Vær ikke redd

Vær ikke redd.

Jes. 43,1: «Vær ikke redd! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.»

Vi finner en nær sammenheng mellom profetiene i Jes. 7,4 og Jes. 43,1. Ordene i Jes. 7,4 ble brakt kong Akas i en veldig vanskelig stund. Resin og Pekah ville angripe og ta Jerusalem. Slik står det: «Ta deg i vare og hold deg i ro! Vær ikke redd, og tap ikke motet.» Jes. 7,4. Det er Gud som skal stride for deg, kong Akas. Men leser vi teksten sammen med Immanuel-tegnet i Jes. 7,14 får vi en vidunderlig profeti: «Se, en jomfru skal bli med barn og skal føde en sønn og hun skal kalle ham Immanuel.» Da har vi ingenting og frykte. En Frelser er født. Gud er med oss.

Her i Jes. 43,1 er det utdypet hvorfor vi ikke har noen grunn til å frykte:

1. Jeg har gjenløst deg.
2. Jeg har kalt deg ved navn.
3. Du er min.

Jeg har gjenløst deg.

Uttrykket kommer fra den tids strafferett. Det var hode for hode og hånd for hånd. Hvis en dødsdømt skulle bli satt fri, måtte noen betale løsepenger for ham. I de Nye testamentet tar Jesus på seg skylden for alle mennesker i denne verden. Det gjelder for meg og det gjelder for deg. «Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, sølv eller gull, dere ble frikjøpt fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, det var med Kristi dyre blod.» 1. Pet. 1,18.

I NT er Jesus en som har betalt løsepenger for alle ved å dø på korset. «Jesus gikk i ditt sted, så du skulle slippe å gå i hans sted», har en sagt. Gud har gjennom Jesus Kristus gjenløst deg. Du er fri og ikke trell under synden lenger.

Jeg har kalt deg ved navn.

De som vi kjenner godt, bruker vi bare fornavnet på. Når hyrden kaller på sauene sine, kjenner de røsten hans og følger ham. Jesus er den gode hyrde, «Herren er min hyrde, det mangler med ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han fører meg til vann der jeg får hvile, og gir meg ny kraft.» Salme 23,1-3. Jesus kjenner alle ved navn og han vet godt hvem du er.

Du er min.

Når to unge finner hverandre i kjærlighet, binder de seg til hverandre i en ekteskapspakt. De setter ring på hverandres finger som et tegn på at nå er du min, bare min. Slik er det også med Gud. Du er tegnet med korsets tegn på din panne og ditt bryst som et synlig bevis på at du hører den Herre Jesus Kristus til.

Gud passer på sin eiendom som om det var hans øyenstein. Alle mennesker som i tro tar imot Jesus, blir en del av denne Guds eiendom. Derfor skal du ikke være redd. Du er gjenløst ved Jesu blod på korset. Han sier til deg: «Jeg har kalt deg ved navn. Du er min.»

Klippe du som brast for meg,
la meg gjemme meg i deg.
La det vann og blod som går,
fra din sides åpne sår.
Bli for meg en helseflod,
som gjør sjelen glad og frod.

(2006)