Om

Hei, og velkommen til en blogg om salmer og aktuelt bakgrunnsstoff med kommentarer til salmene. I menyen over finner du informasjon om salmeforfatterne og salmediktningen deres. Under en egen meny er det publisert en rekke artikler både om salmediktning og om salmebøker.

Innholdet på dette nettstedet kommer som en erstatning for det hymnologiske stoffet som lå på bloggr.no og som dessverre ble lagt ned av operatøren i 2013. Spesialbloggene er nå innarbeidet i en sentral blogg der det også er skrevet nye dikterprofiler og forfatterpresentasjoner. En god del av dette stoffet er helt nytt.

Etter at trykker.com også, uten forvarsel, ble lagt ned sommeren 2016, er bloggen blitt litt omstrukturert med nye menyer. Hovedinnleggene er kun salmekommentarer og annet stoff om forfatterne og salmer generelt finnes på egne menyer og undermenyer. Bloggen er nå også tilpasset lesning på mobiltelefoner.

Bloggen er systematisert etter forfatternavn, men det blir ikke laget nye dikterpresentasjoner av forfattere som bare er representert med en eller noen ganske få salmer på bloggen.

Noe av salmestoffet har ellers vært publisert tidligere, men en god del av salmekommentarene er helt nye. Det blir også lagt ut en del oversettelser av salmer innimellom som ikke har vært publisert tidligere.

Ta gjerne kontakt med salmebloggeren eller bruk kommentarfeltet om du har spørsmål eller innspill til nye salmer.