Dorothe Engelbretsdatter

Om den norske prestefruen og salmedikteren Dorothe Engelbretsdatter.

Dorothe Engelbretsdatter var prestedatter, født i Bergen, og levde fra 1634-1716. Faren var sogneprest i Domkirken i Bergen. Fra 1647-1650 oppholdt Dorothe seg i København og dette kom til å bety mye for hennes senere utvikling. I 1652 ble hun gift med sin fars kapellan og senere etterfølger som prest, Ambrosius Hardenbech. Han var født i 1621 og var sønn av en tysk organist i Bergen.

Dorothe Engelbretsdatter opplevde mye smerte og død i familien sin. I tillegg var hun også vitne til flere store bybranner i Bergen. Dette gikk hardt inn på henne. I den store bybrannen 19. mai 1702, mistet hun selv alt hun eide og sto ribbet og husløs tilbake. Riktignok hadde hun allerede i 1682 fått kongelig privilegium på 10 år for å utgi sin egen bok. Og i 1684 ble hun innvilget fullstendig skattefrihet på livstid av kongen. Men hennes liv var neppe noen lukrativ tilværelse selv om hennes «copyright» på Siæle-Offer ble fornyet med 10 nye år i 1692. Ikke før i 1712 fikk Dorothe Engelbretsdatter seg nytt hus like ved Bispebrønnen. Huset ble i 1962 flyttet til gamle Bergen. Dorothe Engelbretsdatter døde i 1716 og ble begravet i koret i Domkirken i Bergen.

Oversikt over salmer av Dorothe Engelbretsdatter