Brun

Johan Nordahl Brun.

1. Hos Gud er evig glede! NoS 444
2. Jesus lever, graven brast! NoS 179
3. Jesus som iblant oss står NoS 181
4. La denne dagen, Herre Gud NoS 662
5. Å salig den Guds ord har hørt NoS 605
6. Ånd over ånder, kom ned fra det høye NoS 217

Vi finner 6 salmer av Johan Nordahl Brun i Norsk Salmebok