Om diktningen

– Noen linjer i Fanny Crosbys sangforfatterskap.

Det er ikke lett å trekke noen linjer i et forfatterskap som spenner over mellom 8.000 til 9.000 salmer, sanger og åndelige viser. På spørsmål om hvor mange sanger hun har skrevet, svarer Fanny Crosby selv at det er ca 8.000 i tallet. Nyere undersøkelser viser imidlertid at hun trolig har skrevet i overkant av 9.000. Vi trekker derfor bare frem noen linjer fra tre forskjellige kilder før vi ser nærmere på noen trekk fra hennes mest kjente salmer.

Crosbybiografen Travena Jackson nevner fem kjennetegn ved Fanny Crosby. Vi lister opp hennes gode hukommelse, store arbeidskapasitet, hennes uselviskhet, at hun var veldig glad i barn og ”hennes trang til å trøste lidende og sørgende mennesker.” (Aadland).

Encyclopædia Britannica er ensidig kritisk til hennes forfatterskap: ”På samme måte som diktene, så lider hennes salmer generelt av klisjeen og sentimentaliteten, men de viser også et sporadisk glimt av mer enn ordinær talent”.

Aadland skriver videre at ”hovedtemaet i hennes diktning er Jesus Kristus, tolleres og synderes venn”. Det stemmer godt over ens med hennes eget vitnesbyrd: ”Ingen ting gir meg slik glede som å fortelle om min Frelsers kjærlighet”.

Salige visshet. Jesus er min.

Denne salmen er en av de aller mest kjente sangene hun har skrevet. Det er også den eneste sangen vi finner av henne i Norsk Salmebok. For Fanny Crosby er troen en levende realitet. Noen kan kalle de klisjeer og sentimentalitet, men for Crosby er kristendom ikke bare ortodoksi. Den er i aller høyeste grad noe som både kan erfares og oppleves: Salige visshet. Jesus er min. Det han hun lest i sin Bibel. Selv om Fanny Crosby var blind, kunne hun de fem Mosebøkene og de fire evangeliene så godt som utenat. Denne enorme bibelkunnskapen finner vi også igjen i hennes salmer.

I tillegg til frelsesvissheten, og understrekingen av frelsen i Jesus Kristus, kan vi nevne hennes himmellengsel og fremheving av det evig håp: “Han er min glede, han er min sang / ham vil jeg prise livsdagen lang / Ham skal jeg evig love hos Gud / han er min brudgom, jeg er hans brud”.

Dette siste aspektet har Fanny Crosby også fremhevet skriftlig på følgende måte: ”Det første ansikt som vil møte meg i himmelen er Han som døde for meg. Jeg tror at Gud ville at jeg skulle leve livet mitt i fysisk mørke så jeg kunne være bedre i stand til å synge Hans pris og lede andre fra åndelig mørke til evig lys. Hadde jeg vært seende ville jeg ha blitt for mye distrahert til å kunne skrive tusenvis av hymner.”

Sikker i Jesu armer.

Fanny Crosby understreker det fortrøstningsfulle i å være et Guds barn: ”Sikker i Jesu armer / trygg i hans frelserfavn / finner jeg hjelp i farer / fristelser, sorg og savn”. Det er trygt og godt å høre Jesus til. Kristendom er ikke bare for mørkemenn. Den er for vanlige mennesker som trenger frelse. Hvilken trygghet og styrke dette bærer med seg. Fannys liv var ikke uten store prøvelser. Men hun ser forbi alt dette og utbryter triumferende: ”Bare noen få prøvelser til. Bare noen få tårer mer.” Hun har tatt sin tilflukt til Herren. Fanny Crosby var sikker i Jesu armer.

Fanny Crosby hadde funnet en sterkere forankring enn det forgjengelige her på denne jorden. Hun visste at Gud gikk med henne hele veien. I siste verset av sangen skriver hun både om ”Klippen”, ”Rock of Ages”, og om stranden på den andre siden, «Golden Shore». Mannen hennes døde i 1902. Selv fikk Fanny Crosby gå i land på “The Golden Shore” i 1915. Vi siterer siste strofen etter en litt eldre oversettelse. Sikker i Jesu armer / Trygg ved min Frelsers bryst / Finner min sjel sin hvile / Søker den all sin lyst / Lett blir min tunge byrde / Bort svinner frykt og tvil / Kun noen sorgers tårer / Deretter gledens smil!”

Gå meg ei forbi, o Jesus.

Dette er en sang skrevet av dikteren og sangforfatteren Fanny Crosby. Hun ruver høyt i amerikansk kristenliv, men selv var hun en liten vever kvinne på 1.50 meter og hun veide ikke mer enn 45 kilo. Men som åndsperson hadde hun en sterk utstråling. Hun var et Herrens redskap til omvendelse for mange tusen mennesker på 1800-tallet.

Originalteksten til Gå meg ei forbi, o Jesus er Pass Me Not, O Gentle Savior. Det fortelles at denne sangen ble til etter at Fanny Crosby besøkte et fengsel i New York i 1868. Hun talte til en gruppe av fanger og bad dem ta imot Kristus som deres Frelser. Det var da en av fangene plutselig avbrøt henne og ropte ut: “Good Lord, don’t pass me by!”

Fanny Crosby var levende opptatt av at mennesker måtte få en levende tro på Kristus. Derfor var hun både sterkt sosialt engasjert for de som hadde det vanskelig og også levende opptatt av at barna måtte få høre om Jesus. En av sangene som vi ofte sang på søndagsskolen var nettopp: La meg få høre om Jesus / Skriv i mitt hjerte hvert ord / Syng for meg sangen om Jesus / Herligste sang på vår jord / Den som for Betlehems hyrder / Lød fra det himmelske kor / Ære, skje Gud i det høye / Født er en Frelser til jord!”.