Charles Wesley

Om den engelske salmedikteren og metodistpresten Charles Wesley.

Charles Wesley ble født i Epworth i England, 18. desember 1707 som den yngste av i alt 18 søsken. Charles Wesley fikk utdannelse ved Westminster School og i 1726 begynte han på Christ Church College i Oxford. Han avla eksamen i 1729 og ble tutor på et college i byen. I 1735 ble Charles Wesley ordinert som anglikansk prest. Sammen med faren og broren dro han ut som misjonær til den engelske kolonien i Georgia i Amerika. Men på grunn av problemer med helsen, måtte han vende hjem til England året etter. På hjemreisen hadde han truffet noen herrnhuter og han ble sterkt fascinert over deres lære. I 1938 opplevde begge brødrene et religiøst gjennombrudd. Charles Wesley begynte å preke i London-kirker. Men hans evangeliestil vakte harme i den engelske kirken og i 1739 ble han utestengt fra talerstolene. De neste ti årene var Charles Wesley omreisende predikant på stadige reiser sammen med sin bror, John. Charles Wesley giftet seg med Sarah Gwynn i 1749. Det førte til at han sluttet å reise og i stedet ble tilsynsmann for metodistkirkene i London. Charles Wesley var trofast mot Church of England og likte ikke at broren John begynte å ordinere predikanter for tjeneste i Skottland og Amerika. Charels Wesley døde 29. mars 1788, vel 80 år gammel.

Oversikt over salmer av Charles Wesley