Grundtvig

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig.

1. Alt står i Guds faderhånd NoS 308
2. Apostlene satt i Jerusalem NoS 221
3. Blomstre som en rosengård NoS 13
4. Deilig er den himmel blå NoS 93
5. Den signede dag som vi nu ser NoS 219
6. Det kimer nå til julefest NoS 52
7. Dette er dagen som Herren har gjort NoS 572
8. Du som går fra den levende Gud NoS 218
9. For deg, vår Herre, er tusen år NoS 759
10. Fred til bot for bittert savn NoS 607
11. Frå himmelen Guds Ande for NoS 220
12. Gjev meg Gud, eit salmemæle NoS 275
13. Guds menighet, syng vår skaper NoS 371
14. Guds ord det er vårt arvegods NoS 549
15. Han stod med strålekrans på Tabor NoS 100
16. Her møtes alle veie NoS 826
17. Herre, din apostelskare NoS 551
18. Herre, hvor skal vil gå hen NoS 144
19. Hill deg, Frelser og forsoner NoS 161
20. Hvor Herren ikke bygge vil NoS 691
21. Hør vår helligaftenbønn NoS 160
22. I all sin glans nu stråler solen NoS 222
23. I dag, på apostolisk vis NoS 768
24. Ikke sørg for dem som sover NoS 854
25. Kim, alle klokker NoS 57
26. Kirken den er et gammelt hus NoS 689
27. Kjære Guds barn, ver utan sorg NoS 489
28. Kjærlighet er lysets kilde NoS 223
29. Krist stod opp av døde NoS 182
30. Morgonstund har gull i mund NoS 778
31. O kristelighet NoS 853
32. Påskemorgen slukker sorgen NoS 183
33. Som hjorten så klagende skriker NoS 476
34. Som vårsol renn med morgonglo NoS 764
35. Vidunderligst av alt på jord NoS 535
36. Vår Herre Jesu minnefest NoS 643

Vi finner 36 originale salmer av N. F. S. Grundtvig i Norsk Salmebok.