, grep blokk og penn og skrev teksten ned med en gang, Da jeg sang denne sangen på møtet, falt ånden over hele salen. Kveld etter kveld sang jeg den, og mange sjeler ble frelst.»

Sangen har vært sunget av mange etter dette. Den synges både i kirker og bedehus i Norge. Og på 1970-tallet brukte den populære norskamerikanske gospelsangerinnen Evie Törnqvist sangen som tittelspor på et av sine mestselgende album. Og siden har den her hjemme blitt innspilt av bl.a. Odd Nordstoga, Jan Groth, Gunstein Draugedalen, Kenneth Sivertsen, samt korene Skruk og Oslo Gospel Choir.

En annen sang som de fleste har et forhold til er «Perleporten». Den går under flere forskjellige navn. Tittelen «Han skal åpne perleporten» benyttes også ofte. Det er åpningslinjen i koret til sangen. Mange forbinder også denne sangen med Aage Samuelsen. Sikkert er det at han har sunget denne sangen og sikkert er det også at mange som ikke har noe tak over hodet engang, synger på denne sangen. Jeg husker den fra min ungdomstid i Bergen. Vi gikk ut på gater og streder og inviterte folk til å komme på møte hvor vi vitnet og sang. Senere ble det også servert en liten matbit og litt kaffe. Mange hadde nok drukket sterkere ting enn det. Men sangen «Han skal åpne perleporten, slik at jeg får komme inn,» den kunne de. Også broder Aage slet med Kong Alkohol, selv etter at han hadde tatt imot Jesus. Livet er ikke alltid så enkelt. Vi tar med noen få linjer på nynorsk (Salmebloggeren 2016) av sangen Han skal åpne perleporten.

Som ei herleg guddomskjelde
Mektig djup og rik og stor
Er Guds kjærleik og hans nåde
Som i Jesu hjarta bor.

Kor:

Han skal åpna perleporten
slik at eg får komma inn
For ved blodet har han frelst meg
Og meg vara her som sin.

Offisielt er sangens tittel på norsk «Som en herlig guddomskilde» Den er opprinnelig svensk, men ble kjent i USA da sangforfatteren utvandret til Amerika på begynnelsen av 1900-tallet. Her ble sangen senere oversatt til engelsk med tittelen «He The Perly Gates Will Opnen.» Originalteksten er fra 1917 og den er skrevet av svensk-amerikaneren Fredrik Arvid Bloom. Familien flyttet til Stockholm i 1883 og Fredrik tok sin navigasjonseksamen og ble sjømann. Han flyttet offisielt til USA i 1902 mens han tok opp nye studier (1901-1904) ved et pastorseminar i Chicago. Der gikk han inn i Frelsesarméen.

Så jobbet han en del år som frelsesoffiser, men også han fikk problemer med alkoholen. Vi vet ikke sikkert hva som skjedde. Noen hevder også at han kom på kant med loven og havnet i fengsel. Men han kom ut igjen og Herren møtte ham igjen. I 1917 mens første verdenskrig fremdeles raste, ga han seg over til Jesus på et frelsesarmémøte i Chicago. Noen venner av ham tok ham med hjem til seg, ga ham omsorg og varme. Han fikk sterk kaffe så han kom til seg og der ble sangen skrevet ned. På svensk het sangen «Som en härlig gudomskälla». Kanskje er det nettopp dette som ligger bak teksten vi siterer på svensk:

En gång som en jagad duva,
som en sårad hjort jag var,
men ett djupt förkrossat hjärta
Jesus ej förskjutit har.

Kör:

Han har öppnat pärleporten,
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.

Jeg kom plutselig over en annen sang mens jeg leste om Aage Samuelsen. Da jeg hørte melodien, kjente jeg sangen igjen. Vi hadde på en måte en offisiell og en uoffisiell sangbok på bedehuset. På de vanlige møtene i Småsalen brukte vi Sangboken. Noen hadde kanskje et ord fra Bibelen de ville dele med andre. Andre leste opp en sang de var blitt glad i. Men noen ganger var møtene i Storsalen og da hadde vi besøk. Det var gjerne også et Musikklag. Her ble det sunget andre sanger. Mange var bare håndskrevet. Jeg er ganske sikker på at en av sangene jeg hørte der for over 40 år siden var «Jesus er livet for meg.»

Vi siterer strofe en og koret på nynorsk av sangen slik den står på siden til Nordenvinden. Strofen og koret ble oversatt av Salmebloggeren (LeH) i 2016 siden originalen fremdeles er beskyttet av åndsverksloven. På Nordenvinden finnes det imidlertid 20 av sangene til Aage Samuelsen. Men jeg er snart den lykkelige eier av Sildigregn, broder Aages egen sangbok. Tekst og melodi til denne sangen er ellers ved Aage Samuelsen.

Vi siterer strofe en (LeH):

Sorgfull så ofte i verda eg var,
Tung var den børa av synder eg bar.
Men då eg i gråt ved krossen fall ned,
Fylte han hjarta med fred.

Vi siterer koret (LeH):

Jesus er livet for meg.
Lyset han er på min veg.
Alt som eg treng her, det har eg i han.
Jesus er livet for meg.

Broder Aage ble nok ofte både hånet og misforstått som han også skriver i sangen. Men hans engasjement for Herren, hans inderlighet og ekthet i det han skrev i sangene, kan ingen ta fra ham. «Jesus er livet for meg. Lyset han er på min vei. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Jesus er livet for meg.» Så enkelt kan det bli sagt. Broder Aage var mye syk i oppveksten og ingen trodde han skulle få vokse opp. Han fikk aldri fullført folkeskolen. Men Gud fikk brukt ham i sitt rike, det er jeg sikker på. Aage Samuelsen fikk heimlov i 1987. Begravelsen ble forrettet av KrF-politikeren Kåre Kristiansen, og sangeren Ruth Reese sang «Oh Lord, he did the best he could, so give him a crown» mens flere hundre Aage-tilhengere sto utenfor den fullsatte kirken og gråt.

«Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren.» (Salme 40, 4).

Kilder:

Bibelen (1930)

Elias Akselsen: O Jesus du som fyller alt i alle – sanger av Aage Samuelsen
He The Perly Gates Will Open
Hymn History: «He the Pearly Gates Will Open»

Aage Samuelsen på Wikipedia
Herrens glade trubadur
Sanger av Aage Samuelsen