Copyright

Vi får en god del spørsmål om tekster. Mange spør etter originalen. Hadde det vært lov å legge ut verket, hadde vi også gjort det. Men slik er ikke virkeligheten. Et åndsverk er beskyttet fra å bli kopiett fritt av hvem som helst. Det kalles copyright. Skal verket publiseres av andre enn forfatteren selv, må rettighetshaveren ha vært død i mer enn 70 år. Vi kan derfor ikke sende tekster til de som ber om det. En mulighet er selvfølgelig f. eks. å kjøpe den danske, norske eller svenske salmeboken. Men salmen er fremdeles beskyttet fra å bli lagt ut. Salmebloggeren har som policy at stoff som presenteres på Salmebloggen bare publiseres på denne bloggen og ikke i andre sammenhenger verken av økonomiske eller ideelle årsaker.

I enkelte sammenhenger har Salmebloggeren løst problemet med rettighet ved å oversette salmen til norsk selv. Men da er det Salmebloggeren som har copyright på den norske utgaven. Det er fremdeles copyright på originalteksten. En annen mulighet er å spørre om tillatelse til å legge ut en salme som er kopibeskyttet. Det har Salmebloggeren gjort med Trygve Bjerkrheim sine tekster. Copyright tilhører Lunde Forlag, men Salmebloggeren har fått lov til å legge ut verker av Trygve Bjerkrheim så lenge de ikke utnyttes økonomisk. Men verket er dermed ikke fritt for andre. Det skal innhentes tillatelse eller betales kompensasjon til rettighetshaver for å benytte verket. Det syndes dessverre mye på dette området og det er en stor skam. Facebook hindrer imidlertid, eller eventuelt svartelister, folk som prøver å legge ut kopibeskyttet musikk. Kontoen kan også bli stengt slik at brukeren ikke får tilgang lenger.