Om diktningen

– Johan Nordahl Brun

Johan Nordahl Brun er en av de viktigste norske salmedikterne i sin samtid. Salmene hans ruver ikke høyt i antall, men deres innhold og form kan måle seg med hvem som helst innenfor kirkens salmediktning. Johan Nordahl Brun har blant annet skrevet den mektige gledes- og trossalmen Hos Gud er evig glede, påskesalmen Jesus lever, graven brast og pinsesalmen Ånd over ånder, kom ned fra det høye. I Bergen og Oslo er det også flere gater oppkalt etter ham. Johan Nordahl Brun er ellers kjent for å ha skrevet sangen til Bergen by. Kan er ofte kalt for «kirkens festsanger».