Plan for publisering

Publiseringsplan fra 01.12.17:

01.12.17: Ja du har sagt at du kommer.
03.12.17: På Jesu død og dyre sår.
03.12.17: Opp gledes alle gledes nu.
08.12.17: Herren kommer Herren kommer.
09.12.17: Ei annet kan i livet trøste.
10.12.17: Gled deg du Kristi brud.
11.12.17: Herre Jesus gledens kilde.
24.12.17: Til høgtid no seg samle.
01.01.18: Å, min sjel, du går og vanker.
15.01.18: Fattig, men dog rik.
01.02.18: Bryt frem, mitt hjertes trang å lindre.
15.02.18: O du min Immanuel.
01.03.18: Vår tro er visshet om å ha.
15.03.18: Jeg har en engel som passer på meg.
01.04.18: Guds Son i krubba funnen.
15.04.18: Å mitt salige hjem.
01.05.18: Dyraste Jesus.
15.05.18: Har du i Kristus funnet.
01.06.18: Jesus, eg deg trur på Ordet.
15.06.18: Å kjære sjel ei bange vær.
01.07.18: Dauden gjennom verdi gjeng.
15.07.18: Nu bort med alt som engster.
01.08.18: Jerusalem du fagre.
15.08.18: I døden bratt forsvinner.
01.09.18: Ånd over ånder.
01.10.18: Heilag Ande himmeltrøyst.
01.11.18: Gud la ditt ord i nåde lykkes.
05.11.18: Solrenning sæle.
09.11.18: Led meg hen til frelsens klippe.
09.11.18: Jesus står og rekker hender.
01.12.18: Kom brødre og søstre.
01.01.19: I dine hender Fader blid.
01.02.19: Velsignet er det hjem for visst.
01.03.19: Gud, når du til regnskap kaller.
01.04.19: Gull, røkelse og myrra fin.
12.04.19: Tap ikke motet du kjære.
01.05.19: Gjør døren høy, gjør porten vid.
01.06.19: Du kjem ikkje utanom Jesus.
01.07.19: Her er Guds hus og himlens port.
01.08.19: Jeg står for Gud som allting vet.
01.09.19: Å tenk på Gud i ungdoms år.
01.10.19: Herre for ditt åsyn står.
01.11.19: O du Guds Sønn der hjulpet har så mange.
01.12.19: Opp mitt hjerte vær nu rede.
01.01.20: Hvorfor sørger du min sjel.
01.02.20: O Guds Lam uskyldig.
01.03.20: Gud Fader uti himmerik.
01.04.20: Tenk hvilken nåde det er av Gud.
01.05.20: Lovsyng nå Herren.
01.06.20: Dag over Norge.
01.07.20: Jeg takker Gud min kristen tro.
01.08.20: Tålmodighet behøves.
01.09.20: Herre Jesus Krist.
01.10.20: Opp alle som Jesus vår konge vil ære.
01.11.20: Herre, bevar og velsigne din aker.
01.12.20: Våkn opp igjen, du ånd som brente.
01.01.21: Ta tid til å bede.
01.02.21: Give Gud på hvem vi stole.
01.03.21: Stå som en klippe.
01.04.21: Guds kirke står så stø og fast.
01.05.21: Takk, o Gud, for dette møte.
01.06.21: I paradis er fagre ord.
01.07.21: Å Jesus lat meg ljoset sjå.
01.08.21: Du blir ei glad før du hos Jesus hviler.
01.09.21: O Lammets blod, det dyrebare blod.
01.10.21: Guds menighet er jordens største under.
01.11.21: På Golgata mitt hvilested jeg har.
22.11.21: Jesus la din redde due.
01.12.21: Gud hold oss oppe ved ditt Ord.
01.01.22: Hans navn skal kalles Jesus.

Med sang på sang jeg vil deg ære !