En morgen uten synd

En morgen uten synd jeg våkne får.

Sangen er skrevet av den svenske forfatteren og salmedikteren Charlotte Cecilia av Tibell i 1867. På norsk finner vi sangen i en eldre utgave av Sangboken (SaB) som nummer 854 med fem strofer. Sangen står plassert under ”Himmelen”.

Vi siterer strofe en (SaB):

En morgen uten synd jeg våkne får,
En morgen glad hos Frelseren der hjemme,
Og se forklaret der hans dyre sår
Og høre lyden av hans kjære stemme.

Charlotte Cecilia av Tibell ble født i Stockholm 29. januar 1820. Hennes far var general Gustaf Wilhelm av Tibell. Men han døde allerede da Charlotte var 12 år gammel. Det var derfor stemoren som ble alene om hennes og halvsøsterens oppfostring, skriver Aanestad.

Vi siterer strofe to (SaB):

Og evig er det hjem som åpnes der,
Det han beredte sine frelste skarer.
Der får vi prise Jesus, vennen kjær,
Som freste oss fra syndens mange snarer.

I sin ungdom skrev Charlotte Tibell fedrelandsdikt og hun fikk ros for sin originalitet. Senere, da hun ble en troende, diktet hun en rekke salmer og sanger. Den første samlingen kom ut anonymt under signaturen C. T. i 1852. Salmesamlingen fikk tittelen Blommor vid vägen till Zion. Her finner vi også En morgon utan synd jag vakna får som sangen heter på svensk.

Vi siterer strofe tre (SaB):

Tenk hvilken jubel, hvilken frydesang
Som bruser der for Guds og Lammets trone!
Vi skulle mektig løftes på vår gang
Om til vårt øre nådde blott en tone.

Charlotte Tibell var en nær venn av Lina Sandell-Berg og Agatha Rosenius. Det har trolig også satt sine spor i hennes lyrikkk og i hennes trosliv. Men de siste årene av sitt liv var Charlotte Cecilia av Tibell mye syk. Hun døde på et sykehus i Stockholm 16. april 1901.

Vi siterer strofe fire (SaB):

Dog, han er er nær hos sine, ja han går
Selv foran oss, det får vi glade sanne,
Hans dyre ord, som fjellet fast det står,
Og løftets ark går over dype vanne.

De tre mest kjente sangene etter Charlotte Tibell er trolig, i tillegg til vår salme, Har du börjat og Hell dig, julafton, härliga, klara. De er også publisert på svenske Wikisource. Sangen En morgen uten synd jeg våkna får er omdiktet av Erik Nyström og i hans versjon begynner alle fem strofene med ”En morgon”.

Vi siterer strofe fem (SaB):

Så vent din Herre, tiden er så kort,
Er reisen stormfull, å hvor skjønn er havnen!
Ja, vent en evig morgen og se bort –
Nei, se kun hjemad – Jesus åpner favnen!

Kilder:

Sangboken (1948)

Lars Aanestad (1965), bd 2, sp. 1056-1057

Charlotte Cecilia af Tibell på Wikipedia
En morgon utan synd jag vaknar får på Wikipedia

En morgon utan synd jag vaknar får på Wikisource