Johan Nordahl Brun

Om presten, salmedikteren og biskopen Johan Nordahl Brun.

Johan Nordahl Brun er trønderen som ble bergenser, dikteren som ble salmeforfatter og presten som ble biskop. Han ble født på gården Høyem på Byneset utenfor Trondheim 21. mars i 1745. Noe senere, i 1749, flyttet familien til en gård i Klæbu hvor Brun kom til å vokse opp. Her lærte hans mor ham tidlig å lese. Allerede som 11 åring hadde han lest hele Bibelen 2 ganger og hans solide bibelskunnskaper kom til å prege ham resten av livet. Johan Nordahl Brun kom inn på Trondheim Katedralskole i 1860 og avla examen artium i 1863. Han begynte å studere teologi ved Universitetet i København samme år, men på grunn av økonomiske problemer måtte han gi opp studiet etter at han bare hadde tatt to eksamener. Brun reiste hjem til Trondheim og var huslærer i tre år hos kammerråd Meinche. Men i 1767 fikk Johan Nordahl Brun i oppdrag å følge kammerrådens yngste sønn til Sorø i Danmark. Han leste teologi på spreng i tre måneder og fikk sin teologiske embetseksamen i 1767. Deretter gikk turen tilbake til Norge igjen hvor han virket som huslærer i fem år.

I 1772 reiste Johan Nordahl Brun tilbake til København og ble en av frontfigurene i Det Norske Selskap. Her gikk det nasjonale og det litterære hånd i hånd. Brun debuterte skjønnlitterært med skuespillet Zarine i 1772. Hans mest berømte tragedie er Einar Tambarskjelver som også ble utgitt i 1772. Skuespillet er et sterkt nasjonalt drama og ble ikke oppført i Danmark. Men Brun skrev også Norges første uoffisielle nasjonalsang For Norge, Kiempers Fødeland. Brun har diktet Bergens bysang Udsigter fra Ulriken, vanligvis omtalt som Jeg tok min nystemte citar i hende. Brun ble kalt hjem fra Danmark og tilsatt som residerende kapellan i hjembygden Byneset i 1772. To år senere ble J. N. Brun utnevnt til sogneprest i Korskirken i Bergen, uten å ha søkt embetet. Men han ble godt mottatt i byen og ble snart en av Bergens ledende menn. Johan Nordahl Brun ble stiftsprost i Domkirken i Bergen i 1793 og endelig biskop i Bjørgvin (Bergen) fra 1804 og frem til sin død i 1816.

Oversikt over salmer av Johan Nordahl Brun