Tro som et barn

Tro som et barn.

«I samme stund kom disiplene til Jesus og sa: Hvem er den største i himlenes rike? Og han kalte et lite barn til seg og stilte det midt iblant dem og sa. Sannelig, sier jeg eder: Uten at I omvender eder og blir som barn, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike.» Matt. 18, 1-3.

Jeg er så heldig at jeg i en alder av 57 år har enn sønn på 5 år. Det er et meget stort privilegium å bli velsignet med et barn etter at en selv har nådd middagshøyden i livet. Og det er ikke sjelden det kommer et lite gullkorn fra barnemunn. Det var han som lærte meg: «Jeg har en engel som passer på meg, pappa.»

Og datoen for denne lille talen er ikke noe unntak. Det er min fars 100-årsdag. Han ble ikke så gammel, men jeg sitter med hans kjære Bibel som han fikk til sin 60-årsdag, 28.03.1966. Det er nøyaktig 40 år siden i dag. Jeg måtte slå opp i min fars Bibel for å sammenligne Matt. 18,3 på bokmål med min egen på nynorsk. Der står det helt klart at et lite barn har en stor tro på Jesus.

Det var sønnen min som spurte: «Har Jesus mobiltelefon, pappa?» Hva skal en svare da? Men før jeg rekker å si noe spør han igjen: «Hvilken farge har den?» Hvis Jesus har noen mobiltelefon, tror jeg den må være rød. Mamma fikk samme spørsmål i går. Hun svarte: «Jeg tror ikke Jesus trenger noen mobiltelefon. Han hører alt hva vi sier.»

Så mange ganger har sønnen min sagt til meg: «Har du vondt i hodet ditt nå pappa?» Jeg ska be til Jesus for deg: «Kjære Jesus, gjør pappa god i hodet igjen. «Og så legger han til i barnlig tillit: «Er du god i hodet ditt nå, pappa?» Tenk om vi kunne tro som et lite barn! Tenk om vi kunne be som et lite barn! Tenk om vi kunne ta imot Jesus som et lite barn! La oss så se litt mer på teksten vår.

1. Vi må vende om.

Også et lite barn er født med synd. Vi bærer det derfor i tro frem til dåpens bad slik at Jesus kan få gitt barnet sin nåde og velsignelse. For Jesu skyld gjør Gud det lille barnet til sitt eget Guds barn og føder det på nytt av vann og ånd. For oss som er voksne, står dette som et eksempel på etterfølgelse. Vi må vende om og ta imot Jesus på nytt, slik som et lite barn gjør det.

2. Vi må ta imot Jesus som et lite barn.

Det er mange som har gått og lurt på dette. Nikodemus kom til Jesus midt på natten. Det var ikke noen lett beslutning å ta for en av Israels lærde. Men Jesus svarte ham: «Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Joh.3,3. Slik står det i min fars Bibel. Det står en sterk strek under hele verset.

«Født på ny.» Nikodemus skjønner ikke dette. Hvordan kan han som er gammel, fødes igjen? Men Jesus taler om Guds rike. «Uten at nogen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Joh.3,5. Som Israels lærer skulle Nikodemus ha visst dette. Han var både en mann av fariseerne og av jødenes rådsherrer, så det er ikke hvem som helst som kom til Jesus denne natten. Men Nikodemus svarte og sa til Jesus leser vi: «Hvordan kan dette skje?» Underlig, hvor vanskelig vi har for å tro.

3. Vend om og bli som barn.

Det høres hardt ut dette trefoldige må. 1) Du må vende om. 2) Du må ta imot Jesus som et lite barn. 3) Du må vende om og bli som barn. Kan vi virkelig klare dette? Nøkkelen til troen er hvem vi fester blikket på. Den som vender om, og tar imot Jesus som et lite barn, han skal få komme inn i Guds rike. Det er altså ikke omvendelsen din som frelser deg. Det er egentlig ikke troen heller. Det er Jesus. Vend om fra ditt tomme liv og fest blikket på Jesus.

Disiplene diskuterte hvem som var den største i himlenes rike. Da tar Jesus et lite barn og sier: «Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himlenes rike.» Matt. 18,4. Barnet har altså en tro og Jesus setter troen hos barnet frem som et eksempel til etterfølgelse for oss voksne.

4. Himlenes rike.

Himmelen er full av frelste syndere. Det er bare de som har vasket sine kjortler og tvettet dem rene i Jesu blod, som får adgang til det evige Guds rike hjemme hos Jesus. Det er meldingen Jesus sender deg på sin røde telefon: Jeg har betalt for deg med mitt eget blod. Derfor er du min. Dette kan du leve og dø på en gang. Skylden er betalt. Gjelden er slettet. Ta imot gaven. Det er troen.

På denne troen og i denne tillit døde også min far i 1983. «Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sona di synd den store og deg vunni så stor ei drakt,» heter det i sangen til Trygve Bjerkreim. Også han har lagt ned vandringsstaven og synger i det evige kor med en løst tunge.

5. Gud elsker deg.

Og Nikodemus fikk høre de salige ord fra Jesu munn: «For så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Joh. 3,16. Min far har rammet inn Joh. 3,14-18 i sin Bibel og satt en kraftig strek under det som ofte er kalt den lille Bibel: Johannes evangelium kapittel 3 og vers 16. Han fikk leve og dø på dette ordet i Skriften. Og jeg som hans sønn, får lese det samme ord på 100-årsdagen for hans fødsel.

Min sønn på 5 år var utgangspunktet for denne lille betraktningen. «Har Jesus mobiltelefon» Ja, han har nok det. Den har en direkte koblet linje til Faderens trone. Og den er rød, farget i Jesu dyre blod. Den er aldri opptatt. Han trenger aldri lade den opp. Han trenger ikke fylle den opp med kontantkort. Og han hører hvert minste sukk. Slå på tråden og ring. Det er alt som skal til for å bli frelst. «Amen, ja kom Herre Jesus! Vår Herre Jesu nåde være med dere alle! (» Åp. 22,21).

(2006)