Allan Törnberg

Om den svenske forkynneren, sangforfatteren og komponisten Allan Törberg.

Allan Törnberg ble født i Hässjö 27. mars 1907. Etter studenteksamen i 1925 ble Törnberg tilsatt som bankmann i Borås og i Ulricehamn. Det føltes som en befrielse å komme vekk fra foreldrens årvåkne blikk. Men livet ble ikke slik som Törnberg hadde tenkt. Han ble en slave under alkoholens svøpe og det kom så langt at han hadde tenkt å ta sitt eget liv. I 1926 prøvde han å skjære over sin egen pulsåre. Men Gud hadde andre planer med ham. Da han våknet om morgenen, var blødningen stanset og 26. februar 1928 ble Allan Törnberg omvendt til Gud på et av pinsemenighetens møter.

Allan Törnberg ble evangelist i den svenske pinsebevegelsen og i 1933 ble han tilsatt som predikant og medarbeider til den berømte forkynneren Lewi Petrus i Stockholm. Under krigen ledet han i tre år Smyrnaförsamlingen i Göteborg og i 1945 ble Törnberg kalt til å bli Lewi Petrus’ etterfølger i Stockholm. Men under en reise til misjonsfeltene i Sør-Amerika i 1954 pådro Allan Törnberg seg en ondartet malariafeber. Etter dette fikk han en alvorlig hjertelidelse som førte til at helsen sviktet i ung alder. Men Törnberg rakk å bli en av Sveriges mest kjente og avholdte forkynnere. Allan Törnberg døde 2. desember 1956, 49 år gammel.

Allan Törnbergs litterære arv består av en rekke religiøse dikt, prekener og teologiske skrifter med forskjellige emner. I 1986-års psalmebok finner vi to av hans salmer som han også har satt melodi til.

Oversikt over salmer av Allan Törnberg