Brorson

Hans Adolph Brorson.

1. Den store, hvite flokk å se NoS 244
2. Den store, kvite flokk å sjå NoS 245
3. Den tro som Jesus favner NoS 107
4. Den yndigste rose er funnen NoS 41
5. Guds Sønn har gjort meg fri NoS 330
6. Halleluja, jeg har min Jesus funnet NoS 443
7. Her kommer, Jesus, dine små NoS 42
8. Her kjem me, Jesus, dine små NoS 43
9. Hvor er det godt å lande NoS 850
10. Hvordan takker vi vår Herre NoS 410
11. I dag skal all ting sjunge NoS 201
12. I denne glade juletid NoS 44
13. Jeg går i fare hvor jeg går NoS 106
14. Jeg ser deg, o Guds lam å stå NoS 200
15. Korset vil jeg aldri svike NoS 75
16. Kven vil no meg klaga NoS 329
17. Mitt hjerte alltid vanker NoS 45
18. Når mitt øye, trett av møye NoS 849
19. O du min Immanuel NoS 368
20. O Fader, la ditt ord, din Ånd NoS 530
21. O Gud, som tiden vender NoS 758
22. Opp alle folk på denne jord NoS 506
23. Opp, alle ting som Gud har gjort NoS 283
24. Opp, våk og be NoS 442
25. Overmåte full av nåde NoS 269
26. På Jesu død og dyre sår NoS 11
27. Saligheten er oss nær NoS 84
28. Stå fast min sjel, stå fast i Herrens kriger! NoS 74
29. Til høgtid no seg samle NoS 10
30. Til regnskap gjør deg nå beredt NoS 760
31. Vær frimodig, redde hjerte NoS 484
32. Å, hvilken ære NoS 365
33. Å, hvor er jeg vel til mote NoS 328
34. Åpen ligger graven! NoS 175

Vi finner 32 salmer av Hans Adolph Brorson i Norsk Salmebok. Med de to salmene som foreligger både på bokmål og nynorsk, er det alt i alt 34 salmer av ham i denne salmeboken.