Kilder

Hymnologi:

Aanestad (1962).Lars Aanestad (red): Kristen sang og musikk, bd I, Oslo 1962

Aanestad (1965). Lars Aanestad (red): Kristen sang og musikk, bd II, Oslo 1965

Asmundtveit (1995). Anne Kristin Asmundtveit: Biografisk leksikon til Norsk Salmebok og Norsk Koralbok, Oslo 1995

Barkved (1936). Holger Barkved: Soga um norsk salmesong, Stavanger 1936

Blom Svendsen (1935). H. Blom Svendsen: Norsk Salmesang, bd I, Oslo 1935

Blom Svendsen (1933). H. Blom Svendsen: Norsk Salmesang, bd II, Oslo 1933

Blom Svendsen (1955). H. Blom Svendsen: Norsk Salmesang, bd III, Oslo 1955

Blom Svendsen (1959). H. Blom Svendsen: Streiftog gjennom salmeboken og salmeopplevelser, Oslo 1959

Bothner (1963). Karen Kampmann Bothner: Hva salmene lærte meg, Oslo 1963

Dehlin (1960). Harald Stene Dehlin: Kvinneskjebner og salmevers, Oslo 1960

Fet (1987). Jostein Fet: Allmugens diktar. Niels Olsen Svee i norsk religiøs folkesong, Oslo 1987

Holsvik (1950). Ivar Holsvik: Salmediktere i våre salmebøker, Oslo 1950

Koht (1929). Halvdan Koht: Våre høvinger. 70 livskildringer med portretter. Oslo 1929

Lövgren (1964). Oscar Lövgren: Psalm & sånglexikon, Stockholm 1964

Rynning (1954). P. E. Rynning: Salmediktingi i Noreg, bd I-II, Oslo 1954

Rynning (1967). P. E. Rynning: Norsk salmeleksikon, Oslo 1967

Salmelid (1997). Tobias Salmelid (red): Lundes sang- og salmeleksikon, Oslo 1997

Stene (1933). John  Stene: Vår evangeliske salmeskatt, Oslo 1933

Salmebøker og verk:

DS. Dansk salmebog

LR. Landstads reviderte salmebok

LS. Landstads Salmebog (kirkesalmebok)

NS. Nynorsk Salmebok

SB. Sangboken

SP. Svenska Psalmboken

SS. Samisk Salmebok

NoS. Norsk Salmebok

NSL. Norsk Salmeleksikon

NLH. Norsk Litteraturhistorie

ECP. Evangelisk-christelig Psalmebog

Andre forkortelser:

A. Alternativ melodi

B. Bearbeidet

C. Skriftord/bibelsitat

F. Fornorsket

G. Grunntekst/original kilde

I.  Informasjon/kommentar

K. Kilde

M. Melodi

O. Oversettelse

S. Salmebok

T. Tekst

U. Utgivelse/verk