Joachim Neander

Om den den tyske presten og salmedikteren Joachim Neander.

Johann Joachim Neander ble født i Bremen i Tyskland i 1650. Han kom fra en velstående famile, men da faren døde mens sønnen var 16 år, ble videre studier vanskelig. Joachim Neander leste derfor protestantisk teologi i Bremen og fikk seg arbeid som huslærer i Heidelberg og siden i Frankfurt.

I 1670 kom Joachim Neander under innflyelse av den reformerte predikanten Theodore Undereyck som skaffet ham arbeid som lærer hos en kjøpmmannsfamile i Frankfurt. Her ble han også kjent med den pietistiske teologen og læreren Philip Jackob Spener.

Joachim Neander ble i 1674 rektor for en reformert latinskole i Düsseldorf. Men ved siden av dette holdt han også private religiøse oppbyggelsesmøter som etter hvert møtte kraftig motstand. Neander fikk prekenforbud og ble truet med å miste sin stilling om ikke samlingene opphørte.

Men i 1679 fikk han seg arbeid som kapellan ved St. Martin kirken i hjembyen Bremen. Etter kort tid ble han imidlertid syk. Joachim Neander døde i Bremen, 1. pinsedag, 31. mai 1680, 30 år gammel.

Oversikt over salmer av Joachim Neander