Tap ikke motet

Tap ikke motet.

«Ta deg i vare og hold deg i ro. Vær ikke redd og miss ikke motet for disse to rykende vedskiene, for den brennende vreden til Resin og Aram og Remalja-sønnen.» Jes 7.4

Hva er bakgrunnen for disse ordene?
Hva har disse ordene å si oss i dag?

Hva er bakgrunnen for disse ordene?

Bakgrunnen er at Akas var konge Juda. Resin, kongen i Aram, dro sammen med Pekah Remaljasønn, kongen i Israel, opp til Jerusalem for å ta byen. Da ble det meldt til David’s hus, står det, at aramerne hadde slått leir i Efraim. «Da skalv kongens og folkets hjerter liksom trærne I skogen skjelver i vinden,» kan vi lese. Men Jesaja fikk beskjed fra Herren at han skulle gå og møte kong Akas og si til ham: Ta deg i vare og hold deg i ro. Vær ikke redd og miss ikke motet. De prøvde å ta Jerusalem, men de klarte ikke å komme med angrep, leser vi. «Om 65 år er det ute med Efraim, så det ikke mer er et folk, at Samaria er Efraims hode og Remalja-sønnen høvding i Samaria,» står det i Jes 7.8-9. Efraim står her for Israel, eller Nordriket, som skilte seg fra Juda-riket, eller Sørriket, etter at kong Salomo døde i 931 f. Kr. Samaria falt i 722 f. kr og Efraim, Nordriket (Israel) gikk til grunne slik profetien hadde sagt.

Hva har så disse ordene å si oss i dag?

De er først og fremst ord til trøst og oppmuntring og en mektig fire-foldig proklamasjon fra Herren; Ta deg i vare og hold deg i ro! Vær ikke redd og miss ikke motet!

Det går Guds folk vel.

Men ta deg i vare. Pass på hvordan og hvor du går. Det er så lett å se på det ytre, at de gudløse har det bra. Men i Bibelen står det faktisk at den gudløse har mange plager. «Mange plager må de tåle de som løper etter andre guder», leser vi i Salme 16,4. Det er sterk kost for en troende som av og til tror at den vantro har det så bra her i livet. Nei, slik er det ikke, sier salmisten. «Den gudløse har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, kroner han med miskunnhet,» står det i Salme 32,10. Og la oss ta med enda et ord fra Salme 37,12-13: «Den gudløse legger vonde planer mot den rettferdige og skjærer tenner mot ham. Men Herren ler av ham,» står det, «for han ser at hans dag kommer.» Nei, tar du deg i vare så du holder deg på den rette stien, så går det deg vel sammen med Guds folk.

Gud kjemper for sitt folk.

Hold deg i ro, lyder det fra profeten Jesaja til kong Akas. Det er Gud som skal stride for deg. Det er så lett å glemme dette. Folkets hjerter skalv, med Resin og Pekah kom ikke til med noe angrep. Hold deg i ro, var budskapet. Det er Herren som skal stride for deg. Og det gamle ordet fra 5. Mos.33.25 gjelder også i dag: «Som dine dager er, skal din styrke være.» Og lenger nede i samme kapitlet leser vi: «En bolig er den eldgamle Gud og her nede er hans evige armer.» 5.Mos 33.27. Nei, Gud har nok ikke glemt sitt folk. Hold deg i ro så vil Herren kjempe for deg. Guds Ord til Juda, gjelder også hans folk i dag.

Vær ikke redd.

Vi har så lett for å se oss omkring på tegn i tiden: Katastrofer, sykdom og ulykker. Og det er mye trist som skjer. Men Herrens Ord gjelder fremdeles. Alt dette må skje. «Se til at dere ikke blir skremt,» leser vi i Matt 24,6. Og la oss ta med et ord fra Lukas også: «Men når alt dette tar til å skje, da reis dere opp og løft hodet. For forløsningen deres er nær.» Luk 21.28. Det er Mesterens, den Herre Jesus Kristus eget Ord. Hans Ord gjelder til evig tid. Bli ikke redd. Vær frimodig.

Tap ikke motet.

«Vær ikke redd» og «Tap ikke motet» er vel kanskje to sider ved samme sak. Selve uttrykket står bare her i hele Bibelen. Og vi finner det altså i Jes 7,4 «Tap ikke motet.» Det er utgangspunktet for en vidunderlig sang som heter nettopp det:

Tap ikke motet du kjære

Tap ikke motet du kjære,
for da er det dyreste tapt.
Gud har en lekse å lære,
hvert menneskebarn han har skapt.

Nei, det er ingen grunn til å være mismodig. Jesus vet om deg. Han vet at du sliter og har det tungt. I Mark 6,48 leser vi: «Han så at de slet og rodde tungt for de hadde vinden mot seg.» Men Jesus kjenner sine. Han kom gående på sjøen da disiplene stridde hardt i motvind. Og de forstod ikke at det var Jesus. De trodde det var et spøkelse og skrek høyt. «Men i det samme snakket Jesus til dem,» står det. Og han sier: «Vær frimodige, det er meg. Vær ikke redde.» Mark 6,50. Ikke glem at det er Jesus som kommer til deg. Og han ber deg vennlig å komme til ham når du har det vanskelig. «Kom til meg alle dere som sliter og har det tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile.» Matt. 11,27

Peter fikk også en innbydelse til å komme til Jesus. Du finner den i Luk 14. Jesus gikk på vannet og Peter ville gå å møte ham. «Da sa Peter til ham:»,står det, «Herre er det du så si at jeg skal komme til deg på vannet. Kom, sa Jesus.» Luk 14, .»Peter gikk ut av båten og gikk på vannet, bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd og begynte å synke», leser vi i Matt 14.28-30. Peter glemte å se på Jesus. Han lå der og kavet i bølgene og ropte: «Herre, frels meg.» Peter klarte ikke en gang å rette ut hendene til Jesus. Men det var nok å si: Herre, frels meg. «Med det samme rettet Jesus ut hånden og grep tak i ham.» Mark 14,31. Nei, det fins ingen grunn til mismot, for deg som på Kristus trur. Tap ikke motet. «Vær frimodige. Det er meg. Vær ikke redde.» Matt 14.27

Det var ordet Gud gav til Jesaja. Han skulle gå og møte kong Akas og si: «Ta deg i vare og hold deg i ro. Vær ikke redd og miss ikke motet…» Jes 7,4. «Frykt ikke, jeg har løst deg ut; jeg har kalt deg ved navn, du er min.» Jes 43,1. «Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom» Jes 53,5.

Klippe, du som brast for meg,
la meg skjule meg i deg!
La det vann og blod som går
fra din sides åpne sår,
rense meg i nådens pakt
fra all syndens skyld og makt.

(2006)