Kingo

1. Aldrig er jeg uden Vaade LK 272
2. Alle I, som eder vende LK 329
3. Alle Ting er underlige LK 152
4. Bort Sorg og Klag’, fryd dig hver Kristi Lem LK 406
5. Den Naade, Gud os haver ted LK 535
6. Den Naade, som Gud haver gjort LK 426
7. Den rette Dyders Moder LK 226
8. Den Vei, der ind til Jesum gaar LK 116
9. Der Døden slog Herodes ned LK 183
10. Det runde Himlens Stjerne-Telt LK 192
11. Eia, hvor vel du veed min Tarv LK 290
12. Enhver, som tror og bliver døbt LK 34
13. Er Skibet nu Og Folk i Fare stedt LK 222
14. Fra Fristelser og Satans Stød LK 267
15. Fra Himmelen hid til os ned LK 401
16. Følg, Jesu, med! Jeg er din Vandringsmand LK 358
17. Gak under Jesu Kors at staa LK 331
18. Gid jeg, o Jesu, følger dig LK 289
19. Giv, helligste Treenighed LK 579
20. Giv, o Gud, jeg aldrig glemmer LK 386
21. Give Gud i Himmerige LK 385
22. Gud Faders Navn og Ære LK 197
23. Guds Naade og Aarvaagenhed LK 245
24. Hav Tak, o Gud, vor Skabermand LK 600
25. Helligste Treenighed LK 36
26. Hvad er det for en Snekke LK 219
27. Hvor deilig skal Guds Kirke staa LK 484
28. Hvor gaar du hen O søde Himmel-Søn LK 198
29. Hvor lifligt er det dog at gaa LK 357
30. Hvor saligt var det Ægte-Par LK 203
31. Hvor stor er dog den Glæde LK 196
32. Hvor tryg en Vei LK 156
33. Hører til, I høie Himle LK 316
34. I Kristne, I som kaldes vil Guds Barn LK 286
35. I Kristne, I som træde LK 234
36. Ingen Høihed, ingen Ære LK 321
37. Jeg glæder mig LK 35
38. Jeg løfter Sjæl og Øie op LK 236
39. Jesus dør, og Jorden ryster LK 335
40. Jesu, giv mig Graad og Sukke LK 322
41. Jesus, som skal Verden dømme LK 325
42. Klar op, mit Hjerte, Sjæl og Sind LK 428
43. Kommer I, som vil ledsage LK 328
44. Lad andre hen i Trældom gaa LK 292
45. Lov og Tak og evig Ære LK 26
46. Luk Øine op, o Kristenhed LK 112
47. Længe haver Satan spundet LK 320
48. Mig lyster nu at træde LK 261
49. Mig tjener alle Ting til Gavn LK 485
50. Min Jesu, du min Sjæletrøst LK 379
51. Min Sjæl og Aand, opmuntre dig LK 416
52. Min Sjæl, om du vil nogen Tid LK 408
53. Min Sjæl, vær lystig, glad og fro LK 574
54. Min Sol, min Lyst, min Glæde LK 154
55. Mørket skjuler Jorderige LK 319
56. Nu bør ei Synden mere LK 488
57. Nu kommer Bud fra Englekor LK 294
58. Nu kommer Vaar og salig Velstand snart LK 254
59. Nu nærmer sig vor Pintsefest LK 421
60. Nu rinder Solen op af Østerlide LK 607
61. Nu veed jeg Vei til Himmerig LK 373
62. O Gud, hvor jammerlig LK 229
63. O Gud, hvor stor og priselig LK 598
64. O Herre Gud, din Lære LK 253
65. O, I Forældre, ser dog paa LK 199
66. O Jesu, du al Naadens Væld LK 464
67. O Jesu, gaar du da din Vei LK 396
68. O Jesu, naar jeg tænker paa LK 312
69. O Jesu, paa din Alterfod LK 67
70. O Jesu, Præst i Evighed LK 366
71. O Jesu, som udi Landflygtighed LK 187
72. O Jesu, søde Jesu LK 70
73. O Jesu, Verdens Frelsermand LK 540
74. O Jesu, vogt mit Hjerte saa LK 111
75. O kjære Sjæl! fald ydmyg ned LK 515
76. O kjære Sjæl, frygt aldrig meer LK 558
77. O kjære Sjæl, luk op din Mund LK 578
78. O kjæreste Sjæl, op at vaage LK 353
79. O meer end sterke Høvedsmand LK 214
80. O Sjæle-Hyrde, Gud og Mand LK 372
81. O store Gud, din Kjærlighed LK 377
82. O søde Gud, din Kjærlighed LK 441
83. O Vingaardsmand LK 246
84. O Ægtestand, du høylyksalig est LK 204
85. Op, glædes alle, glædes nu LK 127
86. Op Hjerte, Hu, op Sjæl og Sind LK 264
87. Op Sjæl, bryd Søvnen af LK 347
88. Over Kedron Jesus træder LK 317
89. Paa Berget har nu Jesus endt LK 212
90. Paa hans Kors Pilatus skriver LK 330
91. Pengene, som Judas slengte LK 324
92. Rettens Spir det er alt brækket LK 327
93. Rind nu op i Jesu Navn LK 608
94. Saa from og god din Hyrde Jesus er LK 375
95. Saa skal dog Satans Rige LK 282
96. Se hvor Jesus allevegne LK 367
97. Se, hvor nu Jesus træder LK 300
98. Som den gyldne Sol frembryder LK 346
99. Sorgen og Glæden de vandre tilhobe LK 208
100. Sover I, hvor kan I sove LK 318
101. Store Gud og Frelsermand LK 122
102. Søde Jesu, Festens Fyrste LK 155
103. Søde Jesu, Glædens Kilde LK 115
104. Søde Jesu, kom at røre LK 18
105. Søde Synd, du Vellyst-Engel LK 323
106. Tag nu, o Herre, nøie vare LK 89
107. Til Herrens Bord i Jesu Navn LK 57
108. Traads Kors og Død LK 301
109. Vaagn op, min Sjæl! thi Stunden er LK 102
110. Vaagn op, og slaa paa dine Strenge LK 609
111. Velkommen hid i Jesu søde Navn LK 172
112. Vi med Forundring daglig maa LK 160
113. Vil dog Himlen intet tale LK 326
114. Vor Disk og Dug er alt bered LK 599
115. Vor Gud er idel Kjærlighed LK 458
116. Vort Maaltid vi da slutte nu LK 601
117. Vær trøstig, Zion, Jesu Brud LK 194

Vi har funnet totalt 117 originale salmer av Thomas Kingo i Landstads Kirkesalmebog. Dette er langt flere salmer av Kingo enn i hans egen salmebok som hadde 86. Landstad selv har 65 originale salmer i sin salmebok, mens Brorson er representert med 57 salmer. Da har vi ikke regnet med oversettelser. Tar vi imidlertid med Elias Blix, kommer han klart ut som som nummer en. Hele salmeboken hans er med som et tillegg til Landstads Kirkesalmebog.