Trygve Bjerkrheim

Om forfatteren, redaktøren og salmedikteren Trygve Bjerkrheim

Trygve Bjerkrheim ble født på Bjerkrheim i Rogaland 24. august 1904. Hans navn ruver høyt i den norske sangheimen. I Sangboken er omtrent hver tiende sang signert Trygve Bjerkrheim og i Norsk Salmebok finner vi fem salmer etter ham og ni oversatte verk. Det som gjør Bjerkrheim så kjær, er hans ekte og glade kristendom kombinert med hans enkle, men velklingende språk. Her er det hjertespråket som taler, ikledd vakker og forståelig poesi. Og han skriver både på bokmål og nynorsk selv om det vel er det siste som ligger hans hjerte nærmest.

Etter at Trygve Bjerkrheim var utdannet som cand. teol. på Menighetsfakultetet i 1930, gikk han inn i tjeneste i en misjonsorganisasjon som visste å sette pris på hans evner og utrusning. Han var først tilsatt på Fjellhaug skoler som timelærer og fast fra 1931 til 1936. Fra 1936 til 1970 var han redaktør for misjonsbladet Utsyn med fast kontor i Grensen 19 i Oslo. I tillegg var han redaktør for juleheftet Ved Juletid fra 1931 til 1972. Han var også redaktør for den populære juleserien med Når lysene tennes fra 1960 til 1999. Og Trygve Bjerkrheim var med å grunnla og ledet Norea Radio. Han ga i tillegg ut en rekke diktsamlinger, prosabøker, bibelfortolkninger, biografiske bøker og faktisk en hel ny utgave Det Nye Testamentet (Acta-utgaven). Og dette er bare det målbare arbeidet. Hans utstrakte reisevirksomhet både hjemme og ute må også nevnes. I Japan satte han dype spor etter seg på Bibelskolen i Kobe.

Trygve Bjerkrheim har skrevet rundt 15.000 dikt, salmer og sanger. Men de to mest kjente salmene etter ham er nok ”Det er makt i de foldede hender” og ”Han tek ikkje glansen av livet”. Det ble også sagt om Trygve Bjerkrheim etter hans bortgang: “Han tok ikke glansen fra Jesus”. Bjerkrheim var en beskjeden, takknemlig og mild mann som kunne oppmuntre og inspirere folk. Han ønsket å leve til Frelserens ære. Trygve Bjerkrheim døde i Oslo 27. februar 2001, 96 år gammel.

Oversikt over salmer fra Trygve Bjerkrheim