Blix

Elias Blix

1. Ber no bod til alle land NoS 95
2. Dagsens auga sloknar ut NoS 820
3. Ein båt i stormen duva NoS 470
4. Fred, det er eit fagert ord NoS 447
5. Gamleåret seig i hav NoS 85
6. Gud signe vårt dyre fedreland NoS 739
7. Himmelen med all sin her NoS 288
8. Jesus du er den himmelveg NoS 419
9. Jesus, eg deg trur på ordet NoS 145
10. Jesus, lyft ditt ljose merke NoS 1091. Kling no, klokka NoS 65
12. Kom, Heilag Ande, himmeltrøyst NoS 225
13. Kved opp, Guds folk, syng høgt i kor! NoS 224
14. Med Jesus vil eg fara NoS 418
15. Livet lid, til kvelds det hallar NoS 255
16. Ljos over grav som oss livsvoni gav NoS 188
17. No koma Guds englar med helsing i sky NoS 63
18. No livnar det i lundar NoS 765
19. No soli bakum blåe fjell NoS 817
20. Sjå, Jerusalem NoS 17
21. Syng i stille morgonstunder NoS 710
22. Så elska Gud oss, at han gav NoS 163
23. Underlege ting å sjå NoS 18
24. Å Jesus, lat meg ljoset sjå NoS 101
25. Å tenk på Gud i ungdoms år NoS 403

Dette er bare et utdrag av salmene vi finner av Elias Blix i Norsk Salmebok. Han er representert med 51 originale salmer i denne salmeboken.