Du evige klippe

Du evige klippe, hos deg er det ly.

Vi finner sangen i Metodistenes Salmebok som nummer 221 med tre strofer og i Sangboken (SaB) fra 1983 som nummer 302 med fire strofer og refreng. Her er sangen plassert under temaet ”Guds omsorg, tro og tillit”. Den er skrevet av William Orcutt Cushing i 1876 og oversatt til norsk av Martin Hansen i 1889. Melodien er ved Ira David Sankey fra 1877.

Vi siterer strofe en (SaB):

Du evige klippe, hos deg er det ly.
Til deg i min trengsel og tvil vil jeg fly.
Så fattig, uverdig, dog trøster du meg,
O, evige klippe, jeg kommer til deg!
Kommer til deg, kommer til deg.
O evige klippe, jeg kommer til deg.

Salmen er oversatt fra engelsk. Originaltittelen er O safe to the rock that is higher than I. Vi finner salmen publisert i Welcome Tidings i 1887, hvor musikken er komponert av Lowry, Doane og Sankey. Komposisjonen var laget som en melodi til teksten O Safe to the Rock That Is Higher than I. Opprinnelig var den norske teksten bare strofe 1, 2 og 4. Strofe 3 er oversatt senere fra dansk.

Vi siterer strofe to (SaB):

I gleder og sorger, i angst og i nød,
I armod og sykdom, i liv og i død,
Når ondskapens hærer vil anfalle meg,
Da, evige klippe, jeg kommer til deg.
Kommer til deg, kommer til deg.
O evige klippe, jeg kommer til deg.

Gud har full kontroll. Uansett hva som skjer, så gjør Gud alltid det som er best for oss. Også prøvelser kan det komme noe godt ut av. Da Jesus ble født, kom de vise menn med gaver til Jesusbarnet. Det var gull, røkelse og myrra. Gavene var et vitnesbyrd om at Jesus er konge, livets konge. Men hans rike er ikke av denne verden. I himmelen ligger det skatter gjemt for oss. Men her er det han som kommer med gull: ”Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å smøre på øynene dine, så du kan se.” (Åp 3,18). Den rikdom Gud vil gi oss, er lutret i ild. Bare den er ren og kan tåle Guds hellige åsyn. Det var budskapet til engelen for menigheten i Loadikea. Men selv om menigheten var lunken, sa den var rik, hadde overflod og manglet ingenting, var det likevel håp for den. ”Jeg refser og irettesetter alle dem jeg har kjær. La det bli alvor og vend om! Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Den som seirer, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone”. (Åp 3, 19-21).

Vi siterer strofe tre (SaB):

Hvor lyst er dog livet fra fjellborgen min!
Hvor salig, o Jesus, at jeg fant der inn!
Om all ting forandres, om all ting forgår,
Jeg hviler i klippen som evig består.
Hviler i deg, hviler i deg.
Du evige klippe, jeg hviler i deg.

Melodien fikk navet Hiding in Thee. Den ble komponert i Moravia i New York i 1876, skriver William O. Cushing. Men selve salmeteksten ble ikke til uten mange tårer, hjertekonflikter og sjelebekymringer, skriver engelske CyberHymnal om den. Så det ligger mye kamp og nød til grunn for denne salmen. Det ser vi også klart i strofe tre: ”I glede, i trengsel, i liv og i død / i armod og sykdom, i angst og i nød / når ondskapens hærer vil anfalle meg / o evige klippe, jeg kommer til deg.” Foranledningen til at salmen ble skrevet, var et direkte spørsmål fra sangevangelisten Ira Sankey om William O. Cushing ville skrive en sang som han kunne bruke i sine evangeliske kampanjer. Cushing så på dette som et direkte kall fra Gud og bad om at sangen måtte bli til Herrens ære. Og det er den blitt. Salmen er oversatt til blant annet norsk, dansk, tysk og russisk. Og på svensk heter salmen O Herre, min klippa, min salighets borg.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Hvor ofte i livet jeg løp til min borg
Når nøden var stor, og der gråt ut min sorg.
Når klokken kaller til oppbrudd for meg,
Da, evige klippe, jeg hviler i deg.
Hviler i deg, hviler i deg.
Du evige klippe, jeg hviler i deg.

Kilder:

Sangboken (1983)

Tobias Salmelid (1997), s. 500
Lars Aanestad (1962), bd 1, sp. 81

Salmen på dansk
Salmen på engelsk

William Orcutt Cushing på CyberHymnal

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *